მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაპანაძე, null, ა.სარუხანიშვილი, რ.ჩაგუნავა. მინის ქიმია და ტექნოლოგია ძველ საქართველოში. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. 666,1(09)/5.

ვ. სადრაძე, კაჭარავა პ., ღლიღვაშვილი ე., სადრაძე თ.. მიქაელ-გაბრიელი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 1910წ. ISBN 978-9941-14-821-7.

თ. ხოხობაშვილი. მიქაელ-გაბრიელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-821-7.

მ. ძნელაძე, კაჭარავა პ., ღლიღვაშვილი ე.. მიქაელ-გაბრიელი. კაჭარავა პ., ხოხობაშვილი თ., სადრაძე ვ., ღლიღვაშვილი ე. . „მწიგნობარი“. 2010წ. ISBN 978-9941-821-7.

ჯ. ფანჩულიძე, სარედაქციო ჯგუფი. მიწის კანონმდებლობა. შპს "კაბადონი"; საქ. მიწის მართვის დეპარტამენტი. 2002წ. .

ფ. ქვაცაბაია. მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები სამეგრელოს რეგიონის მაგალითზე. უნივერსალი. 2011წ. 978-9941-17-317-2.

ჯ. ფანჩულიძე, სარედაქციო ჯგუფი. მიწის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობათა კრებული. შპს "კაბადონი"; საქ. მიწის მართვის დეპარტამენტი. 2001წ. .

მ. გრძელიშვილი. მიწისქვეშა მშენებლობაში ნაშხეფბეტონის და ანკერების გამოყენების გამოცდილება.. . 2009წ. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი: ნაციონალიზმის ძირითდი ცნებების შესახებ,. . 2013წ. .

დ. ფურცხვანიძე. მობილური რობოტის მართვის სისტემა.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2013წ. გვ.105–108..

ი. მამალაძე. მოგების დაბეგვრის მექანიზმი საქართველოში. "იუ-სი-ემ". 2008წ. ISBN 978-9941-0-1379-9.

თ. აქუბარდია. მოგების ირაციონალობა და მისი ეკონომიკური არსი. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია''. 2012წ. 978-9941-9257-2-6.

თ. ჭიღლაძე, null. მოდელირების როლი ბიზნეს-პროცესების დაპროექტებასა და ოპტიმიზაციაშ. სტუ, თბილისი,2017 წელი, სტუ-ს ბიბლიოთეკა, CD. 2017წ. .

ს. სიგუა. მოდერნიზმი. 612 გვ.. 2014წ. .

მ. ტაბატაძე. მოდის განვითარების ისტორია და ცალკეული ეტეპების ანალიზი მოდის პროგნოზირებისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2004წ. .

ნ. გელაძე, ლ. კლიმიაშვილი. მოდიფიცირებული ადსორბენტის დამზადების მეთოდოლოგია სასმელი წყლის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად . (მონოგრაფია). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

მ. ჩიქავა. მოზარდის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები და პრევენციული ფარმაკოთერაპია. . . 2013წ. .

. მოკლე ენციკლოპედიური ლექსიკონი საშენი მასალების, არქიტექტურისა და მშენებლობის დარგში. (3000 სიტყვა). საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა კომიტეტი, თბილისი, 192 გვერდი.. 1995წ. .

ო. ლაბაძე. მოკლე ცნობარი მათემატიკაში (ცნებები, განსაზღვრებები და ამოხსნის მეთოდები). გამომცემლობა ინტელექტი, თბილისი,190 გვ. . 2007წ. .

ლ. მეტრეველი. მომავალი პედაგოგ-ფსიქოლოგების პროეფსიული უნარების ფორმირება თამაშის ტექნოლოგიის საფუძველზე. ბათუმი. 2012წ. .