მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სურგულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ჩოგოვაძე გოჩა. მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი (1001 გვ.). „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. 978-9941-20-790-7.

ბ. ჭურჭელაური, ბ.ჭურჭელაური. მართკუთხა ჭრილის მქონე თხელკედლიანი კონსტრუქციების დრეკად-პლასტიკური მდგომარეობა. მოხსენებათა თეზისები 25-26 მაისი. თბილისი . 2015წ. .

ბ. ჭურჭელაური. მართკუთხა ჭრილის მქონე თხელკედლიანი კონსტრუქციების დრეკად-პლასტიკური მდგომარეობა. მოხსენებათა თეზისები 25-26 მაისი. თბილისი . 2015წ. .

ნ. ჩორხაული. მართკუთხა ჭრილის მქონე თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების დაძაბულ დეფორმირებული მდგომარეობის მათემატიკური მოდელი და მისი კომპიუტერული რეალიზების ალგორითმები. უნივერსალი. 0წ. 2009 წელი ISBN 978-9941-0-1591-5.

გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი. მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული და იმიტაციური მოდელირება . საგამომც. სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-377-9.

ს. სიგუა. მარტვილი და ალამდარი, კ. გამსახურდიას ცხოვრება და შემოქმედება, I. 794 გვ.. 2011წ. .

ს. სიგუა. მარტვილი და ალამდარი, კ. გამსახურდიას ცხოვრება და შემოქმედება, II .. 760 გვ.. 2011წ. .

ხ. თოდაძე. მასალები ქართული ბერობის ინსტიტუტის ისტორიისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN978-9941-14-720-3 CD-087.

. მასალები ქართული ბერობის ინსტიტუტის ისტორიისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

. მასალები ქართული ბერობის ინსტიტუტის ისტორიისათვის. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN978-9941-14-720-3 CD-087.

თ. ბერიკაშვილი. მასალების კვლევის ფიზიკური მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

თ. ბერიკაშვილი. მასალების კვლევის ფიზიკური მეთოდები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

რ. სამხარაძე. მასწავლი სისტემის შემუშავება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ფიზიკის სწავლებისთვის. სტუ-ის IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი. 2019წ. ISBN 978-9941-8-1330-6.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. მაღალი სიმძლავრის ჰეტერო-მოდულური კომპოზიტები. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-479-1.

. მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით. . წ. .

დ. ტურძელაძე. მაღალსიხშირული ელექტროფიცირებული ინსტრუმენტის კვლევის შედეგები. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. 2017წ. ISSN 2233–3606.

გ. გავარდაშვილი. მდინარე დურუჯის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მათი საწინააღმდეგო ახალი საინჟინრო-ეკოლოგიური ღონისძიებები. 2003. 2003წ. .

ი. კვესელავა. მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების საქართველოს ისტორიის ფურცლებიდან. თბილისი, გამომცემლობა ,,მეცნიერება’’. 0წ. .

ბ. ჭურჭელაური, მეტრეველი. მეთოდური მითითებები პროექტირების და საკვალიფიკაციო ნაშრომების მოსამზადებლად სამშენებლო კონსტრუქციების ტექნიკურ დიაგნოსტიკასა და ექსპერტიზაში (დამხმარე სახელმძღვანელო). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბერაია, ე. გვარამია. მეორე და მესამე რიგის როტატაბელური გეგმების თვისებების კვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში . თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 157 გვ. 2013წ. 978-9941-20-319-0.