მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1961 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Рухадзе. . О разрешимости третьей и четвёртой основных трёхмерных динамических гранично-контактных задач теории упругости. . Труды Грузинского Технического Университета (ГТУ) , . 1991წ. , №2 (375), 9-13..

Р. Рухадзе. . О решении одной пространственной динамической задачи теории упругости методом Фурье. . Тезисы докл. XVIII республ. Научно-техн. Конференции, Тбилиси,. 1974წ. , II часть, 166..

И. Аманаташвили, Я.Т. Аманаташвили, Г.Ш. Шенгелая, В.Г. Папалашвили, Р.К. Махарадзе, И.С. Шенгелиа. . Первый каталог Кавказа составленный по программе "Гипоцентрия ГМ" и некоторые вопросы современной геодинамики эпицентральной зоны Рача- -Имeретинского землетрясения.. Тбилиси, Мецниереба, 130ст. 1995წ. ISBN 5-520-01603-8.

. . Первый каталог Кавказа составленный по программе "Гипоцентрия ГМ" и некоторые вопросы современной геодинамики эпицентральной зоны Рача- -Имeретинского землетрясения.. Изд, Наука, Алгоритмы и практика оп- ределений параметров землетрясений на ЭВМ. 1983წ. Удк 550.348:518.5.

Р. Рухадзе. . Применение метода Фурье в динамических задачах задачи моментной теории упругости. . Тезисы докл. XX!1 республ. Научно-техн. Конференции, Тбилиси. 1978წ. II часть, 9..

ლ. კვარაცხელია. .ლ.კვარაცხელია, „ მეწარმეობადაკონკურენტულიგარემო“, მონოგრაფია, გვ.167, თბ. 2010;. გამომც. უნივარსალი,. 2010წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, მამფორია დ.. .წელიწადის თვეების მიხედვით მტყუნებათა განაწილების პარამეტრების გაანგარიშება. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული # 7(363) , თბილისი.. 1990წ. .

S. Xutsishvili, С. А. Хуцишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе и др. 1. 1. С. А. Хуцишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе и др. Некоторые задачи управления корпоративными системами, .. Тбили¬си,-«Технический Университет» 2007,237стр.. 0წ. .

Т. Мегрелишвили. 1. «… я своротил на прямую тифлисскую дорогу…». Александр Пушкин . изд-во Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб». 2017წ. ISBN978-9941-0-881204.

Т. Мегрелишвили. 1. Словарь псевдонимов русской эмиграции «первой волны» . Berlin - Boxum Universitet. 2016წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, პროექტის მენეჯერი ნ მუხიგულაშვილი. 1. ავტომატური სადიაგნოსტიკო სისტემების შექმნა რომლებიც უზრუნველყოფენ გადაზიდვების რაოდენობის და მოძრაობის უსაფრთხოების ზრდას. . USTC -ს პროექტი № 4094. 2007წ. .

ვ. მოსიაშვილი. 1. ეკონომიკა (დინამიკა, ზრდა განვითარება), მონოგრაფია. . დანი. 0წ. ISBN 978-9941-0-0869-6 .

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.წივწივაძე რ.კიღურაძე. 1. პირიდინკარბონმჟავათა ამიდებთან კობალტისა და სპილენძის ბიოკოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". ,,ქართული ენა". 2004წ. .

. 1. ქართველური ჰიდრონიმები. ქართული ენა. 2004წ. .

რ. რუხაძე. 10. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი დინამიკური საკონტაქტო ამოცანებისათვის. . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია, თელავი, . 1983წ. მოხს. თეზ.36..

Р. Рухадзе. 13. Т. Бурчуладзе. О разрешимости первой основной трёхмерной гранично-контактной динамической задачи классической теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) , . 1986წ. №6 (303), 9-17.

Т. Мегрелишвили, მთავ. რედაქტორი ი.კისელიოვა. 2. Лермонтовский словарь . «Индрикс». 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. 2. Русский язык в многоречном культурном пространстве (The Russian language in the multi-language social and cultural environment) . –ეკატერინბურგი, ურალის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, პროექტის მენეჯერი ნ მუხიგულაშვილი. 2. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ახალი თაობის ავტომატური საინფორმაციო სადიაგნოსტიკო სისტემები. . ISTC-ს პროექტი №GG-1607. 2009წ. .