მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ობგაძე. მათემატიკური მოდელირება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 978-9941-0-8804-9.

ვ. გოგიჩაიშვილი. მათემატიკური მოდელირება მიკროელექტრონიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. 99928-903-5-5.

. მათემატიკური მოდელირება მიკროელექტრონიკაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. 99928-903-5-5.

. მათემატიკური მოდელირება მიკროელექტრონიკაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. 99928-903-5-5.

ნ. მუხიგულაშვილი, სუთიძე ლ., კეშელავა გ.. მაიზოლირებელი პირაპირის გამართულობის კონტროლის მოწყობილობა.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალო ”ტრანსპორტი”.# 4(20), ტბილისი.. 2005წ. .

ი. კუტუბიძე. მაინც რა არის გლობალიზაცია? სტატია,. . თბილისი ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 2014წ. #29,.

ქ. შენგელია, ნ. მაღლაკელიძე. მაკროეკონომიკის პრინციპები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2017წ. ISBN 978-9941-22-952-7, UDC (უაკ) 330.101.541.

მ. ახობაძე. მაკროსისტემების მათემატიკური მოდელირება და მართვის საკითხები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. .

მ. ახობაძე. მაკროსისტემების მათემატიკური მოდელირებისა და მართვის საკითხები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 1997წ. .

ნ. ასათიანი. მალხაზ კუხაშვილი ფერწერასა და გრაფიკაში. სს. ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი. 2013წ. .

თ. ნუცუბიძე. მამულიშვილობა და მამულიშვილები. გამომცელობა „საზოგადოება, ცოდნა“. 2013წ. 978-9941-411-66-3.

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების დამზადება და გამოყენება ბეტონისა და რკინა ბეტონის კონსტრუქციებში. სტუ. 2017წ. .

კ. სოხაძე. მართვის ეფექტური სისტემა და მისი განვითარების ტენდენციები.,, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“. . სოციალური ეკონომიკა.. 2011წ. #1.

გ. სურგულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ჩოგოვაძე გოჩა. მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი (1001 გვ.). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. 978-9941-20-790-7.

ბ. ჭურჭელაური, ბ.ჭურჭელაური. მართკუთხა ჭრილის მქონე თხელკედლიანი კონსტრუქციების დრეკად-პლასტიკური მდგომარეობა. მოხსენებათა თეზისები 25-26 მაისი. თბილისი . 2015წ. .

ბ. ჭურჭელაური. მართკუთხა ჭრილის მქონე თხელკედლიანი კონსტრუქციების დრეკად-პლასტიკური მდგომარეობა. მოხსენებათა თეზისები 25-26 მაისი. თბილისი . 2015წ. .

ნ. ჩორხაული. მართკუთხა ჭრილის მქონე თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების დაძაბულ დეფორმირებული მდგომარეობის მათემატიკური მოდელი და მისი კომპიუტერული რეალიზების ალგორითმები. უნივერსალი. 0წ. 2009 წელი ISBN 978-9941-0-1591-5.

გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი. მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული და იმიტაციური მოდელირება . საგამომც. სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-377-9.

ს. სიგუა. მარტვილი და ალამდარი, კ. გამსახურდიას ცხოვრება და შემოქმედება, I. 794 გვ.. 2011წ. .

ს. სიგუა. მარტვილი და ალამდარი, კ. გამსახურდიას ცხოვრება და შემოქმედება, II .. 760 გვ.. 2011წ. .