მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სურგულაძე, ფხაკაძე ციური. ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და დაპროექტება. სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2016წ. 978-9941-8259-7 .

ე. თურქია, ზ. არხოშაშვილი. ორგანიზაციული პროცესების მართვის სრულყოფა მოდელური ინჟინერიის ტექნოლოგიით. სტუ. 2015წ. .

გ. ყიფიანი, მ. გარდაფხაძე, თ.გარდაფხაძე. ორმაგი სიმრუდის მქონე გეომეტრიულად არაწრფივი მრავალფენოვანი გარსების დეფორმაციისა და მდგრადობის საკითხები. პროფ. გ. ყიფიანის რედაქციით. . 2004წ. .

ე. გვენეტაძე. ოფეთის, წიაღუბნის, ნოღის, ბარსაჯავახოს, დაფნარის, ქორეთისუბნის (ვაზისუბანი), ქვაყუდის (გორმაღალი), ტოლების, ჭოკნარის (წოგნარის), ნიგორზღვის ეკლესიების ისტორიიდან. ფავორიტი სტილი. 2016წ. ISBN 978-9941-0-8579-6.

კ. ფხაკაძე, ნოვიკოვი ნ. ნ., რუხაია ხ. მ.,. პარაფაზული ლოგიკის ელემენტები და მისი გამოყენება. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 1989წ. ტ.35, (რუსულად), 1–215.

მ. დარჩაშვილი. პარტიული პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა (2008-2012 წწ.). . 2013წ. .

რ. სამხარაძე. პეტრის ქსელები კომპიუტერულ სწავლებაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-57-93-1.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პიარის პოლიტიკური ანატომია . გამომცემლობა ცოდნა. 2011წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. პიკასო. ნეკერი, 2011. წ. 145 გვერდი.

გ. გრატიაშვილი. პირველად იყო სიტყვა. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი. 2016წ. 978-9941-0-8811-7.

ნ. წიგნაძე, კ. ჩხიკვაძე. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი და მისი გენერალური კონსტრუქტორი. . 2011წ. ISBN 978-9941-14-902-3.

ნ. წიგნაძე. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გენერალური კონსტრუქტორი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, რ.კიღურაძე. პირიდინკარბონმჟავათა ამიდებთან კობალტისა და სპილენძის ბიოკოორდინაციული ნაერთები. მეცნიერებათა აკადემია. 2011წ. 978-9941-0-3448-0.

თ. გითოლენდია. პოლისემია და ომონიმია ქართულში აფხაზური პარალელებითურთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. ISBN 978-9941-0-7261-1.

ა. კურატაშვილი. პოლიტიკური მენეჯმენტის ფილოსოფიურ-სამართლებრივი საფუძვლები. მმართველობითი სამართალი და ჭეშმარიტად ადამიანური საზოგადოების სამართლებრივი სისტემისა და სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის განმსაზღვრელი თეორიული ბაზისი . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-3-1.

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკური სისტემების,პოლიტიკური კულტურების,პოლიტიკური პროცესების შედარებითი ანალიზი. ფორმა. 2013წ. ISBN-9789941057-87-8.

თ. მეგრელიძე, ბიწაძე დარეჟანი. პოპულარული მათემატიკა ინჟინრებისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-689-3.

ლ. კაპანაძე. პოპულიზმი ქართულ პოლიტიკაში. საგამომცემლო სახლი" ინოვაცია". 2011წ. ISBN-978-9941-9243-0-9.

დ. ფოცხვერაშვილი. პოსტიმპრესიონიზმი - 130 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2015წ. .