მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1885 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვაშაკიძე. რატიფიცირებული ხელშეკრულებები „შემოსავალსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ. წიგნი II.. გამომცემლობა „ფინანსები". თბილისი.. 2001წ. 317 გვ..

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნე-ბრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 285 გვ.. 2011წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი, „მეცნიერება”,. 0წ. 2011. უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-3860-0 285 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

ჯ. კაკულია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 24 გვ..

გ. მაღალაშვილი, ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ნ.მირიანაშვილი დ სხვ. . რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ხ. საქ. საწ. ძალებისა და ბუნებრ. რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 285გვ.. 2011წ. .

ქ. მახარაძე, თ.ურუშაძე, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, წყლის რესურსები. . . 2011წ. 56 გვ..

თენგიზ ურუშაძე, გოგი მაღალაშვილი, ოთარ ფარესიშვილი, ლეო ჩიქავა, ქეთევან მახარაზე, და სხვები. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 978-9941-0-3860-0; 288 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2011წ. 212-261გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2011წ. 24-70 გვ..

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ჯ.მაჭავარიანი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. საქ.ეროვნ.მეცნ.აკადემია; სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. .

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ქ.მახარაძე. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. წყლის რესურსები. . 2011წ. 54 გვ..

გ. მეტრეველი. რეაქტორის ფორმის და გეომეტრიული ზომების ოპტიმიზაცია ლაზერული მიკროაფეთქების პროცესის სრულყოფისათვის. ს.ტ.უ.. 2007წ. 978-99940-946-2-2.

ა. ჯაფარიძე. რეგიონების თვითმართველობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. რეგიონის მდგრადი განვითარების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 395 გვ. . 2013წ. ISBN 978-9941-20-371-8.

ა. ფრანგიშვილი. რეგიონის მდგრადი განვითარების პარადიგმა. მონოგრაფია. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 366 . 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი. რეგიონის რესურსული პოტენციალი და მისი გამოყენების ეფექტიანობა საბაზრო პირობებში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის გამომცემლობა. 5.0 ნ.თ.. 2000წ. .

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის გამომცემლობა.. 2002წ. .