მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мегрелишвили. 1. «… я своротил на прямую тифлисскую дорогу…». Александр Пушкин . изд-во Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб». 2017წ. ISBN978-9941-0-881204.

Т. Мегрелишвили. 1. Словарь псевдонимов русской эмиграции «первой волны» . Berlin - Boxum Universitet. 2016წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, პროექტის მენეჯერი ნ მუხიგულაშვილი. 1. ავტომატური სადიაგნოსტიკო სისტემების შექმნა რომლებიც უზრუნველყოფენ გადაზიდვების რაოდენობის და მოძრაობის უსაფრთხოების ზრდას. . USTC -ს პროექტი № 4094. 2007წ. .

ვ. მოსიაშვილი. 1. ეკონომიკა (დინამიკა, ზრდა განვითარება), მონოგრაფია. . დანი. 0წ. ISBN 978-9941-0-0869-6 .

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.წივწივაძე რ.კიღურაძე. 1. პირიდინკარბონმჟავათა ამიდებთან კობალტისა და სპილენძის ბიოკოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". ,,ქართული ენა". 2004წ. .

. 1. ქართველური ჰიდრონიმები. ქართული ენა. 2004წ. .

რ. რუხაძე. 10. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი დინამიკური საკონტაქტო ამოცანებისათვის. . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია, თელავი, . 1983წ. მოხს. თეზ.36..

Р. Рухадзе. 13. Т. Бурчуладзе. О разрешимости первой основной трёхмерной гранично-контактной динамической задачи классической теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) , . 1986წ. №6 (303), 9-17.

Т. Мегрелишвили, მთავ. რედაქტორი ი.კისელიოვა. 2. Лермонтовский словарь . «Индрикс». 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. 2. Русский язык в многоречном культурном пространстве (The Russian language in the multi-language social and cultural environment) . –ეკატერინბურგი, ურალის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, პროექტის მენეჯერი ნ მუხიგულაშვილი. 2. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ახალი თაობის ავტომატური საინფორმაციო სადიაგნოსტიკო სისტემები. . ISTC-ს პროექტი №GG-1607. 2009წ. .

ვ. მაღრაძე. 2. ,,ქართველური გვარსახელები და მათი ურთიერთმიმართება". ,,ქართული ენა". 2006წ. .

ა. ჭაფოძე, ვ. გოგილაშვილი, კ. ჩხიკვაძე, ნ. წიგნაძე, სირაძე ნუგზარი, ოდიშვილი კონსტანტინე. 2010 წლის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანგარიში. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. 2012 წლის სისტემური ცვლილებების ზეგავლენა პოლიტიკის შემუშავების პროცესში საზოგადოებრივი ჩართულობის შესაძლებლობის დინამიკაზე. . 2014წ. .

ტ. მეგრელიშვილი, გ. ლომიძის და ი.მოდებაძის თანაავტორობით. 3. საბედისწერო ბიოგრაფიები: XIX საუკუნე / Судьбоносные биографии: XIX век.. «მწიგნობარი». 2011წ. ISBN 978-9941-424-52-6.

Б. Мхеидзе. 3. „საქართველოს გეოთერმული "პირობები და თერმული წყლები“. „საბჭოთა საქართველო“, 207 გვ.. 1980წ. .

ვ. მაღრაძე. 3. ,,ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი", I . ,,მერიდიანი". 2010წ. .

G. Inanishvili, null. About the History of Iron Production in Georgia. "Metalla". 141, Bochum.. 2007წ. 0947-6229.

K. Kachiashvili, Melikdzhanian D.I. . Advanced Modeling and Computer Technologies for Fluvial Water Quali¬ty Research and Control. Nova Science Publishers, Inc., New York. 2012წ. 978-1-61470-018-0.