მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, ნოვიკოვი ნ. ნ., რუხაია ხ. მ.,. პარაფაზული ლოგიკის ელემენტები და მისი გამოყენება. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 1989წ. ტ.35, (რუსულად), 1–215.

მ. დარჩაშვილი. პარტიული პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა (2008-2012 წწ.). . 2013წ. .

რ. სამხარაძე. პეტრის ქსელები კომპიუტერულ სწავლებაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-57-93-1.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პიარის პოლიტიკური ანატომია . გამომცემლობა ცოდნა. 2011წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. პიკასო. ნეკერი, 2011. წ. 145 გვერდი.

გ. გრატიაშვილი. პირველად იყო სიტყვა. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი. 2016წ. 978-9941-0-8811-7.

ნ. წიგნაძე, კ. ჩხიკვაძე. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი და მისი გენერალური კონსტრუქტორი. . 2011წ. ISBN 978-9941-14-902-3.

ნ. წიგნაძე. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გენერალური კონსტრუქტორი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, რ.კიღურაძე. პირიდინკარბონმჟავათა ამიდებთან კობალტისა და სპილენძის ბიოკოორდინაციული ნაერთები. მეცნიერებათა აკადემია. 2011წ. 978-9941-0-3448-0.

თ. გითოლენდია. პოლისემია და ომონიმია ქართულში აფხაზური პარალელებითურთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. ISBN 978-9941-0-7261-1.

ა. კურატაშვილი. პოლიტიკური მენეჯმენტის ფილოსოფიურ-სამართლებრივი საფუძვლები. მმართველობითი სამართალი და ჭეშმარიტად ადამიანური საზოგადოების სამართლებრივი სისტემისა და სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის განმსაზღვრელი თეორიული ბაზისი . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-3-1.

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკური სისტემების,პოლიტიკური კულტურების,პოლიტიკური პროცესების შედარებითი ანალიზი. ფორმა. 2013წ. ISBN-9789941057-87-8.

თ. მეგრელიძე, ბიწაძე დარეჟანი. პოპულარული მათემატიკა ინჟინრებისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-689-3.

ლ. კაპანაძე. პოპულიზმი ქართულ პოლიტიკაში. საგამომცემლო სახლი" ინოვაცია". 2011წ. ISBN-978-9941-9243-0-9.

დ. ფოცხვერაშვილი. პოსტიმპრესიონიზმი - 130 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2015წ. .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროს სრულყოფის გზები. . 2012წ. "პროგრესი", გვ. 1-176.

მ. მილაშვილი. პოსტსამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია (ქ.თბილისის მაგალითზე). სტუ. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9959-5.

მ. მილაშვილი. პოსტსამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია (ქ.თბილისის მაგალითზე). სტუ. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9959-5.

ნ. კუციავა, მ.დემეტრაძე. რ. ჩაგუნავა. . პრაქტიკული ქიმიის მიღწევები დასავლეთ საქართველოში (XVII ს-ის I ნახევარი). სტუ. კერამიკა. 2016წ. ტ.19. (37).