მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2197 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. მეტრონიდაზოლის სტრუქტურულ თვისებათა გამოკვლევა და 5 კორდინაციული სპილენძის კომპლექსთა ბიოაქტიურობის კონცეფცია. . 2013წ. 978-9941-0-5616-1.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე. გ.სულაქველიძე. მეტრონიდაზოლის სტრუქტურულ თვისებათა გამოკვლევა და 5 კორდინაციული სპილენძის კომპლექსთა ბიოაქტიურობის კონცეფცია. „სტუ“. 2013წ. 978-9941-0-5616-1.

გ. გაბაიძე. მეურნეობრიობის ახალი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების ფუნქციონირე-ბისა და მართვის სრულყოფის გზები აგრარულ სექტორში. გამომცემლობა „თობალისი“, 2008 წ. გვ. 90. 2008წ. .

დ. თავხელიძე, null, ვ.გოგოლაშვილი. მექანიზმების დინამიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ტ. კვიციანი. მექანიკა-მარად ცოცხალი მეცნიერება. გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2005წ. .

მ. შილაკაძე. მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. -401გვ. 2009წ. .

ჰ. წულაია, ნ. წულაია . მექანიკური რხევების თეორია და ვიბრაციული მანქანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 178 გვ.. 2010წ. ISBN 978-9941-0-2235-7.

მ. წიქარიშვილი, ზ.სესკურია, დ.თავხელიძე, ს.ბლიაძე. მექანიკური სისტემების შემადგენელი ელემენტების რღვევის დინამიკური ანალიზი და მონიტორინგი. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2007წ. 171.

დ. თავხელიძე, ზ.სესკურია,ხ.ბლიაძე, მ.წკრიალაშვილი. მექნიკური სისტემების შემადგენელი რგოლების ღრვევის დინამიკა და მონიტორინგი. თბილისის საავიაციო გაერთიანება. 2009წ. .

ე. მიდელაშვილი. მეღვინეობის ტექნოლოგიური პროცესებისათვის ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული დანადგარების დამუშავება და მათი მუშაობის რეჟიმების ოპტიმიზაცია. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-0-2541-9.

ა. კურატაშვილი. მეცნიერთა კონსტიტუციური უფლებების დაცვა – სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის აუცილებელი პირობა. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2009წ. ISBN 978-9941-0-1557-1.

ქ. მახაშვილი, ლ. მათეშვილი, ლ. ბოქოლიშვილი. მეცნიერი მღვდელმთავარი. თბილისი, `ტექნიკური უნივერსიტეტი~. 2014წ. .

ლ. კვარაცხელია, null. მეწარმეობა და კონკურენტული გარემო. გამომც. უნივარსალი, თბ. 2010წ. 2010წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. მეწარმეობის სამართლებლივი ფორმები, . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

მ. ქუთათელაძე. მითრას კულტი საქართველოში (მონოგრაფია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. გვ. 3-105.

ქ. შენგელია, ნინო მაღლაკელიძე. მიკროეკონომიკის პრინციპები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2014წ. ISBN 978-9941-22-285-6, UDC 330.101.542.

ნ. ჯიბლაძე, ი.გორგიძე და სხვ. მინდია სალუქვაძე 75. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-073-0.

ვ. სადრაძე, კაჭარავა პ., ღლიღვაშვილი ე., სადრაძე თ.. მიქაელ-გაბრიელი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 1910წ. ISBN 978-9941-14-821-7.

თ. ხოხობაშვილი. მიქაელ-გაბრიელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-821-7.