მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესება. . 2012წ. .

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია, ნ. დავითაშვილი. სამედიცინო სამართალი. სამედიცინო საქმიანობის კონსტალტინგი ა(ა)იპ. 2008წ. .

მ. მამნიაშვილი. სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონისძიების გამოყენება. გამომცემლობა "საარი". 2002წ. .

რ. თაბუკაშვილი. სამეცნიერო ინფორმაციის კომპრესიის სტრატეგიები. გამომც.ი.მ.”გოჩა დალაქიშვილი”. 2011წ. ISBN 978-9941-0-4007-8.

ფ. წოწკოლაური, ნ.მახვილაძე, მ.კოპალეიშვილი და სხვ.. სამეცნიერო პუბლიკაციების პერიოდული რეფერატული ჟურნალი. ქართული რეფერატული ჟურნალი (ელექტრონული),ტექინფორმი, 2007-2016. 2016წ. .

თ.ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური, და სხვ.. სამეცნიერო პუბლიკაციების პერიოდული რეფერატული ჟურნალი. ქართული რეფერატული ჟურნალი (ელექტრონული), 2007-2016. 2016წ. .

მ. კოპალეიშვილი. სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორები. სტუ, ტექინფორმი. 2017წ. ISBN 978-999-28-995-0-2. .

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ე. პავლოვიჩი, მ. კოპალეიშვილი, ლ. ჩობანიანი, ი. ბედინაშვილი. სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-999-28-995-0-2..

ვ. სადრაძე. სამთავროს სამაროვნის ბრინჯაოს ხანის ძეგლები. . 1997წ. УДК. 63.4 (2г) 902 /904 (479.22)ს.153 ..

ვ. სადრაძე. სამთავროს სამაროვნის ბრინჯაოს ხანის ძეგლები. . 1997წ. УДК. 63.4 (2г) 902 /904 (479.22)ს.153 ..

მ. წერეთელი. სამთო მანქანების დინამიკური რეჟიმების ოპტიმიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-066-2.

თ. ჭეიშვილი. სამკომპონენტიანი სისტემების მინები d-ელემენტების შემცველობით (მიღება, აღნაგობა, თვისებები). სადოქტორო დისერტაციის ავტორფერატი. სტუ გამომცემლობა ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2003წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. სამკურნალო და არომატული მცენარეების ეთეროვანი ზეთები. ქიმია, ტექნოლოგია, გამოყენება. მონოგრაფია. 2007წ. 300 გვ.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული, სანელებელი და შხამიანი მცენარეები. თბილისი, გ. ,,უნივერსალი''. 2009წ. ISBN: 978-9941-12-575-1, 187 გ..

ლ. ჯანუყაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის რეკომენდაციით. 2013წ. .

Д. , თ.მჭედლიშვილი და სხვ. სამრეწველო რობოტების მრავალკავშირიან ამძრავთა სისტემის მათემატიკური მოდელირება და სინთეზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. ყურაშვილი, ქიმაძე ა.. სამუშაო ძალის მიგრაციის "პლუს-მინუსები". სტუ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" 2018წ. 2018წ. .

გ. ჯავახიშვილი. სამფაზა უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობის ელექტრომაგნიტური ვიბროამძრავი სოფლის მეურნეობაში. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-01011-8.

А. Сакварелидзе. სამშენებლო კომპოზიციური მასალების მექანიკის ზოგიერთი ამოცანა. "მეცნიერება". 1998წ. 99928–51–74–0.