მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი, „მეცნიერება”, . 0წ. 2011. უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-3496-1 298 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. 2006. უაკ15.2.1. 318 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2006წ. 318გვ..

ჯ. კაკულია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2006წ. გვ.5-76.

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2006წ. 23 გვ..

ი. ჟორდანია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2006წ. 318გვ.

ქ. მახარაძე, კ.ბეთანელი, გ.გობეჩია, მ.ჩიჯავაძე. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, წყლის რესურსები. . . 2006წ. 96 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, გ.გობეჩია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2006წ. 263-295 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, გ.გობეჩია. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწს რესურსები. . 2006წ. 263-296 გვ,.

ნ. ქებაძე, ქაცარავა რამაზ. სამედიცინო დანიშნულების დისპერსიულუი სისტემები ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების საფუძველზე. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2013წ. 978-9941-20-204-9.

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია, ნ. ჭითანავა. სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის საკითხები. ასოციაცია გვახსოვდეს ჰიპოკრატე. 2009წ. .

ი. ჩხეტია, თ.ჩხეტია, . სამედიცინო დახმარების ხარისხის შეფასების ძირითადი ასპექტები. . 2012წ. .

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესება. . 2012წ. .

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია, ნ. დავითაშვილი. სამედიცინო სამართალი. სამედიცინო საქმიანობის კონსტალტინგი ა(ა)იპ. 2008წ. .

მ. მამნიაშვილი. სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონისძიების გამოყენება. გამომცემლობა "საარი". 2002წ. .

რ. თაბუკაშვილი. სამეცნიერო ინფორმაციის კომპრესიის სტრატეგიები. გამომც.ი.მ.”გოჩა დალაქიშვილი”. 2011წ. ISBN 978-9941-0-4007-8.

ფ. წოწკოლაური, ნ.მახვილაძე, მ.კოპალეიშვილი და სხვ.. სამეცნიერო პუბლიკაციების პერიოდული რეფერატული ჟურნალი. ქართული რეფერატული ჟურნალი (ელექტრონული),ტექინფორმი, 2007-2016. 2016წ. .

თ.ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური, და სხვ.. სამეცნიერო პუბლიკაციების პერიოდული რეფერატული ჟურნალი. ქართული რეფერატული ჟურნალი (ელექტრონული), 2007-2016. 2016წ. .

მ. კოპალეიშვილი. სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორები. სტუ, ტექინფორმი. 2017წ. ISBN 978-999-28-995-0-2. .

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ე. პავლოვიჩი, მ. კოპალეიშვილი, ლ. ჩობანიანი, ი. ბედინაშვილი. სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-999-28-995-0-2..