მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2216 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ობგაძე, ა.ფრანგიშვილი, ნ.მჭედლიშვილი, ი.მოსაშვილი, ი.დავითაშვილი. რაკეტის მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. საგამომცემლო სახლი \"ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2009წ. ISBN 978-9941-14-435-6.

ზ. ვაშაკიძე. რატიფიცირებული ხელშეკრულებები „შემოსავალსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ. წიგნი II.. გამომცემლობა „ფინანსები". თბილისი.. 2001წ. 317 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. რაფიელ ერისთავი. ”ნაკადული”. 1986წ. 7,9 თაბახი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. რაფიელ ერისთავი და ხალხური შემოქმედება. ”მეცნიერება”. 1979წ. 9.1 თაბახი.

ბ. გაფრინდაშვილი. რაჭა-იმერეთის საეპისკოპოსოები 1529-1820 წწ.. . 2015წ. 978-9941-0-7880-4.

ბ. გაფრინდაშვილი. რაჭა-იმერეთის საეპისკოპოსოები 1529-1820 წწ.. . 2015წ. 978-9941-0-7880-4.

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნე-ბრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 285 გვ.. 2011წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი, „მეცნიერება”,. 0წ. 2011. უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-3860-0 285 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

ჯ. კაკულია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 24 გვ..

გ. მაღალაშვილი, ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ნ.მირიანაშვილი დ სხვ. . რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ხ. საქ. საწ. ძალებისა და ბუნებრ. რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 285გვ.. 2011წ. .

ქ. მახარაძე, თ.ურუშაძე, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, წყლის რესურსები. . . 2011წ. 56 გვ..

თენგიზ ურუშაძე, გოგი მაღალაშვილი, ოთარ ფარესიშვილი, ლეო ჩიქავა, ქეთევან მახარაზე, და სხვები. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 978-9941-0-3860-0; 288 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2011წ. 212-261გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2011წ. 24-70 გვ..

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ჯ.მაჭავარიანი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. საქ.ეროვნ.მეცნ.აკადემია; სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. .

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ქ.მახარაძე. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. წყლის რესურსები. . 2011წ. 54 გვ..

გ. მეტრეველი. რეაქტორის ფორმის და გეომეტრიული ზომების ოპტიმიზაცია ლაზერული მიკროაფეთქების პროცესის სრულყოფისათვის. ს.ტ.უ.. 2007წ. 978-99940-946-2-2.