მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლაზვიაშვილი. სააქციო საზოგადოებები პრაქტიკა პრობლემები პერსპექტივები. "მერანი–3". 2001წ. ISBN 99928-34-93-5.

ნ. ჭითანავა. საბაზრო ეკონომიკის რეგულირება (ორგანიზაციული პრობლემები) I ნაწილი. თბ. 1995 წ., 157 გვ.. 1995წ. .

ნ. ჭითანავა. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების ორგანიზაციული პრობლემები. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების ორგანიზაციული პრობლემები, 186 გვ.. 1993წ. .

მ. ვანიშვილი, ჯოლოგუა ირინა, ხუციშვილი ლაშა. საბანკო ბაზრის მარკეტინგული ასპექტები. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა". 2008წ. 978-9941-14-327-1.

რ. ოთინაშვილი, გვარუციძე კ., . საბანკო ბიზნესის უსაფრთვოების უზრუნველყოფის პრობლემები. სტუ. 2011წ. ISBN 978-99928-0-297-7.

. საბანკო ბიზნესის უსაფრთვოების უზრუნველყოფის პრობლემები. სტუ-ს გამომცემლობა. 2010წ. 978-99928-0-297-7.

ა. გვარუციძე, რ. ოთინაშვილი. საბანკო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები. გამომცემლობა "ინდ. მეწარმე გ. დალაქიშვილი", თბ. 2011. 2011წ. UDC (უაკ) 336.71+346.548 გ–445 ISBN 978–99928–0–297–7.

რ. შენგელია. საბანკო სამართლის საფუძვლები. სამართალი. 2014წ. თბილისი.

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემური ანალიზი . -„გეორგიკა“ . 2015წ. 978-9941-0-7565-0.

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემური ანალიზი (განვითარების კონცეფცია). საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“ ,. 2012წ. 978-9941-0-4589-9.

მ. ბალიაშვილი. საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მართვის სპეციფიკური ამოცანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-48-X.

გ. ახვლედიანი, მ. ყალაბეგიშვილი. სადაწნეო გვირაბების ფილტრაციული ანალიზი გამაგრებითი ცემენტაციის ხარისხის გათვალისწინებით . ენერგია. 2013წ. 1512-3936 .

ქ. პავლიაშვილი. საეკლესიო გლობალიზაციის ისტორია კავკასიაში. . 2008წ. .

მ. კელენჯერიძე. საერართაშორისო სავალუტო ბაზari FOREX . "ბიზნეს იბჟინერინგი" №3 - 2013 წ . 2013წ. .

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესის სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები. ელექტრონული წიგნი. 2016წ. საქართველოს ISBN-ის, ISMN-ისა და ISSN-ის ცენტრი.

ე. ბარათაშვილი. საერთაშორისო ტრანსნაციონალური კორპორაციები მსოფლიო მეურნეობის ლიდერები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. გამომცემლობა "რუბიკონი". 5.0 ნ.თ. . 2000წ. .

ნ. გომართელი. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური იდეები აბსოლუტიზმის ხანის ინგლისში. . 2002წ. .

ზ. ვაშაკიძე. საინბესტიციო პოლიტიკა და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორიოს კონვენცია. წიგნი I.მეორე გამოცემა.. თსუ-ს გამომცემლობა. თბილისი.. 2005წ. 194 გვ..

ზ. გაბისონია. საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა იურისდიქცია. მერიდიანი. 2002წ. .

ზ. ვაშაკიძე. საინვესტიციო პოლიტიკა და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორიოს კონვენცია. წიგნი I.. გამომცემლობა „ფინანსები. თბილისი.. 2000წ. 194 გვ..