მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2210 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გელაძე, ლ. კლიმიაშვილი. მოდიფიცირებული ადსორბენტის დამზადების მეთოდოლოგია სასმელი წყლის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად . (მონოგრაფია). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

მ. ჩიქავა. მოზარდის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები და პრევენციული ფარმაკოთერაპია. . . 2013წ. .

დ. ჯინჭარაძე. მოკლე ენციკლოპედიური ლექსიკონი საშენი მასალების, არქიტექტურისა და მშენებლობის დარგში. (3000 სიტყვა). საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა კომიტეტი, თბილისი, 192 გვერდი.. 1995წ. .

ო. ლაბაძე. მოკლე ცნობარი მათემატიკაში (ცნებები, განსაზღვრებები და ამოხსნის მეთოდები). გამომცემლობა ინტელექტი, თბილისი,190 გვ. . 2007წ. .

ლ. მეტრეველი. მომავალი პედაგოგ-ფსიქოლოგების პროეფსიული უნარების ფორმირება თამაშის ტექნოლოგიის საფუძველზე. ბათუმი. 2012წ. .

ვ. ღვლიღვაშვილი, და სხვები.. მომთაბარე მეცხოველეობა . საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი (მონოგრაფია) , 105 გვ.. 2017წ. .

გ. სურგულაძე. მონაცემთა საცავის აგების ტექნოლოგია ინტერნეტული ბიზნესის სისტემებისათვის. საგამომც. სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. ISBN 99940-40-36-7.

თ. ნუცუბიძე. მონოგრაფია რუსეთ - საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან მეცნიერ - რედაქტორი. 2007, გამომცემლობა „ცოდნა“, 78 გვ.. . წ. .

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი,. მონოგრაფია “გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თვი 6). . 2007წ. 12 გვ..

ლ. კოტორაშვილი. მონოგრაფია “რეჰანის ნედლეულიდან ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ნატურალური არომატიზატორების მიღების რაციონალური ტექნოლოგიების დამუშავება. UDC (უაკ) 663.5+ 663.8+665.52/54 კ – 794. 2009წ. ISBN 978-9941-0- -1572-4.

ზ. მიქაძე, ც. ნამჩევაძე, თ. ჭუმბურიძე. მონოგრაფია: მასობრივი მომსახურების გამოთვლითი სისტემების ანალიზი.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-0041-14-908-5.

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, ვ.პირმისაშვილი. მონოლითურ მშენებლობაში მოუხსნადი ყალიბების გამოყენების კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები.. . 0წ. .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი. მონოლითურ მშენებლობაში მოუხსნადი ყალიბების გამოყენების კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები.. ჩაშვებულია გამოსაცემად. 2012წ. .

ვ. დავითაია. მონუმენტები, მემორიალები, მცირე არქიტექტურა. რუსულ და ინგლისურ ენებზე. 2004.. გამომცემლობა "საარი". 2004წ. ISBN 99940-29-34-7.

რ. გაფრინდაშვილი. მორალური ქცევის ფსიქოლოგიური საფუძველი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-56-33-6.

რ. ტყემალაძე. მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატების ძიება და კვლევა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-551-4.

ს. პოჩოვიანი. მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი",. 2017წ. ISBN 978-9941-20-801-0.

ფ. წოწკოლაური. მოტივაცია მენეჯმენტის ფუნქცია. საუნჯე. 2012წ. .

ვ. სესაძე, ა.რურუა, ი.მიქაძე,, ლ.პეტრიაშვილი, კ.ოდიშარია. მოძრავი ობიექტების მართვა და საიმედოობა.. . 2009წ. ISBN 978-99941-14-451-6..

კ. ოდიშარია, ი.მიქაძე, ა.რურუა, ვ.სესაძე. მოძრავი ობიექტის მართვა და საიმედოობა. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN978-9941-14-451-6.