მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ყიფიანი. აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ,,ზეპირი ისტორიები\". ,,საზოგადოება და ცოდნა\". 2011წ. 978-9941-0-4086-3.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. 2006. უაკ15.2.1. 284 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2006წ. 284 გვ..

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი. ცინცაძე, ქ. მახარაძე. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ”მეცნიერება”. 2006წ. B1502010000/M(607)(06). 284 გვ..

ა. სონღულაშვილი. აფხაზი თუ აფსუა?. უნივერსალი. 2007წ. ISBN/ISSN.

კ. იორდანიშვილი. აღმოსავლეთ საქართვეკოს ბუნებრივი წყლის ძირითადი მარაგის და წყლის რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების თავისებურებანი. უნივერსალი. 2008წ. 144 გვერდი.

ი. იორდანიშვილი, კონსტანტინე იორდანიშვილი. აღმოსავლეთ საქართველოს ბუნებრივი წყლის ძირითადი მარაგის და წყლის რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების თავისებურებანი. მეცნიერება. 2008წ. 330801000 M607 (06).

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება, თბილისი. 0წ. 2007 უაკ15.2.1. 208 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2007წ. 208გვ..

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი.ცინცაძე, ქ. მახარაძე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ”მეცნიერება”. 2004წ. B1502010000/M(607)(06) . 288 გვ..

მ. ტურძელაძე. ბეტონის სტატიკური დატვირთვების დროს ინტენსიური ბზარწარმოქმნის პროცესზე სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა. შპს "პოლიექსპრესი". 2006წ. ISBN 99940-0-987-7.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.კიკნაძე. ბიზნეს დაგეგმარება და ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 276 გვ.. 2008წ. .

ე. ბარათაშვილი. ბიზნეს პროცესების მართვის სრულყოფის თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნესპროცესების მართვა. თბილისი.

გ. ტყეშელაშვილი, ქ. კიწმარიშვილი. ბიზნესის მენეჯმენტის პრობლემები თანამედროვე ეკონომიკაში. . 2009წ. 9789941146626. 135 გვ..

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე. ბორჯომის ხეობაში 2008 წელს განხორციელებული ეკოციდის შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება. უნივერსალი. 2016წ. ISBN 978-9941-22-753-0.

მ. დავითაია. ბრწყინვალე ბუნება, ბრწყინვალე ხალხი, ბრწყინვალე არქიტექტურა. "საარი". 2011წ. (336 გვერდი) ISBN 978-9941-427-08-4.

მ. ვართანოვი, თ.სტურუა. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. 978-9941-0-3158-8.

გ. გავარდაშვილი. ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფებისას მთის ლანდშაფტების უსაფრთხოების ღონისძიებები. 2011. 2011წ. 237.

ე. გვენეტაძე, გულივერ გაგუა. გამოჩინებულის წმიდა დიდმოწამე გიორგის ეკლესია. მერიდიანი. 2015წ. ISBN 978-9941-10-985-0.