მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გარაყანიძე. ს. პავლიაშვილი, ზ. გარაყანიძე. სასურსათო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების შიდაუწყებრივი კოორდინაციის მექანიზმი.. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები„ეკონომიკაXXIსაუკუნე“.. 2017წ. .

ნ. ლაზვიაშვილი. სააქციო საზოგადოებები პრაქტიკა პრობლემები პერსპექტივები. "მერანი–3". 2001წ. ISBN 99928-34-93-5.

ნ. ჭითანავა. საბაზრო ეკონომიკის რეგულირება (ორგანიზაციული პრობლემები) I ნაწილი. თბ. 1995 წ., 157 გვ.. 1995წ. .

ნ. ჭითანავა. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების ორგანიზაციული პრობლემები. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების ორგანიზაციული პრობლემები, 186 გვ.. 1993წ. .

მ. ვანიშვილი, ჯოლოგუა ირინა, ხუციშვილი ლაშა. საბანკო ბაზრის მარკეტინგული ასპექტები. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა". 2008წ. 978-9941-14-327-1.

რ. ოთინაშვილი, გვარუციძე კ., . საბანკო ბიზნესის უსაფრთვოების უზრუნველყოფის პრობლემები. სტუ. 2011წ. ISBN 978-99928-0-297-7.

. საბანკო ბიზნესის უსაფრთვოების უზრუნველყოფის პრობლემები. სტუ-ს გამომცემლობა. 2010წ. 978-99928-0-297-7.

ა. გვარუციძე, რ. ოთინაშვილი. საბანკო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები. გამომცემლობა "ინდ. მეწარმე გ. დალაქიშვილი", თბ. 2011. 2011წ. UDC (უაკ) 336.71+346.548 გ–445 ISBN 978–99928–0–297–7.

რ. შენგელია. საბანკო სამართლის საფუძვლები. სამართალი. 2014წ. თბილისი.

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემური ანალიზი . -„გეორგიკა“ . 2015წ. 978-9941-0-7565-0.

ლ. გრიგალაშვილი. საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემური ანალიზი (განვითარების კონცეფცია). საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“ ,. 2012წ. 978-9941-0-4589-9.

მ. ბალიაშვილი. საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მართვის სპეციფიკური ამოცანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-48-X.

გ. ახვლედიანი, მ. ყალაბეგიშვილი. სადაწნეო გვირაბების ფილტრაციული ანალიზი გამაგრებითი ცემენტაციის ხარისხის გათვალისწინებით . ენერგია. 2013წ. 1512-3936 .

ქ. პავლიაშვილი. საეკლესიო გლობალიზაციის ისტორია კავკასიაში. . 2008წ. .

მ. კელენჯერიძე. საერართაშორისო სავალუტო ბაზari FOREX . "ბიზნეს იბჟინერინგი" №3 - 2013 წ . 2013წ. .

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესის სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები. ელექტრონული წიგნი. 2016წ. საქართველოს ISBN-ის, ISMN-ისა და ISSN-ის ცენტრი.

ე. ბარათაშვილი. საერთაშორისო ტრანსნაციონალური კორპორაციები მსოფლიო მეურნეობის ლიდერები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. გამომცემლობა "რუბიკონი". 5.0 ნ.თ. . 2000წ. .

ნ. გომართელი. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური იდეები აბსოლუტიზმის ხანის ინგლისში. . 2002წ. .

ზ. ვაშაკიძე. საინბესტიციო პოლიტიკა და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორიოს კონვენცია. წიგნი I.მეორე გამოცემა.. თსუ-ს გამომცემლობა. თბილისი.. 2005წ. 194 გვ..

ზ. გაბისონია. საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა იურისდიქცია. მერიდიანი. 2002წ. .