მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1971 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. მაღრაძე. 2. ,,ქართველური გვარსახელები და მათი ურთიერთმიმართება". ,,ქართული ენა". 2006წ. .

ა. ჭაფოძე, ვ. გოგილაშვილი, კ. ჩხიკვაძე, ნ. წიგნაძე, სირაძე ნუგზარი, ოდიშვილი კონსტანტინე. 2010 წლის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანგარიში. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. 2012 წლის სისტემური ცვლილებების ზეგავლენა პოლიტიკის შემუშავების პროცესში საზოგადოებრივი ჩართულობის შესაძლებლობის დინამიკაზე. . 2014წ. .

ტ. მეგრელიშვილი, გ. ლომიძის და ი.მოდებაძის თანაავტორობით. 3. საბედისწერო ბიოგრაფიები: XIX საუკუნე / Судьбоносные биографии: XIX век.. «მწიგნობარი». 2011წ. ISBN 978-9941-424-52-6.

Б. Мхеидзе. 3. „საქართველოს გეოთერმული "პირობები და თერმული წყლები“. „საბჭოთა საქართველო“, 207 გვ.. 1980წ. .

ვ. მაღრაძე. 3. ,,ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი", I . ,,მერიდიანი". 2010წ. .

G. Inanishvili, null. About the History of Iron Production in Georgia. "Metalla". 141, Bochum.. 2007წ. 0947-6229.

K. Kachiashvili, Melikdzhanian D.I. . Advanced Modeling and Computer Technologies for Fluvial Water Quali¬ty Research and Control. Nova Science Publishers, Inc., New York. 2012წ. 978-1-61470-018-0.

ზ. ხუხუნაშვილი, Z. Khukhunashvili. Algebraic structure of space and field. . 2001წ. №6, p. 52.

ზ. ხუხუნაშვილი, V.Khukhunashvili, Z.Khukhunashvili. Algebraic Theory of Process Motion. Georgian Electronic Scientific Journal:Computer Science and Telecomunications. 2009წ. N4, p. 21.

B. Churchelauri, null. ALGORITHM AND PROGRAM OF TASK OF DEFINITION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF STRUCTURALLY INHOMOGENEOUS PRISMATIC STRUCTURES. 14thINTERNATIONAL CONFERENCE MODELLING IN MECHANICS.. 2016წ. .

Т. , Джангвеладзе. An Investigation of the First Boundary-Value Problem for Some Nonlinear Parabolic Integro-differential Equations. Tbilisi State University. 1983წ. .

Джангвеладзе. An Investigation of the First Boundary-Value Problem for Some Nonlinear Parabolic Integro-differential Equations. Tbilisi State University. 1983წ. .

R. Ruxadze. and YU.A. Bezhuashvili. Solvability of the Third and Fourth Basic Three-Dimensional Dynamic Problems in Hemitropic Elasticity. . Computational Mathematics and Mathematical Phisics. 2011წ. vol.51, No.12, 2128-2136..

ლ. ქადაგიშვილი. aracnobieri fsiqikuri kibernetikul prizmaSi. gamomcemloba mecniereba”. 2001წ. Tbilisi,276 gv..

ლ. ქადაგიშვილი. aRqmis siRrme da manqanuri kodireba. gamomcemloba `mecniereba”. 1993წ. Tbilisi,170 gv..

I. Gelenava, Lia Akhaladze, Malkhaz Baramidze, Salome Bakhia-Okruashvili, Tamaz Beradze, Lia Bitadze, Dazmir Jojua, Merab Gejua, Irakli Gelenava, Teimuraz Gvantseladze, Badri Gogia, Revaz Khvistani, Bezhan Khorava, Guranda Pkhakadze Jemal Gamakharia. Assays from the History of Georgia. Abkhazia from ancient times till the present days.. მერიდიანი. 2011წ. .

I. Kokolashvili, I. Shatilova, E. Kvavadze,. Atlas of spores from the cenozoic deposists of Georgia. Georgian National Museum-საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. 2016წ. ISBN 978-9941-9468.

ი. შატილოვა, ე. ყვავაძე. Atlas of spores from the Cenozoic deposits of Georgia. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. 2016წ. 978-9941-9468-2-0.

ი. შატილოვა, ე. ყვავაძე. Atlas of spores from the Cenozoic deposits of Georgia. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. 2016წ. 978-9941-9468-2-0.