მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. წულაია, ნ. წულაია . მექანიკური რხევების თეორია და ვიბრაციული მანქანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 178 გვ.. 2010წ. ISBN 978-9941-0-2235-7.

მ. წიქარიშვილი, ზ.სესკურია, დ.თავხელიძე, ს.ბლიაძე. მექანიკური სისტემების შემადგენელი ელემენტების რღვევის დინამიკური ანალიზი და მონიტორინგი. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2007წ. 171.

დ. თავხელიძე, ზ.სესკურია,ხ.ბლიაძე, მ.წკრიალაშვილი. მექნიკური სისტემების შემადგენელი რგოლების ღრვევის დინამიკა და მონიტორინგი. თბილისის საავიაციო გაერთიანება. 2009წ. .

ე. მიდელაშვილი. მეღვინეობის ტექნოლოგიური პროცესებისათვის ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული დანადგარების დამუშავება და მათი მუშაობის რეჟიმების ოპტიმიზაცია. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-0-2541-9.

ა. კურატაშვილი. მეცნიერთა კონსტიტუციური უფლებების დაცვა – სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის აუცილებელი პირობა. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2009წ. ISBN 978-9941-0-1557-1.

ქ. მახაშვილი, ლ. მათეშვილი, ლ. ბოქოლიშვილი. მეცნიერი მღვდელმთავარი. თბილისი, `ტექნიკური უნივერსიტეტი~. 2014წ. .

ლ. კვარაცხელია, null. მეწარმეობა და კონკურენტული გარემო. გამომც. უნივარსალი, თბ. 2010წ. 2010წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. მეწარმეობის სამართლებლივი ფორმები, . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

მ. ქუთათელაძე. მითრას კულტი საქართველოში (მონოგრაფია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. გვ. 3-105.

ქ. შენგელია, ნინო მაღლაკელიძე. მიკროეკონომიკის პრინციპები. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2014წ. ISBN 978-9941-22-285-6, UDC 330.101.542.

ნ. ჯიბლაძე, ი.გორგიძე და სხვ. მინდია სალუქვაძე 75. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-073-0.

მ. კაპანაძე, null, ა.სარუხანიშვილი, რ.ჩაგუნავა. მინის ქიმია და ტექნოლოგია ძველ საქართველოში. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. 666,1(09)/5.

ვ. სადრაძე, კაჭარავა პ., ღლიღვაშვილი ე., სადრაძე თ.. მიქაელ-გაბრიელი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 1910წ. ISBN 978-9941-14-821-7.

თ. ხოხობაშვილი. მიქაელ-გაბრიელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-821-7.

მ. ძნელაძე, კაჭარავა პ., ღლიღვაშვილი ე.. მიქაელ-გაბრიელი. კაჭარავა პ., ხოხობაშვილი თ., სადრაძე ვ., ღლიღვაშვილი ე. . „მწიგნობარი“. 2010წ. ISBN 978-9941-821-7.

ჯ. ფანჩულიძე, სარედაქციო ჯგუფი. მიწის კანონმდებლობა. შპს "კაბადონი"; საქ. მიწის მართვის დეპარტამენტი. 2002წ. .

ფ. ქვაცაბაია. მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები სამეგრელოს რეგიონის მაგალითზე. უნივერსალი. 2011წ. 978-9941-17-317-2.

ჯ. ფანჩულიძე, სარედაქციო ჯგუფი. მიწის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობათა კრებული. შპს "კაბადონი"; საქ. მიწის მართვის დეპარტამენტი. 2001წ. .

მ. გრძელიშვილი. მიწისქვეშა მშენებლობაში ნაშხეფბეტონის და ანკერების გამოყენების გამოცდილება.. . 2009წ. .