მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2008წ. 236-270გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2008წ. 104-143 გვ..

რ. ფირცხალავა, ჯ.მაჭავარიანი, გ.გობეჩია. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2008წ. 48გვ..

რ. ფირცხალავა, ქ.მახარაძე, გ.გობეჩია. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. წყლის რესურსები. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწ. ცენტრი. 2008წ. 978-9941-0-0857-3.

მ. ალანია. კემპფეროლის ოლიგოზიდების სტრუქტურის თავისებურებანი და აღნაგობის დადგენის პრობლემები. სამშობლო. 2017წ. 978-9941-0-9873-4.

მ. ალანია. კემპფეროლის ოლიგოზიდების სტრუქტურის თავისებურებანი და აღნაგობის დადგენის პრობლემები. სამშობლო. 2017წ. 978-9941-0-9873-4.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ჯ.ანელი. კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2016წ. ISBN 978-9941-20-685-6.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. კვადრატული გარდაქმნების გამოყენება საინჟინრო გრაფიკის ამოცანებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-951-3-1.

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია. კვლევა სამედიცინო შეცდომების სისტემური ანალიზის მიზნით, სამედიცინო შეცდომების სტრატეგიის შემუშავება და მისი დანერგვის ხელშეწყობა. სამედიცინო კონსალტინგის კომპანია „MCC”. 2007წ. .

გ. დოხნაძე. კვლევის მეთოდები სამხედრო გეოგრაფიაში. გამომცემლობა "ლეგა". 2007წ. 76გვ. .

გ. ლეჟავა. კიბერნეტიკა ამებიდან ინტელექტამდე. მეცნიერებათა აკადემია. 2016წ. ISBN 978-9941-0-9027-1.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. კიდული ბაგირგზის ასინქრონული ამძრავი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2016. 2016წ. 978-9941-20-668-9.

მ. დავითაია. კიშო კუროკავას არქიტექტურული კონცეფციები და ქართული არქიტექტურის პარადიგმები", ავტორეფერატი. გამომცემლობა "ნეკერი". 2004წ. .

რ. რუხაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის ზოგიერთი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანის საკუთრივი რიცხვებისა და საკუთრივი ვექტორ–ფინქციების ასიმპტოტური განაწილების ფორმულები.. .საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, თბილისი, 1. 1997წ. , მოხს. თეზ., გვ.20.

მ. ძნელაძე. კლდისუბნის წმ. გიორგის ეკლესია. . 2014წ. ISBN 978-9941-0-69505. .

ნ. ასათიანი. კოკა ციხელაშვილის ფანტასტიკური სამყარო. გადაცემულია დასაბეჭდად. 2018წ. .

რ. დიაკონიძე. კოლხეთის დაბლობის დამშრობი ქსელის წყალმიმღებისა და წყალსადინარების რეგულირებისა და მათი კალაპოტის გამაგრების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამომცემლობა ,,კავკასია“, 2016, 81 გვ.. 2016წ. .

ვ. სამხარაძე. კოლხეთის დამშრობი ქსელის მოწყობის მექანიზაცია. ”მეცნიერება. 2004წ. 144 გვ..

თ. ლომინაძე, მ.თოფჩიშვილი, გ.ნადარერიშვილი. კოლხეთის დეპრესიის მეზო-კაინოზოური ნალექების სტარტიგრაფია. პოლიგრაფისტი. 2015წ. .

ზ. ვაშაკიძე. კომენტარები შემოსავლებისა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების მოდელის მუხლებთან დაკავშირებით. წიგნი III.. გამომცემლობა „იავნანა". თბილისი.. 2002წ. 130 გვ..