მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის გამომცემლობა.. 2002წ. .

ნ. ასათიანი. რეჟისორისა და მხატვრის ერთობლივი შემოქმედება რ. სტურუასა და მ. შველი-ძის ნამუშევრების მაგალითზე.. გადაცემულია დასაბეჭდად. 2018წ. .

პ. სიჭინავა. რესურსმზოგი ნაპირდამცავი ნაგებობები. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-0-3992-8.

ე. კუხალაშვილი. რესურსმზოგი ნაპირდამცავი ნაგებობები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. აქუბარდია. რეფორმების ეკონომიკური პოლიტიკა. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი. 2007წ. .

გ. შარაშენიძე. რეფრიჟერატორული ვაგონის კომპრესორის შემსრულებელი გადაცემის დინამიკური გამოკვლევა.. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2010წ. ISBN 978-9941-14-788-3. თბილისი, 2010. 266 გვ..

ხ. ამყოლაძე, ბალამწარაშვილი ზ., მჭედლიშვილი თ., ჩიტიძე ზ., ცხოვრებაშვილი ა.. რთულპროფილიანი ზედაპირების სახეხი საჩარხო სისტემების დინამიკური კვლევა. სტუ. 2008წ. ISBN 987-9941-14-121-8.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, მ. ქურდაძე. რიგების თეორიის გამოყენება კომპიუტერულ სწავლებაში. თბილისი, სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2017წ. ISBN 978-9941-0-9643-3.

მ. ქურდაძე. რიგების თეორიის გამოყენება კომპიუტერულ სწავლებაში. სტუ -ს "IT-კონსალტინგი სამეცნიერო ცენტრი" 2017. 2017წ. 978-9941-0-9643-3.

რ. სამხარაძე, ლია გაჩეჩილაძე, მარინე ქურდაძე. რიგების თეორიის გამოყენება კომპიუტერულ სწავლებაში. სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2017წ. ISBN 978-9941-0-9643-3.

გ. ყიფიანი, კ. მახვილაძე, ი. ჯინჭარაძე, ლ. მახვილაძე. რკინა ბეტონის დიდმალიანი გადახურვების აგების ახალი ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ი. ქვარაია. რკინაბეტონის გუმბათ-თაღოვანი გადახურვების მოსაწყობი საყალიბო სისტემების აგების მეტოდები და მათი გამოყენების მაგალითები. ტექნიკური უნვერსიტეტი . 0წ. .

ბ. ჭურჭელაური, თ.მაღრაძე ნ. მურღულია ბ.ჭურჭელაური. ზ. ჭურჭელაური. რკინაბეტონის სვეტების აღდგენა-გაძლიერება ტორკრეტირების მეთოდით. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2014წ. ISSN1 1512-3936 #3 .

ნ. მუხიგულაშვილი, ელიზბარაშვილი პ.. რკინიგზის ტრანსპორტზე მოძრაობის უსაფრთხოების დონის ამაღლების ინფორმაციული უზრუნველყოფის საკითხისათვის.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული. # 4(450), თბილისი.. 2003წ. .

მ. გურამიშვილი. რუსეთ-საფრანგეთ-ინგლისის საერთაშორისო ურთიერთობები XVIII-XIX საუკუნეების მიჯნაზე და საქართველო. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9087-7-4.

მ. გურამიშვილი. რუსეთ-საფრანგეთ-ინგლისის ურთიერთობა XVIII-XIX საუკუნეების მიჯნაზე და საქართველო. მერიდიანი. 1997წ. 947.922.940.

ი. კვესელავა. რუსეთ-საქართველოს ომი (2008 წლის აგვისტო). თბილისი. 2009წ. .

დ. ერისთავი, ა. სარუხანიშვილი, მ. გუგეშიძე, ა. გოგიშვილი, თ. ნებიერიძე. რუსთავის მეტალურგიული წიდების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ფიზიკო-ქიმიური პრინციპები. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2016წ. ISBN 978-9941-20-687-0.

მ. გუგეშიძე, ა.სარუხანიშვილი, დ.ერისთავი. რუსთავის მეტალურგიული წიდების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ფიზიკურ-ქიმიური პრინციპები. საგამომცებლო სახლი (ტექნიკური უნივერსიტეტი). 2016წ. ISBN 978-9941-20-687-0.

ა. გაგნიძე. რუსულ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი შედუღებასა და მომატესავე ტექნოლოგიებში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9942-14-780-7.