მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ჯ. დოჭვირი. Современные автоматизированные тиристорные электроприводы бумагоделательных машин . Ленинград., ЛДНТП. 1979წ. .

გ. ვარშალომიძე. Современные методы и технологии бурения нефтяных и газовых скважин. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-830-9.

Е. Павловичи. Состояние и перспективы применения процесса опаливания на текстильных предприятиях республики. Обзорная информация, серия: Легкая промышленность. ГрузНИИНТИ. 1989წ. .

З. Гаситашвили, Прангишвили Арчил. Специализированные сетевые модели управления мультипро- цессорными системами. «Технический университет», Тбилиси, 1996. 1996წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Специально ориентированные несимметричные композиционные планы второго порядка для двух переменных. Тбилиси: Технический университет, 110 с. 1998წ. .

დ. კურდღელაიძე. Спин-тензорная теория гравитации и Великое Обединение.. Изд-во “Зекари”. 2004წ. стр. 246.

ი. წერეთელი. Стратиграфия юрских отложений Грузии. . ГИН АН Грузии монография, Изд.”Полиграфист'. 2006წ. .

თ. ლომინაძე, Церетели И.Д., Тодриа В.А., Надареишвили Г.Ш.. Стратиграфия юрских отложений Грузии. . ГИН АН Грузии монография, Изд. . 2006წ. 1987-7412.

Т. Гвелесиани. Теория генерации волн в приложении к задачам гидроэкологии.. Изд-во "Universal". 2009წ. ISBN 978-9941-12-777-9.

ზ. კიკნაძე, Б. А. Вольнов. Типизация и оптимизация проектных решений гражданских зданий. Стройиздат, М. 1990წ. .

ს. ხიზანიშვილი. აბსურდისა და ამბოხის ცნებების ფილოსოფიური ანალიზი (ალბერ კამიუს შემოქმედების მაგალითზე). საგამომცემლი სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. ISBN 978-99940-953-6-0.

თ. ბეჟოშვილი. ადამიანის უფლებები 21-ე საუკუნეში, მათი დაცვა საქართველოს კონსტიტუციისა და ევროპის- (ევროსაბჭოს) ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მიხედვით . ბერლინის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ჯ. დოჭვირი. ავტომატიზებული ელექტროამძრავების გარდამავალი პროცესების გაანგარიშება ცვლადების მდგომარეობის სივრცის და სიხშირული მახასიათებვლების მეთოდებით. თბ., გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. 99940-14-25-0.

ო. გელაშვილი. ავტომობილების საწვავის ეკონომიურობა. . გამომცემლობა ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, . 2007წ. გვ.133.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, გობეჩია გ. აკადემიკოს ცოტნე მირცხულავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ეპიზოდები. . გამომც.საქ.მეცნიერებათა ინსტიტუტი. თბილისი. . 2005წ. გვ. 302.

დ. ფოცხვერაშვილი. ანრი მატისი 140 გვერდი. გამომც. ნეკერი . 2013წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. ანტუან ბურდელი 139 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2014წ. .

ნ. ფიფია. არჩევნები და პოლიტიკური სოციალიზაცია. „გრაალი“. 2013წ. ISBN 978-9941-9209-8-1.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი. ჟურნალი "ინტელექტი". 2008წ. გვ.178.