მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აბაშიძე. პროკურორი გამოძიების სტადიაზე. . გამომცემლობა - `უნივერსალი~, თბილისი, . 2012წ. 978-9941-17-784-2.

ე. გუგავა, გ.პაპავა,ქ.ებრალიძე.მ.გურგენიშვილი.ი. ჩიტრეკაშვიკლი. პროლონგირებული აზოტოვანი სასუქების მიღება და გამოყენება სოფლის მეურნეობაში. პოლიგრაფმაქსი. 2014წ. .

კ. ფხაკაძე. პროპოზიციული i–ალგებრის ზოგიერთი გამოყენებანი. „ტექინფორმი“. 1993წ. (ქართულად), 1–124.

ქ. გიორგობიანი. პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობა და შემოქმედებითი თავისუფლება-მიზნის მიღწევის ოპტიმალური საშუალება. სტუ. "განათლება" . 2017წ. .

ა. ასათიანი. პროფესიულ–ტექნიკური განათლება საქართველოში. საქრთველოს სახალხო განათლების სამინისტროს სამეცნიერო–მეთოდური ცენტრი. 1990წ. ISBN 99940-0-718-1.

ც. ოშაყმაშვილი. პურის ქარხნების ტექნოლოგიყრი მოწყობილობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ც. ოშაყმაშვილი. პურის ქარხნების ტექნოლოგიყრი მოწყობილობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ქ. გაფრინდაშვილი. ჟურნალისტის სოციოლოგიური შეგნება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია,პრაქტიკა)" N 2(26) 2013წელი ტომი I გვ.36-45. 2013წ. .

ქ. გაფრინდაშვილი. ჟურნალისტის სოციოლოგიური შეგნება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია,პრაქტიკა)" N 1(25) 2013წელი. 2013წ. .

თ. ცინცაძე, დავით კერესელიძე, მერაბ ალავერდაშვილი, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. რა მოხდა 2015 წლის 13 ივნისს მდინარე ვერეს წყალშემკრებ აუზში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის, . 2015წ. ISBN 978-9941-0-8239-9.

გ. ახვლედიანი. რა უნდა გაითვალისწინონ ენერგეტიკისა და ეკონომიკის სამინისტროებმა, როდესაც ირჩევენ ინვესტორს ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დამფინანსებლად. ჰიდროინჟინერია. 2009წ. 1512-410X .

ვ. შუბითიძე. რა შეუძლია პოლიტიკაში კარგ იმიჯს. ელფი. 2000წ. 9928617X.

ა. კურატაშვილი. რა ცვლილებებია აუცილებელი საქართველოს კონსტიტუციაში და მსოფლიოს სხვა სახელმწიფოთა კონსტიტუციებში?! "საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2010წ. ISBN 978-9941-0-2685-0.

ნ. მჭედლიშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ.ობგაძე, ი.დავითაშვილი, ი.მოსაშვილი.. რაკეტის მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-435-6.

ი. მოსაშვილი, ი. დავითაშვილი, ფრანგიშვილი არჩილი, ობგაძე თამაზი, მჭედლიშვილი ნინო. რაკეტის მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–435–6.

თ. ობგაძე, ა.ფრანგიშვილი, ნ.მჭედლიშვილი, ი.მოსაშვილი, ი.დავითაშვილი. რაკეტის მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. საგამომცემლო სახლი \"ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2009წ. ISBN 978-9941-14-435-6.

ზ. ვაშაკიძე. რატიფიცირებული ხელშეკრულებები „შემოსავალსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ. წიგნი II.. გამომცემლობა „ფინანსები". თბილისი.. 2001წ. 317 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. რაფიელ ერისთავი. ”ნაკადული”. 1986წ. 7,9 თაბახი.

თ. ჯაგოდნიშვილი. რაფიელ ერისთავი და ხალხური შემოქმედება. ”მეცნიერება”. 1979წ. 9.1 თაბახი.

ბ. გაფრინდაშვილი. რაჭა-იმერეთის საეპისკოპოსოები 1529-1820 წწ.. . 2015წ. 978-9941-0-7880-4.