მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი, მ.ხომერიკი. მუნიციპალური სისტემების მგრადი განვითარება. პრობლემები და მოდელები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 293 გვ.. 2009წ. .

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხომერიკი. მუნიციპალური სისტემების მდგრადი განვითარება პრობლემები და მოდელები. . 2008წ. მონოგრაფია, გვ.293.

თ. ჯიშკარიანი, ნ. ბჟალავა. მყარი სათბობის გაზიფიკაციის პროცესის კომპიუტერული მოდელირება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-299-5.

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, რ. არველაძე. მყარი სათბობის წვის პროგრესული ტექნოლოგიები და ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2007წ. ISBN 978-99940-957-0-4.

ნ. დვალიშვილი. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გავლენა გარემოს ჰიდროქიმიურ მაჩვენებლებზე (ქ. თბილისის გლდანის მსნ პოლიგონის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. .

ს. მებონია, რ.ადამია, თ. ნატრიაშვილი. მყარი სხეულების დარტყმითი ურთიერთქმედების პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები. რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი, თბილისი. 2010წ. 978-9941-0-2655-3.

რ. პატარაია. მშენებლობის ეკონომიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ი. ქვარაია. მშენებლობის პროცესში გამოვლენილი დაზიანებების და ნაკლოვანებების აღმოფხვრა. . 2016წ. .

. მცენარეული ნედლეულის ბიოქიმიური ანალიზი. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი 0177, . 2013წ. .

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვის სტრატეგია . . 2010წ. .

ლ. ასლამაზიშვილი. მცხეთა და მისი ჰინტერლანდი. უნივერსალი. 2005წ. 9940-32-93-3.

ჯ. მაჭავარიანი, ჯ.მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2010წ. 269-241გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2010წ. 29-98 გვ..

რ. ფირცხალავა, ჯ.მაჭავარიანი, გ.გობეჩია. მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2010წ. 52 გვ..

რ. ფირცხალავა, ჯ.მაჭავარიანი, გ.გობეჩია. მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2010წ. 48გვ..

რ. ფირცხალავა, ქ.მახარაძე, გ.გობეჩია. მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. წყლის რესურსები. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწ. ცენტრი. 2010წ. 978-9941-0-3027-7.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექ¬ტი-ვები. თბილისი,მეცნიერება. 0წ. 2010 ISBN 978-9941-0-3027-7 375 გვ..

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნე-ბრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 375 გვ.. 2010წ. .