მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1961 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ასათიანი. პროფესიულ–ტექნიკური განათლება საქართველოში. საქრთველოს სახალხო განათლების სამინისტროს სამეცნიერო–მეთოდური ცენტრი. 1990წ. ISBN 99940-0-718-1.

ც. ოშაყმაშვილი. პურის ქარხნების ტექნოლოგიყრი მოწყობილობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ც. ოშაყმაშვილი. პურის ქარხნების ტექნოლოგიყრი მოწყობილობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ქ. გაფრინდაშვილი. ჟურნალისტის სოციოლოგიური შეგნება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია,პრაქტიკა)" N 2(26) 2013წელი ტომი I გვ.36-45. 2013წ. .

ქ. გაფრინდაშვილი. ჟურნალისტის სოციოლოგიური შეგნება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია,პრაქტიკა)" N 1(25) 2013წელი. 2013წ. .

თ. ცინცაძე, დავით კერესელიძე, მერაბ ალავერდაშვილი, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. რა მოხდა 2015 წლის 13 ივნისს მდინარე ვერეს წყალშემკრებ აუზში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის, . 2015წ. ISBN 978-9941-0-8239-9.

გ. ახვლედიანი. რა უნდა გაითვალისწინონ ენერგეტიკისა და ეკონომიკის სამინისტროებმა, როდესაც ირჩევენ ინვესტორს ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დამფინანსებლად. ჰიდროინჟინერია. 2009წ. 1512-410X .

ვ. შუბითიძე. რა შეუძლია პოლიტიკაში კარგ იმიჯს. ელფი. 2000წ. 9928617X.

ა. კურატაშვილი. რა ცვლილებებია აუცილებელი საქართველოს კონსტიტუციაში და მსოფლიოს სხვა სახელმწიფოთა კონსტიტუციებში?! "საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. ISBN 978-9941-0-2685-0.

ნ. მჭედლიშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ.ობგაძე, ი.დავითაშვილი, ი.მოსაშვილი.. რაკეტის მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-435-6.

ა. ფრანგიშვილი. რაკეტის მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. მონოგრაფია, სტუ, თბილისი . 2009წ. .

ი. მოსაშვილი, ი. დავითაშვილი, ფრანგიშვილი არჩილი, ობგაძე თამაზი, მჭედლიშვილი ნინო. რაკეტის მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–435–6.

თ. ობგაძე, ა.ფრანგიშვილი, ნ.მჭედლიშვილი, ი.მოსაშვილი, ი.დავითაშვილი. რაკეტის მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. საგამომცემლო სახლი \"ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2009წ. ISBN 978-9941-14-435-6.

ზ. ვაშაკიძე. რატიფიცირებული ხელშეკრულებები „შემოსავალსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ. წიგნი II.. გამომცემლობა „ფინანსები". თბილისი.. 2001წ. 317 გვ..

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნე-ბრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 285 გვ.. 2011წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი, „მეცნიერება”,. 0წ. 2011. უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-3860-0 285 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

ჯ. კაკულია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 24 გვ..