მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. წიგნაძე. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გენერალური კონსტრუქტორი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. .

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, რ.კიღურაძე. პირიდინკარბონმჟავათა ამიდებთან კობალტისა და სპილენძის ბიოკოორდინაციული ნაერთები. მეცნიერებათა აკადემია. 2011წ. 978-9941-0-3448-0.

თ. გითოლენდია. პოლისემია და ომონიმია ქართულში აფხაზური პარალელებითურთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. ISBN 978-9941-0-7261-1.

ა. კურატაშვილი. პოლიტიკური მენეჯმენტის ფილოსოფიურ-სამართლებრივი საფუძვლები. მმართველობითი სამართალი და ჭეშმარიტად ადამიანური საზოგადოების სამართლებრივი სისტემისა და სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის განმსაზღვრელი თეორიული ბაზისი . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-3-1.

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკური სისტემების,პოლიტიკური კულტურების,პოლიტიკური პროცესების შედარებითი ანალიზი. ფორმა. 2013წ. ISBN-9789941057-87-8.

თ. მეგრელიძე, ბიწაძე დარეჟანი. პოპულარული მათემატიკა ინჟინრებისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-689-3.

ლ. კაპანაძე. პოპულიზმი ქართულ პოლიტიკაში. საგამომცემლო სახლი" ინოვაცია". 2011წ. ISBN-978-9941-9243-0-9.

დ. ფოცხვერაშვილი. პოსტიმპრესიონიზმი - 130 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2015წ. .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროს სრულყოფის გზები. . 2012წ. "პროგრესი", გვ. 1-176.

მ. მილაშვილი. პოსტსამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია (ქ.თბილისის მაგალითზე). სტუ. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9959-5.

მ. მილაშვილი. პოსტსამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია (ქ.თბილისის მაგალითზე). სტუ. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9959-5.

ნ. კუციავა, მ.დემეტრაძე. რ. ჩაგუნავა. . პრაქტიკული ქიმიის მიღწევები დასავლეთ საქართველოში (XVII ს-ის I ნახევარი). სტუ. კერამიკა. 2016წ. ტ.19. (37).

მ. დემეტრაძე, ნ. ბოლქვაძე. პრაქტიკული ქიმიის მიღწევები დასავლეთ საქართველოში (XVII საუკუნის პირველი ნახევარი) . სტუ, . 2017წ. თბილისი .

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ყალაბეგიშვილი მ.. პროგრამული საწვრთნელების აგების თეორია. სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2020წ. ISBN 978-9941-8-2189-9.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროგრამული საწვრთნელების აგების თეორია. სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2020წ. ISBN 978-9941-8-2189-9.

ნ. მაისურაძე. პროგრესის უწყვეტობის საფუძველი-სიცოცცხლისადმი სიყვარულის ფილოსოფია. . 2007წ. 978-9941-0-0017-1.

. პროდრესის უწყვეტობის საფუძვლები. პროგრესი. 2007წ. .

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროდუქციულ წესებს შორის კონფლიქტების გადაწყვეტის მეთოდიკის შემუშავება ენერგოსისტემის რეჟიმების მართვის მაგალითზე . სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2020წ. ISBN 978-9941-8-2188-2.

გ. ტყეშელაშვილი. პროექტის მენეჯმენტი. საგამომცემლო სახლი „ლაბირინთი“. 2014წ. .