მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. წოწკოლაური. მოტივაცია მენეჯმენტის ფუნქცია. საუნჯე. 2012წ. .

ვ. სესაძე, ა.რურუა, ი.მიქაძე,, ლ.პეტრიაშვილი, კ.ოდიშარია. მოძრავი ობიექტების მართვა და საიმედოობა.. . 2009წ. ISBN 978-99941-14-451-6..

კ. ოდიშარია, ი.მიქაძე, ა.რურუა, ვ.სესაძე. მოძრავი ობიექტის მართვა და საიმედოობა. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN978-9941-14-451-6.

ზ. კოვზირიძე. მოწინავე კერამიკული მასალები, ნაბეჭდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-497-5.

გ. აბაშიძე. მოწმის იმუნიტეტი სისხლის სამართლის პროცესში. . ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2009წ. .

ე. ბუხრაშვილი. მოხსენება: „საერთაშორისო მისიების ორმაგი სტანდარტები და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1920 წწ)“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“; სტუ, თბილისი. 2015წ. 280 გვ. .

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, ს. ბლიაძე. მრავალფენოვანი ფორფიტების და გარსების სიმტკიცეზე ანგარიშის ავტომატური სქემა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2007წ. .

მ. წიქარიშვილი, გ.ლაღუნდარიძე, ი.ხართიშვილი, ს.ბლიაძე. მრავალფეროვანი ფირფიტების და გარსების სიმტკიცეზე ანგარიშის ავტომატური სისტემა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2007წ. 127.

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილების პნევმატიკური საკიდრების დრეკად-მადემპფირებელი თვისებების სრულყოფის მეთოდების დამუშავება. ტექნ.მეცნიერებათა დოქტორის სამეც.ხარისხის დისერტაციის ავტორეფერატი, თბილისი, 39 გვ.. 2002წ. .

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების პნევმატიკური სისტემები და მათი გავლენა სვლის სიმდოვრეზე. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 114 გვ. 2008წ. ISBN 978-99940-57-91-7.

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების პნევმატიკური სისტემების რხევითი და დრეკად-დისიპაციური თვისებები. თბილისი, მეცნიერება-პრაქტიკა, 113 გვ. 1998წ. .

რ. ადამია. მრავალძრავიანი ელექტროამძრავების დინამიკა. თბ., საქ. მეცნ. აკად. გამომც. "მეცნიერება". 2004წ. 99940-785-8-5.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისები და მათი გავლენა ეროვნულ ეკონომიკაზე. . 2017წ. .

თ. გრიგოლია. მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიისა და გეოპოლიტიკის საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ტურძელაძე, ზ.ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა-ფიქლის გამოყენებით. . 2008წ. ISBN 978-9941-0-0892-4.

ზ. ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა-ფიქლის გამოყენებით. მედია-სერვისი. 2008წ. ISBN978-9941-0-0892-4 გვ.7878.

ზ.ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა–ფიქლის გამოყენებით. . 2008წ. ISBN 978-9941-0-0892-4.

მ. ზუბიაშვილი, თ.კილაძე. მსფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი, მნიშვნელობა და მისი გამოვლენის თავისებურებები. გლობალიზაცია დამეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში. 2013წ. .

ვ. სადრაძე, კახიანი კ., ღლიღვაშვილი ე., სადრაძე თ.. მტკვრისა და არაგვის ხერთვისის ენეოლით-ბრინჯაოს ხანის ძეგლები. . 2007წ. ISBN 978-99940-69-91-0.

ე. კუხალაშვილი. მულჩირების გავლენა ნიადაგის თბურ და წყლოვან მახასიათებლებზე,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .