მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილებათა თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი სამშენებლო პრაქტიკაში გამო. . 2006წ. .

. კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილებათა თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი სამშენებლო პრაქტიკაში გამო. . 2006წ. .

. კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილებათა თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი სამშენებლო პრაქტიკაში გამო. . 2006წ. .

ზ. ხვედელიძე, თ. სალუქვაძე, ე. ხელაია. კონვექციური ღრუბლების რადიოლოკაცია. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეიფიზიკის ინსტიტიტის. 2002წ. ISSN 1512-1135.

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება საქართველოში. გამომცემლობა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. ISBN 978-9941-20-418-0.

ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. შელეგია. კონსტანტინე ლორთქიფანიძის პროზა. მეცნიერება. 1984წ. .

ბ. ჭურჭელაური, წიქარიშვილი ლაღუნდარიძე ზამბახიძე მეტრეველი. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ო. ლაბაძე. კონტაქტური პირაპირაშედუღების ადაპტური მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი .პატენტი P . 2008წ. #9060/01.

რ. ანდრიაშვილი. კონფლიქტების სოციოლოგია. „ეთნოპოლიტიკა“. 2009წ. .

დ. ფურცხვანიძე. კორექტირებული უკუმოდელის გამოყენებაადაპტურ მართვის სისტემაში. სსიპ ა. ელიაშვილისმართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. გვ. 141– 147.

გ. სურგულაძე. კორპორაციულ Web–აპლიკაციათა ინტეგრაცია და დაპროექტება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN 978-9941- 20-165-3 .

ე. თურქია. კორპორაციულ სისტემებში ინტელექტუალური რესურსების მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-126-3.

გ. ჯოლია. კრეატიული განვითარება: განათლება, ცოდნა, ქმედება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-657-3.

ს. სიგუა. კულტუროლოგია (თანაავტორი). 424 გვ.. 2010წ. .

ს. სიგუა. კულტუროლოგიის საფუძვლები, I, კულტურის გენეზისი. 330 გვ.. 2013წ. .

ს. სიგუა. კულტუროლოგიის საფუძვლები, I, კულტურის გენეზისი. . 2010წ. .

ს. სიგუა. კულტუროლოგიის საფუძვლები, II, კულტურის ტიპოლოგია და უნივერსალიები, თბ. 2012, 330 გვ.. 330 გვ.. 2012წ. .

ს. სიგუა. კულტუროლოგიის საფუძვლები, III, კულტურა და გლობალიზაცია,. 302 გვ.. 2013წ. .

თ. ბლიაძე. კულტუროლოგიური ნარკვევები, . გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2013წ. .