მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2197 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Сакварелидзе. სამშენებლო კომპოზიციური მასალების მექანიკის ზოგიერთი ამოცანა. "მეცნიერება". 1998წ. 99928–51–74–0.

მ. შილაკაძე. სამშენებლო მანქანების საიმედოობის საფუძვლები. -214 გვ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. .

ჯ. მაჭავარიანი, კ.ბეთანელი. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყ. პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. მეცნიერება. 2004წ. 284-304 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2004წ. 304 გვ..

ჯ. კაკულია. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2004წ. გვ.11-120 .

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2004წ. 27 გვ. .

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი.ცინცაძე, ქ. მხარაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ”მეცნიერება”. 2004წ. B1502010000/M(607)(06) 2004. 304 გვ..

ქ. მახარაძე, კ.ბეთანელი, გ.გობეჩია, მ.ჩიჯავაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . მეცნიერება. 2004წ. .

ნ. ხაზარაძე. სამხრეთ კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი. . 2005წ. .

რ. შენგელია, ეკატერინე შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი. მერიდიანი. 2015წ. თბილისი.

რ. შენგელია, ეკატერინე შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (მეორე გადამუშავებული გამოცემა). მერიდიანი. 2017წ. თბილისი.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმება საქართველოში და საზღვარგარეთ . . 2017წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, დუნდუა ა, პაპასკირი მ.. სარელსო წრედების დიაგნოსტიკისათვის კონტროლირებადი ელემენტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული # 4 , თბილისი.. 2006წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, ხითარიშვილი გ.. სარელსო წრედების მუშაობაზე კლიმატური პირობების გავლენის გამოკვლევა.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული # 7(379), თბილისი. 1991წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. სარელსო წრედწბის ელემენტების მდგომარეობის განმსაზღვრელი ავტომატური სადიაგნოსტიკო სისტემები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა. თბილისი, სტუ. თეზისები.. 2002წ. .

მ. ხარატიშვილი. სარეჟისორო ექსპლიკაციის ფორმები. . 2000წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, გურგენიძე მ., ელიზბარაშვილი მ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობათა საექსპლოატაციო საიმედოობის გაზრდის შესახებ.. სტუ-ს შრომების კრებული # 4(415), თბილისი.. 1997წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ანალიზი ამიერკავკასიის რკინიგზის პირობებში. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომები # 7(363), თბილისი. 1990წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, კეშელავა გ., იობიძე დ., კოპლატაძე მ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების პროცესის ოპერატიული მართვის შესახებ. . სამეცნიერო-ტექნიკური და საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”, # 3-4, თბილისი. 2006წ. .