მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2210 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, ს. გორგიჯანიძე, ცომაია ვასილი, ფხაკაძე მანანა. ნაზღვლევი წყლადიდობები და წყალმოვარდნები საქართველოში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის . 2009წ. ISBN 978-9941-0-1951-7.

კ. შურღაია. ნათლობისა და მირონცხების საიდუმლოს ისტორიულ-საღვთისმეტყველო ასპექტები. უნივერსალი. 2006წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ნაკადების ოპტიმალური მართვა ხისებრი სტრუქტურის ქსელებში . სტუ, საგამომცემლო სახლი. 2009წ. 978-9941-14-523-0.

ზ. ცოტნიაშვილი. ნამდვილი ამბები. უნივერსალი. 2015წ. .

ს. დადუნაშვილი. ნანოტექნოლოგიების შესავალი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 2002. 112 გვ.. 0წ. 99928–901–5–0.

ვ. სადრაძე. ნარეკვავის ნამოსახლარი და სამაროვანი. . 1993წ. LSBN 5-520-01527-9.

რ. მიშველაძე. ნარკვევები თანამედროვე პოლიტიკასა და კულტურაზე რევაზ მიშველაძის ,,რჩეულ თხუზლებათა ოცდახუთტომეულის მე-17, მე-18, მე-19, მე-20, 21- ე და 22-ე ტომები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2014წ. .

ა. ასათიანი. ნარკვევები ქრისტიანული პედაგოგიკის ისტორიიდან, ტომი 1. გამომცემლობა ,,პედაგოგიკა". 2007წ. ISBN 99928-11-87-0.

. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში (კადასტრი). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-211-7.

გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, ო. კიღურაძე, თ. ჯიშკარიანი, ვ.ჯამარჯაშვილი, შ.ზარანდია. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში(კადასტრი). საგამომცემლო სახლი,,ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი,2013.. 2013წ. 978-9941-20-211-7.

გ. სადუნიშვილი, null. ნატროსშვილი. . 0წ. .

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე, ლ. შენგელია. ნატურალური აბრეშუმის ნარჩენების დამუშავებისა და გამოყენების ინფორმაციული ანალიზი და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. სამეცნიერო-კვლევითი თემის ანგარიში, ტექინფორმი. 1992წ. .

ნ. მახვილაძე, ნ.ჩხაიძე, თ. ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, განვითარების ინფორმაციული კვლევა, მსოფლიო სტატისტიკა). ტექინფორმი. 2010წ. .

ნ. ჩხაიძე, ნ,მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, მსოფლიო სტატისტიკა). ტექინფორმი (დეპონირებული სამუშაო).2010წ.დეპონირების N 063/10.გვ.82 . 2010წ. .

ნ. მაჭავარიანი, გ. ყიფიანი. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება. განათლების სამინისტროს გამომცემლობა, . 2005წ. 99940-36-39-4.

ნ. მაჭავარიანი. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება . საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი. 2001წ. .

გ. ყიფიანი, ნ. მაჭავარიანი. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება. თობალისი. 2005წ. .

ნ. ბაღათურია. ნატურალური ღვინოები, წვენები და სასმელები. მიღების ტექნოლოგიები, ნატურალობის მაჩვენებლები და იდენტიფიკაციის მეთოდები. მონოგრაფია. . 2008წ. ISBN 99928-23-28-3. 520 გვ..

მ. მამნიაშვილი. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო და მისი განვითარების პერსპექტივა საქართველოში. გამომცემლობა "საარი". 2009წ. .

თ. ბერბერაშვილი, ა. თვალჭრელიძე, მ. ოთარაშვილი. ნედლეულის ეკონომიკა (ნედლეულის როლი გლობალიზებულ სამყაროში). ნეკერი. 2016წ. 978-9941-457-47-0.