მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1885 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები (1970-1990) წიგნი 1. თბილისი. 2004წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები. ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოწყობის ასპექტები. წიგნი III. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2016წ. ISBN 978-9941-22-825-4.

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები. წიგნი IV. საკონსტიტუციო პარადოქსები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2016წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. საქართველოს კლიმატური რესურსები. . ზეონი,. 2007წ. 328 გვ..

ა. ლორია, ავტორთა კოლექტივი, რედ. პ. ტურავა. საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი (თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა, ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი). "პეტიტი", თბილისი. 2013წ. .

ა. ფურცელაძე. საქართველოს მათემატიკოსთა ძირითადი შედეგები რიცხვთა თეორიაში. თავი VI, გვ. 62-63. თბილისის უნივერსიტეტი. 2000წ. ISBN 99928-77-37-5.

რ. პატარაია, ო. სოლომონია, ნ. ცაბაძე, მ. დადიანი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი. ენერგეტიკის ინსტიტუტი. 2006წ. .

კ. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. . 2010წ. 340.

ი. იორდანიშვილი, კონსტანტინე იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. უნივერსალი. 2010წ. .

გ. მაღალაშვილი, ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ნ.მირიანაშვილი და სხვ.. საქართველოს მინერალური რესურსები.1 ტ.. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია. 539 გვ.. 2015წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის ნარკვევები (მე-20 - 21-ე საუკუნეები). თბილისი. 2009წ. .

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს პოლიტიკური პარტიები 1921-1925 წლებში. "ინოვაცია". 2009წ. 978-9941-0-0278-9087-5-0.

ე. ბარათაშვილი. საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის კომპლექსური შეფასება. . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამომცემლობა. თბილისი.13 ნ.თ.. 2008წ. .

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, ბ.ბრეგაძე. საქართველოს რკინიგზის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 381 გვ.. 2013წ. ISBN 978-9941-20-208-7.

მ. ვანიშვილი, კიკაჩეიშვილი ნიკოლოზ, ჯუღელი გიორგი. საქართველოს საგადასახდელო ბალანსის სტრუქტურისა და დინამიკის თავისებურებანი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-327-4.

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარება 1936-1937 წწ.. "ჯეო არტი". 2008წ. 978-9941-0-0278-6.

მ. სვანიძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს სამხედრო ეკონომიკის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. გამომცემლობა "სახლი” ტექნიკური უნივერსიტეტი ; 195 გვერდი. 2011წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, მ. სვანიძე. საქართველოს სამხედრო ეკონომიკის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. . 2011წ. 9789941034923. 196 გვ..