მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილების პნევმატიკური საკიდრების დრეკად-მადემპფირებელი თვისებების სრულყოფის მეთოდების დამუშავება. ტექნ.მეცნიერებათა დოქტორის სამეც.ხარისხის დისერტაციის ავტორეფერატი, თბილისი, 39 გვ.. 2002წ. .

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების პნევმატიკური სისტემები და მათი გავლენა სვლის სიმდოვრეზე. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 114 გვ. 2008წ. ISBN 978-99940-57-91-7.

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების პნევმატიკური სისტემების რხევითი და დრეკად-დისიპაციური თვისებები. თბილისი, მეცნიერება-პრაქტიკა, 113 გვ. 1998წ. .

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილის შერესორების პნევმატიკური სისტემები (თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევები). თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 202 გვ. . 2017წ. ISBN 978-9941-20-782-2.

რ. ადამია. მრავალძრავიანი ელექტროამძრავების დინამიკა. თბ., საქ. მეცნ. აკად. გამომც. "მეცნიერება". 2004წ. 99940-785-8-5.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისები და მათი გავლენა ეროვნულ ეკონომიკაზე. . 2017წ. .

თ. გრიგოლია. მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიისა და გეოპოლიტიკის საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. ტურძელაძე, ზ.ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა-ფიქლის გამოყენებით. . 2008წ. ISBN 978-9941-0-0892-4.

ზ. ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა-ფიქლის გამოყენებით. მედია-სერვისი. 2008წ. ISBN978-9941-0-0892-4 გვ.7878.

ზ.ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა–ფიქლის გამოყენებით. . 2008წ. ISBN 978-9941-0-0892-4.

მ. ზუბიაშვილი, თ.კილაძე. მსფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი, მნიშვნელობა და მისი გამოვლენის თავისებურებები. გლობალიზაცია დამეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში. 2013წ. .

ვ. სადრაძე, კახიანი კ., ღლიღვაშვილი ე., სადრაძე თ.. მტკვრისა და არაგვის ხერთვისის ენეოლით-ბრინჯაოს ხანის ძეგლები. . 2007წ. ISBN 978-99940-69-91-0.

ე. კუხალაშვილი. მულჩირების გავლენა ნიადაგის თბურ და წყლოვან მახასიათებლებზე,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი, მ.ხომერიკი. მუნიციპალური სისტემების მგრადი განვითარება. პრობლემები და მოდელები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 293 გვ.. 2009წ. .

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხომერიკი. მუნიციპალური სისტემების მდგრადი განვითარება პრობლემები და მოდელები. . 2008წ. მონოგრაფია, გვ.293.

თ. ჯიშკარიანი, ნ. ბჟალავა. მყარი სათბობის გაზიფიკაციის პროცესის კომპიუტერული მოდელირება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-299-5.

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, რ. არველაძე. მყარი სათბობის წვის პროგრესული ტექნოლოგიები და ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2007წ. ISBN 978-99940-957-0-4.

ნ. დვალიშვილი. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გავლენა გარემოს ჰიდროქიმიურ მაჩვენებლებზე (ქ. თბილისის გლდანის მსნ პოლიგონის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. .