მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ლომინაძე, მ.თოფჩიშვილი, გ.ნადარერიშვილი. კოლხეთის დეპრესიის მეზო-კაინოზოური ნალექების სტარტიგრაფია. პოლიგრაფისტი. 2015წ. .

ზ. ვაშაკიძე. კომენტარები შემოსავლებისა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების მოდელის მუხლებთან დაკავშირებით. წიგნი III.. გამომცემლობა „იავნანა". თბილისი.. 2002წ. 130 გვ..

ზ. ვაშაკიძე. კომენტარები შემოსავლებისა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების მოდელის მუხლებთან დაკავშირებით. წიგნი IV.. თსუ-ს გამომცემლობა. თბილისი.. 2005წ. 292 გვ..

ზ. ვაშაკიძე. კომენტარები შემოსავლებისა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების მოდელის მუხლებთან დაკავშირებით. წიგნი V.. გამომცემლობა „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ასოციაცია". თბილისი.. 2007წ. 148 გვ..

რ. გოცირიძე. კომპიუტერის როგორც დამხმარე ტექნიკური საშუალების გამოყენება უცხოური ენის სწავლების პროცესში (ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებელში) . გამომცემლობა `მერანი' . 2009წ. ISBN 978-9941-0-1520-5.

ნ. კარბელაშვილი. კომპიუტერული გრაფიკის სწავლების მეთოდიკა სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურისა და დეკორატიულ გამოყენებითი-ხელოვნების ფაკულტეტებზე. ინტელექტი. 1998წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, გ. კირცხალია. კომპიუტერული ქსელის მოდელირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები . monografia, © sagamomcemlo saxli ,,teqnikuri universiteti’’, . 2013წ. ISBN 978-9941-20-345-9 .

. კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილებათა თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი სამშენებლო პრაქტიკაში გამო. . 2006წ. .

. კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილებათა თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი სამშენებლო პრაქტიკაში გამო. . 2006წ. .

. კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილებათა თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი სამშენებლო პრაქტიკაში გამო. . 2006წ. .

ზ. ხვედელიძე, თ. სალუქვაძე, ე. ხელაია. კონვექციური ღრუბლების რადიოლოკაცია. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეიფიზიკის ინსტიტიტის. 2002წ. ISSN 1512-1135.

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება საქართველოში. გამომცემლობა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. ISBN 978-9941-20-418-0.

ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. შელეგია. კონსტანტინე ლორთქიფანიძის პროზა. მეცნიერება. 1984წ. .

ბ. ჭურჭელაური, წიქარიშვილი ლაღუნდარიძე ზამბახიძე მეტრეველი. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ო. ლაბაძე. კონტაქტური პირაპირაშედუღების ადაპტური მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი .პატენტი P . 2008წ. #9060/01.

რ. ანდრიაშვილი. კონფლიქტების სოციოლოგია. „ეთნოპოლიტიკა“. 2009წ. .

დ. ფურცხვანიძე. კორექტირებული უკუმოდელის გამოყენებაადაპტურ მართვის სისტემაში. სსიპ ა. ელიაშვილისმართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. გვ. 141– 147.

გ. სურგულაძე. კორპორაციულ Web–აპლიკაციათა ინტეგრაცია და დაპროექტება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN 978-9941- 20-165-3 .

ე. თურქია. კორპორაციულ სისტემებში ინტელექტუალური რესურსების მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-126-3.