მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გითოლენდია. პოლისემია და ომონიმია ქართულში აფხაზური პარალელებითურთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. ISBN 978-9941-0-7261-1.

ა. კურატაშვილი. პოლიტიკური მენეჯმენტის ფილოსოფიურ-სამართლებრივი საფუძვლები. მმართველობითი სამართალი და ჭეშმარიტად ადამიანური საზოგადოების სამართლებრივი სისტემისა და სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის განმსაზღვრელი თეორიული ბაზისი . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-3-1.

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკური სისტემების,პოლიტიკური კულტურების,პოლიტიკური პროცესების შედარებითი ანალიზი. ფორმა. 2013წ. ISBN-9789941057-87-8.

თ. მეგრელიძე, ბიწაძე დარეჟანი. პოპულარული მათემატიკა ინჟინრებისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-689-3.

ლ. კაპანაძე. პოპულიზმი ქართულ პოლიტიკაში. საგამომცემლო სახლი" ინოვაცია". 2011წ. ISBN-978-9941-9243-0-9.

დ. ფოცხვერაშვილი. პოსტიმპრესიონიზმი - 130 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2015წ. .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროს სრულყოფის გზები. . 2012წ. "პროგრესი", გვ. 1-176.

მ. მილაშვილი. პოსტსამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია (ქ.თბილისის მაგალითზე). სტუ. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9959-5.

მ. მილაშვილი. პოსტსამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია (ქ.თბილისის მაგალითზე). სტუ. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9959-5.

ნ. კუციავა, მ.დემეტრაძე. რ. ჩაგუნავა. . პრაქტიკული ქიმიის მიღწევები დასავლეთ საქართველოში (XVII ს-ის I ნახევარი). სტუ. კერამიკა. 2016წ. ტ.19. (37).

მ. დემეტრაძე, ნ. ბოლქვაძე. პრაქტიკული ქიმიის მიღწევები დასავლეთ საქართველოში (XVII საუკუნის პირველი ნახევარი) . სტუ, . 2017წ. თბილისი .

ნ. მაისურაძე. პროგრესის უწყვეტობის საფუძველი-სიცოცცხლისადმი სიყვარულის ფილოსოფია. . 2007წ. 978-9941-0-0017-1.

. პროდრესის უწყვეტობის საფუძვლები. პროგრესი. 2007წ. .

გ. ტყეშელაშვილი. პროექტის მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ლაბირინთი“. 2014წ. .

გ. აბაშიძე. პროკურორი გამოძიების სტადიაზე. . გამომცემლობა - `უნივერსალი~, თბილისი, . 2012წ. 978-9941-17-784-2.

ე. გუგავა, გ.პაპავა,ქ.ებრალიძე.მ.გურგენიშვილი.ი. ჩიტრეკაშვიკლი. პროლონგირებული აზოტოვანი სასუქების მიღება და გამოყენება სოფლის მეურნეობაში. პოლიგრაფმაქსი. 2014წ. .

კ. ფხაკაძე. პროპოზიციული i–ალგებრის ზოგიერთი გამოყენებანი. „ტექინფორმი“. 1993წ. (ქართულად), 1–124.

ქ. გიორგობიანი. პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობა და შემოქმედებითი თავისუფლება-მიზნის მიღწევის ოპტიმალური საშუალება. სტუ. "განათლება" . 2017წ. .

ა. ასათიანი. პროფესიულ–ტექნიკური განათლება საქართველოში. საქრთველოს სახალხო განათლების სამინისტროს სამეცნიერო–მეთოდური ცენტრი. 1990წ. ISBN 99940-0-718-1.