მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. შუბითიძე. ნოე ჟორდანიას პოლიტიკური შეხედულებები. სტუ . 2003წ. .

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავრო XVI-XIX საუკუეებში (შიდა ქართული და საგარეო ურთიერთობანი). გამომცემლობა „ინოვაცია“. 2012წ. .

ნ. ჟველია. ოდიშის სამთავროს შიდაქართული და საგარეო უ რთიერთობების ისტორიიდან. . 1995წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ოლღა ფაჩულია-ინოვაციათა მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები, მეცნიერ-რედაქტორი. წ.გამომცემლობა “უნივერსალ. 2012წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ოლღა ფაჩულია-ინოვაციათა მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები, მეცნიერ-რედაქტორი. . .გამომცემლობა “უნივერსალ. 2012წ. .. 2012წ. მეცნიერ-რედაქტორი..

რ. ქუთათელაძე. ოპტიკური სიგნალებით წარმოდგენილი ინფორმაციის გარდაქმნა-დამუშავების მეთოდები და საშუალებები. გამომცემლობა " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-56-37-9.

ზ. ქოიავა, შ. დოღონაძე, თ. რევაზიშვილი. ორგანიზაციის თეორიის საფუძვლები. თბილისი გამომცემლობა ,,ცის ნამი". 2012წ. 978-9941-419-32-4 გვ. 148.

გ. სურგულაძე, ფხაკაძე ციური. ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და დაპროექტება. სტუ-ს „IT კონსალტინგის” სამეცნიერო ცენტრი. 2016წ. 978-9941-8259-7 .

ე. თურქია, ზ. არხოშაშვილი. ორგანიზაციული პროცესების მართვის სრულყოფა მოდელური ინჟინერიის ტექნოლოგიით. სტუ. 2015წ. .

გ. ყიფიანი, მ. გარდაფხაძე, თ.გარდაფხაძე. ორმაგი სიმრუდის მქონე გეომეტრიულად არაწრფივი მრავალფენოვანი გარსების დეფორმაციისა და მდგრადობის საკითხები. პროფ. გ. ყიფიანის რედაქციით. . 2004წ. .

ე. გვენეტაძე. ოფეთის, წიაღუბნის, ნოღის, ბარსაჯავახოს, დაფნარის, ქორეთისუბნის (ვაზისუბანი), ქვაყუდის (გორმაღალი), ტოლების, ჭოკნარის (წოგნარის), ნიგორზღვის ეკლესიების ისტორიიდან. ფავორიტი სტილი. 2016წ. ISBN 978-9941-0-8579-6.

კ. ფხაკაძე, ნოვიკოვი ნ. ნ., რუხაია ხ. მ.,. პარაფაზული ლოგიკის ელემენტები და მისი გამოყენება. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. 1989წ. ტ.35, (რუსულად), 1–215.

მ. დარჩაშვილი. პარტიული პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა (2008-2012 წწ.). . 2013წ. .

რ. სამხარაძე. პეტრის ქსელები კომპიუტერულ სწავლებაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-57-93-1.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პიარის პოლიტიკური ანატომია . გამომცემლობა ცოდნა. 2011წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. პიკასო. ნეკერი, 2011. წ. 145 გვერდი.

გ. გრატიაშვილი. პირველად იყო სიტყვა. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი. 2016წ. 978-9941-0-8811-7.

ნ. წიგნაძე, კ. ჩხიკვაძე. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი და მისი გენერალური კონსტრუქტორი. . 2011წ. ISBN 978-9941-14-902-3.

ნ. წიგნაძე. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გენერალური კონსტრუქტორი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, რ.კიღურაძე. პირიდინკარბონმჟავათა ამიდებთან კობალტისა და სპილენძის ბიოკოორდინაციული ნაერთები. მეცნიერებათა აკადემია. 2011წ. 978-9941-0-3448-0.