მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კანკაძე, ლ.გარდაფხაძე. ნიუ–იორკის საფონდო ბირჟა. სტუ გვ.33. 2002წ. .

ზ. ლომსაძე, ი. ჟორდანია, და სხვ.. ნოდარ ჭითანავა, თენგიზ ურუშაძე, ჯემალ მაჭავარიანი, რუსუდან ფირცხალავა „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“, ორტომეული, ტ.I.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2015., გვ. 47-176. 2015წ. .. . 2015წ. .

ვ. შუბითიძე. ნოე ჟორდანიას პოლიტიკური შეხედულებები. სტუ . 2003წ. .

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავრო XVI-XIX საუკუეებში (შიდა ქართული და საგარეო ურთიერთობანი). გამომცემლობა „ინოვაცია“. 2012წ. .

ნ. ჟველია. ოდიშის სამთავროს შიდაქართული და საგარეო უ რთიერთობების ისტორიიდან. . 1995წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ოლღა ფაჩულია-ინოვაციათა მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები, მეცნიერ-რედაქტორი. წ.გამომცემლობა “უნივერსალ. 2012წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ოლღა ფაჩულია-ინოვაციათა მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები, მეცნიერ-რედაქტორი. . .გამომცემლობა “უნივერსალ. 2012წ. .. 2012წ. მეცნიერ-რედაქტორი..

რ. ქუთათელაძე. ოპტიკური სიგნალებით წარმოდგენილი ინფორმაციის გარდაქმნა-დამუშავების მეთოდები და საშუალებები. გამომცემლობა " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-56-37-9.

ზ. ქოიავა, შ. დოღონაძე, თ. რევაზიშვილი. ორგანიზაციის თეორიის საფუძვლები. თბილისი გამომცემლობა ,,ცის ნამი". 2012წ. 978-9941-419-32-4 გვ. 148.

გ. სურგულაძე, ფხაკაძე ციური. ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და დაპროექტება. სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2016წ. 978-9941-8259-7 .

ე. თურქია, ზ. არხოშაშვილი. ორგანიზაციული პროცესების მართვის სრულყოფა მოდელური ინჟინერიის ტექნოლოგიით. სტუ. 2015წ. .

გ. ყიფიანი, მ. გარდაფხაძე, თ.გარდაფხაძე. ორმაგი სიმრუდის მქონე გეომეტრიულად არაწრფივი მრავალფენოვანი გარსების დეფორმაციისა და მდგრადობის საკითხები. პროფ. გ. ყიფიანის რედაქციით. . 2004წ. .

ე. გვენეტაძე. ოფეთის, წიაღუბნის, ნოღის, ბარსაჯავახოს, დაფნარის, ქორეთისუბნის (ვაზისუბანი), ქვაყუდის (გორმაღალი), ტოლების, ჭოკნარის (წოგნარის), ნიგორზღვის ეკლესიების ისტორიიდან. ფავორიტი სტილი. 2016წ. ISBN 978-9941-0-8579-6.

კ. ფხაკაძე, ნოვიკოვი ნ. ნ., რუხაია ხ. მ.,. პარაფაზული ლოგიკის ელემენტები და მისი გამოყენება. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 1989წ. ტ.35, (რუსულად), 1–215.

მ. დარჩაშვილი. პარტიული პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა (2008-2012 წწ.). . 2013წ. .

რ. სამხარაძე. პეტრის ქსელები კომპიუტერულ სწავლებაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-57-93-1.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პიარის პოლიტიკური ანატომია . გამომცემლობა ცოდნა. 2011წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. პიკასო. ნეკერი, 2011. წ. 145 გვერდი.

გ. გრატიაშვილი. პირველად იყო სიტყვა. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი. 2016წ. 978-9941-0-8811-7.

ნ. წიგნაძე, კ. ჩხიკვაძე. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი და მისი გენერალური კონსტრუქტორი. . 2011წ. ISBN 978-9941-14-902-3.