მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ჭურჭელაური, თ.მაღრაძე ნ. მურღულია ბ.ჭურჭელაური. ზ. ჭურჭელაური. რკინაბეტონის სვეტების აღდგენა-გაძლიერება ტორკრეტირების მეთოდით. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2014წ. ISSN1 1512-3936 #3 .

ნ. მუხიგულაშვილი, ელიზბარაშვილი პ.. რკინიგზის ტრანსპორტზე მოძრაობის უსაფრთხოების დონის ამაღლების ინფორმაციული უზრუნველყოფის საკითხისათვის.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული. # 4(450), თბილისი.. 2003წ. .

მ. გურამიშვილი. რუსეთ-საფრანგეთ-ინგლისის საერთაშორისო ურთიერთობები XVIII-XIX საუკუნეების მიჯნაზე და საქართველო. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9087-7-4.

მ. გურამიშვილი. რუსეთ-საფრანგეთ-ინგლისის ურთიერთობა XVIII-XIX საუკუნეების მიჯნაზე და საქართველო. მერიდიანი. 1997წ. 947.922.940.

ი. კვესელავა. რუსეთ-საქართველოს ომი (2008 წლის აგვისტო). თბილისი. 2009წ. .

დ. ერისთავი, ა. სარუხანიშვილი, მ. გუგეშიძე, ა. გოგიშვილი, თ. ნებიერიძე. რუსთავის მეტალურგიული წიდების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ფიზიკო-ქიმიური პრინციპები. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2016წ. ISBN 978-9941-20-687-0.

მ. გუგეშიძე, ა.სარუხანიშვილი, დ.ერისთავი. რუსთავის მეტალურგიული წიდების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ფიზიკურ-ქიმიური პრინციპები. საგამომცებლო სახლი (ტექნიკური უნივერსიტეტი). 2016წ. ISBN 978-9941-20-687-0.

ა. გაგნიძე. რუსულ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი შედუღებასა და მომატესავე ტექნოლოგიებში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9942-14-780-7.

ს. გრიგალაშვილი. რუსული ჰიბრიდული ომი უკრაინაში. . 2017წ. 978-9941-27-221-9.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. რძით კვების პერიოდში ხბორების გამოზრდის ასკომბიკორმასტარტერის ეფექტურობა. თბილისი 2008 წ.. 2008წ. .

ჰ. წულაია. რხევების გამოყენებითი თეორია. . სტუ-ს გამომცემლობა, 96 გვ. . 2003წ. 99928-78-57-6.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ნ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა. რხევითი სისტემების ინფორმაციული პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდებისა და საშუალებების შემუშავება, კვლევა და ანალიზი. თბილისი, სტუ-ს გამომცემლობა, . 2017წ. .

ზ. გარაყანიძე. ს. პავლიაშვილი, ზ. გარაყანიძე, ნ. გარაყანიძე. ეკონომიკური სეპარატიზმის ადრეული გამოვლენა საქართველოში. . ჟურნ. „ეკონომისტი“, N1, გვ. 65-81. . 2018წ. .

ზ. გარაყანიძე. ს. პავლიაშვილი, ზ. გარაყანიძე. სასურსათო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების შიდაუწყებრივი კოორდინაციის მექანიზმი.. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები„ეკონომიკაXXIსაუკუნე“.. 2017წ. .

ნ. ლაზვიაშვილი. სააქციო საზოგადოებები პრაქტიკა პრობლემები პერსპექტივები. "მერანი–3". 2001წ. ISBN 99928-34-93-5.

ნ. ჭითანავა. საბაზრო ეკონომიკის რეგულირება (ორგანიზაციული პრობლემები) I ნაწილი. თბ. 1995 წ., 157 გვ.. 1995წ. .

ნ. ჭითანავა. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების ორგანიზაციული პრობლემები. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების ორგანიზაციული პრობლემები, 186 გვ.. 1993წ. .

მ. ვანიშვილი, ჯოლოგუა ირინა, ხუციშვილი ლაშა. საბანკო ბაზრის მარკეტინგული ასპექტები. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა". 2008წ. 978-9941-14-327-1.

რ. ოთინაშვილი, გვარუციძე კ., . საბანკო ბიზნესის უსაფრთვოების უზრუნველყოფის პრობლემები. სტუ. 2011წ. ISBN 978-99928-0-297-7.

. საბანკო ბიზნესის უსაფრთვოების უზრუნველყოფის პრობლემები. სტუ-ს გამომცემლობა. 2010წ. 978-99928-0-297-7.