მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

S. Xutsishvili, С. А. Хуцишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе и др. 1. 1. С. А. Хуцишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе и др. Некоторые задачи управления корпоративными системами, .. Тбили¬си,-«Технический Университет» 2007,237стр.. 0წ. .

Т. Мегрелишвили. 1. «… я своротил на прямую тифлисскую дорогу…». Александр Пушкин . изд-во Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб». 2017წ. ISBN978-9941-0-881204.

Т. Мегрелишвили. 1. Словарь псевдонимов русской эмиграции «первой волны» . Berlin - Boxum Universitet. 2016წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, პროექტის მენეჯერი ნ მუხიგულაშვილი. 1. ავტომატური სადიაგნოსტიკო სისტემების შექმნა რომლებიც უზრუნველყოფენ გადაზიდვების რაოდენობის და მოძრაობის უსაფრთხოების ზრდას. . USTC -ს პროექტი № 4094. 2007წ. .

ვ. მოსიაშვილი. 1. ეკონომიკა (დინამიკა, ზრდა განვითარება), მონოგრაფია. . დანი. 0წ. ISBN 978-9941-0-0869-6 .

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.წივწივაძე რ.კიღურაძე. 1. პირიდინკარბონმჟავათა ამიდებთან კობალტისა და სპილენძის ბიოკოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 1. ცნობები იერუსალიმის რუსულ სასულიერო მისიაში ქართველი სამღვდელოების მონაწილეობაზე (XIX ს-ის II ნახ.), კრ.“ქართული ხელნაწერი“,. . 2009წ. .

მ. თავადიშვილი. 1. „ვეფხისტყაოსნის დაფანატებული სტროფები“ (აღმოჩენილი და დადგენილია პოემის 60 ახალი სტროფი), თბილისი, 1991, 530 გვ.. . 1991წ. .

მ. თავადიშვილი. 1. „ვეფხისტყაოსნის დაფანატებული სტროფები“ (აღმოჩენილი და დადგენილია პოემის 60 ახალი სტროფი), თბილისი, 1991, 530 გვ.. . 1991წ. .

მ. თავადიშვილი. 1. „ვეფხისტყაოსნის დაფანატებული სტროფები“ (აღმოჩენილი და დადგენილია პოემის 60 ახალი სტროფი), თბილისი, 1991, 530 გვ.. . 1991წ. .

ვ. მაღრაძე. 1. ,,ქართველური ჰიდრონიმები". ,,ქართული ენა". 2004წ. .

. 1. ქართველური ჰიდრონიმები. ქართული ენა. 2004წ. .

რ. რუხაძე. 10. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი დინამიკური საკონტაქტო ამოცანებისათვის. . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია, თელავი, . 1983წ. მოხს. თეზ.36..

ქ. პავლიაშვილი. 10. საქართველოს ეგზარქოსის თეოფილაქტე რუსანოვის პოლიტიკურ-რელიგიური მოღვაწეობის ისტორიიდან საქართველოსა და რუსეთში (19 ს-ის 10-20-იანი წწ.),კრ.რ.მეტრეველის დაბადების 70-ე წლისთავისადმი.ისტორიანი,არტანუჯი,,. . 2009წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 11. ათონის ქართველთა მონასტრის ადგილი რუსეთის იმპერიის „აღმოსავლეთისა და ბალკანეთის“ პროგრამაში (18-19 სს.),თსუ,კრ.საქართველოს ეკლესია და გარე სამყარო,თბ.,. . 2009წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 12. საეკლესიო მოძრაობის მნიშვნელობა სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობაში(საქართველოს მაგალითზე),თსუ,კრ.საქართველო და ქრისტიანობა,თბ.,. . 2010წ. .

Р. Рухадзе. 13. Т. Бурчуладзе. О разрешимости первой основной трёхмерной гранично-контактной динамической задачи классической теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) , . 1986წ. №6 (303), 9-17.

ქ. პავლიაშვილი. 13. ქრისტიანული კულტურის თანამედრობე პრობლემები და პერსპექტივები,ივ.ჯავახიშვილის სახ.ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული,თბ.,. . 2010წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 14. საისტორიო ცნობები რუსეთის იმპერიის დამოკიდებულებაზე ასტრახან-მოზდოკის ქართული საეკლესიო ახალშენებისადმი(18 ს-ის პირველი ნახ.),თსუ,საქართველოს ისტორიის შრომები,#1. . 2011წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 15. „ათონის ამბოხება“ ეკლესიათა საერთაშორისო ურთიერთობაში (კონსტანტინოპოლისა და მოსკოვის საპატრიარქოები 1910-1914 წწ.),თსუ,კრ.ქართული დიპლომატია,წელიწდეული,#15. . 2011წ. .