მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესის სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები. ელექტრონული წიგნი. 2016წ. საქართველოს ISBN-ის, ISMN-ისა და ISSN-ის ცენტრი.

ე. ბარათაშვილი. საერთაშორისო ტრანსნაციონალური კორპორაციები მსოფლიო მეურნეობის ლიდერები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. გამომცემლობა "რუბიკონი". 5.0 ნ.თ. . 2000წ. .

ნ. გომართელი. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური იდეები აბსოლუტიზმის ხანის ინგლისში. . 2002წ. .

ზ. ვაშაკიძე. საინბესტიციო პოლიტიკა და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორიოს კონვენცია. წიგნი I.მეორე გამოცემა.. თსუ-ს გამომცემლობა. თბილისი.. 2005წ. 194 გვ..

ზ. გაბისონია. საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა იურისდიქცია. მერიდიანი. 2002წ. .

ზ. ვაშაკიძე. საინვესტიციო პოლიტიკა და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორიოს კონვენცია. წიგნი I.. გამომცემლობა „ფინანსები. თბილისი.. 2000წ. 194 გვ..

მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. საინოვაციო საქმიანობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში.. ტექინფორმი. 2010წ. ISBN 978-99928-995-7-1.

ი. ბაციკაძე. საინჟინრო გგრაფიკის კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-344-1.

ი. ბაციკაძე. საინჟინრო გგრაფიკის კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-344-1.

ი. ბაციკაძე. საინჟინრო გგრაფიკის კურსი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-344-1.

თ. შარაშენიზე. საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური კურსი (ელგუჯა მეძმარიაშვილი საერთო რედაქციით). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. .

გ. სურგულაძე, ვეგენერ-მაიერი კლაუს (გერმანია), ბასილაძე გიორგი. საინფორმაციო სისტემების აგება მულტიმედიური მონაცემთა ბაზებით. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2014წ. 978-9941-20-468-5.

დ. გუბელაძე. საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემების მართვა. მონორაფია, თბილისი , 250 გვ.. 2016წ. .

დ. გუბელაძე. საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემების მართვა. მონორაფია, თბილისი , 250 გვ.. 2016წ. .

თ. ნატრიაშვილი, რ. ადამია, , ს. მებონია. . სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების ოპტიმიზაცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, . 2011წ. 373 გვ..

ს. მებონია, რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი. სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების ოპტიმიზაცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. 2011წ. 978-9941-0-03132-8.

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი თავისუფლება და მისი ფილოსოფიურ-პოლიტიკური მენეჯმენტი. იურისტთა სამყარო. 2013წ. .

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი მერთვისა და რეგულირების მეთოდები. . 2017წ. .

კ. ჩიხლაძე. სამართლებრივი საკითხები და სამოხელეო აპარატი მე-18 საუკუნის იმერეთის სამეფოში . . 2007წ. .