მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გაფრინდაშვილი. რაჭა-იმერეთის საეპისკოპოსოები 1529-1820 წწ.. . 2015წ. 978-9941-0-7880-4.

ნ. მირიანაშვილი, ი.ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნე-ბრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 285 გვ.. 2011წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი, „მეცნიერება”,. 0წ. 2011. უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-3860-0 285 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

ჯ. კაკულია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 24 გვ..

გ. მაღალაშვილი, ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ნ.მირიანაშვილი დ სხვ. . რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ხ. საქ. საწ. ძალებისა და ბუნებრ. რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 285გვ.. 2011წ. .

ქ. მახარაძე, თ.ურუშაძე, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, წყლის რესურსები. . . 2011წ. 56 გვ..

თენგიზ ურუშაძე, გოგი მაღალაშვილი, ოთარ ფარესიშვილი, ლეო ჩიქავა, ქეთევან მახარაზე, და სხვები. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 978-9941-0-3860-0; 288 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2011წ. 212-261გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2011წ. 24-70 გვ..

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ჯ.მაჭავარიანი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. საქ.ეროვნ.მეცნ.აკადემია; სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. .

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ქ.მახარაძე. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. წყლის რესურსები. . 2011წ. 54 გვ..

გ. მეტრეველი. რეაქტორის ფორმის და გეომეტრიული ზომების ოპტიმიზაცია ლაზერული მიკროაფეთქების პროცესის სრულყოფისათვის. ს.ტ.უ.. 2007წ. 978-99940-946-2-2.

ზ. ხვედელიძე. რეგიონალური მიკროცირკულაციური ატმოსფერული პროცესების დინამიკა მთა-გორიან ტერიტორიაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი. 2018წ. ISBN 978-9941-8-08-46-3.

ა. ჯაფარიძე. რეგიონების თვითმართველობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. მაჭარაძე, მ. კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 395 გვ. . 2013წ. ISBN 978-9941-20-371-8.

ა. ფრანგიშვილი. რეგიონის მდგრადი განვითარების პარადიგმა. მონოგრაფია. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 366 . 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი. რეგიონის რესურსული პოტენციალი და მისი გამოყენების ეფექტიანობა საბაზრო პირობებში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის გამომცემლობა. 5.0 ნ.თ.. 2000წ. .