მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გვარუციძე, რ. ოთინაშვილი. საბანკო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები. გამომცემლობა "ინდ. მეწარმე გ. დალაქიშვილი", თბ. 2011. 2011წ. UDC (უაკ) 336.71+346.548 გ–445 ISBN 978–99928–0–297–7.

რ. შენგელია. საბანკო სამართლის საფუძვლები. სამართალი. 2014წ. თბილისი.

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემური ანალიზი . -„გეორგიკა“ . 2015წ. 978-9941-0-7565-0.

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემური ანალიზი (განვითარების კონცეფცია). საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“ ,. 2012წ. 978-9941-0-4589-9.

მ. ბალიაშვილი. საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მართვის სპეციფიკური ამოცანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-48-X.

გ. ახვლედიანი, მ. ყალაბეგიშვილი. სადაწნეო გვირაბების ფილტრაციული ანალიზი გამაგრებითი ცემენტაციის ხარისხის გათვალისწინებით . ენერგია. 2013წ. 1512-3936 .

ქ. პავლიაშვილი. საეკლესიო გლობალიზაციის ისტორია კავკასიაში. . 2008წ. .

მ. კელენჯერიძე. საერართაშორისო სავალუტო ბაზari FOREX . "ბიზნეს იბჟინერინგი" №3 - 2013 წ . 2013წ. .

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესის სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები. ელექტრონული წიგნი. 2016წ. საქართველოს ISBN-ის, ISMN-ისა და ISSN-ის ცენტრი.

ე. ბარათაშვილი. საერთაშორისო ტრანსნაციონალური კორპორაციები მსოფლიო მეურნეობის ლიდერები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. გამომცემლობა "რუბიკონი". 5.0 ნ.თ. . 2000წ. .

ნ. გომართელი. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური იდეები აბსოლუტიზმის ხანის ინგლისში. . 2002წ. .

ზ. ვაშაკიძე. საინბესტიციო პოლიტიკა და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორიოს კონვენცია. წიგნი I.მეორე გამოცემა.. თსუ-ს გამომცემლობა. თბილისი.. 2005წ. 194 გვ..

ზ. გაბისონია. საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა იურისდიქცია. მერიდიანი. 2002წ. .

ზ. ვაშაკიძე. საინვესტიციო პოლიტიკა და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორიოს კონვენცია. წიგნი I.. გამომცემლობა „ფინანსები. თბილისი.. 2000წ. 194 გვ..

მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. საინოვაციო საქმიანობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში.. ტექინფორმი. 2010წ. ISBN 978-99928-995-7-1.

ი. ბაციკაძე. საინჟინრო გგრაფიკის კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-344-1.

ი. ბაციკაძე. საინჟინრო გგრაფიკის კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-344-1.

ი. ბაციკაძე. საინჟინრო გგრაფიკის კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-344-1.

თ. შარაშენიზე. საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური კურსი (ელგუჯა მეძმარიაშვილი საერთო რედაქციით). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. .

გ. სურგულაძე, ვეგენერ-მაიერი კლაუს (გერმანია), ბასილაძე გიორგი. საინფორმაციო სისტემების აგება მულტიმედიური მონაცემთა ბაზებით. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2014წ. 978-9941-20-468-5.