მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2216 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი.ცინცაძე, ქ. მხარაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ”მეცნიერება”. 2004წ. B1502010000/M(607)(06) 2004. 304 გვ..

ქ. მახარაძე, კ.ბეთანელი, გ.გობეჩია, მ.ჩიჯავაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . მეცნიერება. 2004წ. .

ნ. ხაზარაძე. სამხრეთ კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი. . 2005წ. .

რ. შენგელია, ეკატერინე შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი. მერიდიანი. 2015წ. თბილისი.

რ. შენგელია, ეკატერინე შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (მეორე გადამუშავებული გამოცემა). მერიდიანი. 2017წ. თბილისი.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმება საქართველოში და საზღვარგარეთ . . 2017წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, დუნდუა ა, პაპასკირი მ.. სარელსო წრედების დიაგნოსტიკისათვის კონტროლირებადი ელემენტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული # 4 , თბილისი.. 2006წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, ხითარიშვილი გ.. სარელსო წრედების მუშაობაზე კლიმატური პირობების გავლენის გამოკვლევა.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული # 7(379), თბილისი. 1991წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. სარელსო წრედწბის ელემენტების მდგომარეობის განმსაზღვრელი ავტომატური სადიაგნოსტიკო სისტემები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა. თბილისი, სტუ. თეზისები.. 2002წ. .

მ. ხარატიშვილი. სარეჟისორო ექსპლიკაციის ფორმები. . 2000წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, გურგენიძე მ., ელიზბარაშვილი მ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობათა საექსპლოატაციო საიმედოობის გაზრდის შესახებ.. სტუ-ს შრომების კრებული # 4(415), თბილისი.. 1997წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ანალიზი ამიერკავკასიის რკინიგზის პირობებში. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომები # 7(363), თბილისი. 1990წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, კეშელავა გ., იობიძე დ., კოპლატაძე მ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების პროცესის ოპერატიული მართვის შესახებ. . სამეცნიერო-ტექნიკური და საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”, # 3-4, თბილისი. 2006წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, სუთიძე ლ. , წიქრიძე ლ., ნეფარიძე ი., იობიძე დ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის საველე მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურებისმოდელის შემუშავება მათემატიკური აპარატის გამოყენებით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობ” #2ა. 2007წ. .

. სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები. ”უნივერსალი”. 2009წ. 978-9941-12-498-3. გვ.156.

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები.. "უნივერსალი" . 2009წ. 978-9941-12-498-3. გვ. 156.

პ. ქენქაძე. სარკინიგზო ტრანსპორტზე გადაზიდვითი პროცესის ოპტიმიზაციის თანამედროვე პრობლემები.. თბილისი, გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2007წ.. 2007წ. ISBN978-9941-14-011-2.

ლ. ასლამაზიშვილი. სარწმუნოებისა და მრწამსის პრობლემა ადრეფეოდალური ხანის ქართულ მწერლობაში.. უნივერსალი. 2016წ. 978-9941-20-72.

გ. სურგულაძე, მ. ახობაძე, ზ. ბოსიკაშვილი, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ღვინეფაძე. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი,”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-48-63-5.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი, ლაჭყეპიანი თენგიზი. სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და სასურსათო ბაზრის ფუნქციონირების პერსპექტივები საქართველოში. თბილისი 2008 წ.. 2008წ. .