მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება საქართველოში. გამომცემლობა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. ISBN 978-9941-20-418-0.

ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. შელეგია. კონსტანტინე ლორთქიფანიძის პროზა. მეცნიერება. 1984წ. .

ბ. ჭურჭელაური, წიქარიშვილი ლაღუნდარიძე ზამბახიძე მეტრეველი. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ო. ლაბაძე. კონტაქტური პირაპირაშედუღების ადაპტური მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი .პატენტი P . 2008წ. #9060/01.

რ. ანდრიაშვილი. კონფლიქტების სოციოლოგია. „ეთნოპოლიტიკა“. 2009წ. .

დ. ფურცხვანიძე. კორექტირებული უკუმოდელის გამოყენებაადაპტურ მართვის სისტემაში. სსიპ ა. ელიაშვილისმართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. გვ. 141– 147.

გ. სურგულაძე. კორპორაციულ Web–აპლიკაციათა ინტეგრაცია და დაპროექტება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ISBN 978-9941- 20-165-3 .

ე. თურქია. კორპორაციულ სისტემებში ინტელექტუალური რესურსების მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-126-3.

გ. ჯოლია. კრეატიული განვითარება: განათლება, ცოდნა, ქმედება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-657-3.

ს. სიგუა. კულტუროლოგია (თანაავტორი). 424 გვ.. 2010წ. .

ს. სიგუა. კულტუროლოგიის საფუძვლები, I, კულტურის გენეზისი. 330 გვ.. 2013წ. .

ს. სიგუა. კულტუროლოგიის საფუძვლები, I, კულტურის გენეზისი. . 2010წ. .

ს. სიგუა. კულტუროლოგიის საფუძვლები, II, კულტურის ტიპოლოგია და უნივერსალიები, თბ. 2012, 330 გვ.. 330 გვ.. 2012წ. .

ს. სიგუა. კულტუროლოგიის საფუძვლები, III, კულტურა და გლობალიზაცია,. 302 გვ.. 2013წ. .

თ. ბლიაძე. კულტუროლოგიური ნარკვევები, . გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2013წ. .

თ. ბლიაძე. კულტუროლოგიური პრობლემები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2017წ. .

ი. გელენავა. კულტურული მემკვიდრეობა აფხაზეთში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. .

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, ტ.ანჯაფარიძე. ლაზერული მიკროაფეთქების პარამეტრების ანალიზი პრაქტიკული გამოყენების მიზნით. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2007წ. 184.

მ. ქათამაძე. ლექსიკურ–სემანტიკური ველები და ფრეიმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .