მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. მიშველაძე. ნარკვევები თანამედროვე პოლიტიკასა და კულტურაზე რევაზ მიშველაძის ,,რჩეულ თხუზლებათა ოცდახუთტომეულის მე-17, მე-18, მე-19, მე-20, 21- ე და 22-ე ტომები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2014წ. .

ა. ასათიანი. ნარკვევები ქრისტიანული პედაგოგიკის ისტორიიდან, ტომი 1. გამომცემლობა ,,პედაგოგიკა". 2007წ. ISBN 99928-11-87-0.

. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში (კადასტრი). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-211-7.

გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, ო. კიღურაძე, თ. ჯიშკარიანი, ვ.ჯამარჯაშვილი, შ.ზარანდია. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში(კადასტრი). საგამომცემლო სახლი,,ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი,2013.. 2013წ. 978-9941-20-211-7.

გ. სადუნიშვილი, null. ნატროსშვილი. . 0წ. .

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე, ლ. შენგელია. ნატურალური აბრეშუმის ნარჩენების დამუშავებისა და გამოყენების ინფორმაციული ანალიზი და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. სამეცნიერო-კვლევითი თემის ანგარიში, ტექინფორმი. 1992წ. .

ნ. მახვილაძე, ნ.ჩხაიძე, თ. ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, განვითარების ინფორმაციული კვლევა, მსოფლიო სტატისტიკა). ტექინფორმი. 2010წ. .

ნ. ჩხაიძე, ნ,მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, მსოფლიო სტატისტიკა). ტექინფორმი (დეპონირებული სამუშაო).2010წ.დეპონირების N 063/10.გვ.82 . 2010წ. .

ნ. მაჭავარიანი, გ. ყიფიანი. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება. განათლების სამინისტროს გამომცემლობა, . 2005წ. 99940-36-39-4.

ნ. მაჭავარიანი. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება . საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი. 2001წ. .

გ. ყიფიანი, ნ. მაჭავარიანი. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება. თობალისი. 2005წ. .

ნ. ბაღათურია. ნატურალური ღვინოები, წვენები და სასმელები. მიღების ტექნოლოგიები, ნატურალობის მაჩვენებლები და იდენტიფიკაციის მეთოდები. მონოგრაფია. . 2008წ. ISBN 99928-23-28-3. 520 გვ..

მ. მამნიაშვილი. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო და მისი განვითარების პერსპექტივა საქართველოში. გამომცემლობა "საარი". 2009წ. .

თ. ბერბერაშვილი, ა. თვალჭრელიძე, მ. ოთარაშვილი. ნედლეულის ეკონომიკა (ნედლეულის როლი გლობალიზებულ სამყაროში). ნეკერი. 2016წ. 978-9941-457-47-0.

ა. ფრანგიშვილი, ა. ელიზბარაშვილი. ნეირონული ქსელები. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ლ. იტრიაშვილი. ნიადაგგრუნტების თვისებები, წყლის შებმულობის ენერგეტიკა,კლასიფიკაცია და განსაზღვრის მეთოდები.”მეცნიერება”, 182 გვ.. . 2007წ. .

ლ. იტრიაშვილი. ნიადაგგრუნტების თვისებების მიზნობრივი მართვა. ”მეცნიერება”. 325 გვ.. . 2005წ. 99940-0-283.

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძე - კაცი სახელმწიფო. გავაზი. 2013წ. 978-9941-9276-5-2.

ჯ. კანკაძე, ლ.გარდაფხაძე. ნიუ–იორკის საფონდო ბირჟა. სტუ გვ.33. 2002წ. .

ზ. ლომსაძე, ი. ჟორდანია, და სხვ.. ნოდარ ჭითანავა, თენგიზ ურუშაძე, ჯემალ მაჭავარიანი, რუსუდან ფირცხალავა „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“, ორტომეული, ტ.I.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2015., გვ. 47-176. 2015წ. .. . 2015წ. .