მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული, სანელებელი და შხამიანი მცენარეები. თბილისი, გ. ,,უნივერსალი''. 2009წ. ISBN: 978-9941-12-575-1, 187 გ..

ლ. ჯანუყაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის რეკომენდაციით. 2013წ. .

Д. , თ.მჭედლიშვილი და სხვ. სამრეწველო რობოტების მრავალკავშირიან ამძრავთა სისტემის მათემატიკური მოდელირება და სინთეზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. ყურაშვილი, ქიმაძე ა.. სამუშაო ძალის მიგრაციის "პლუს-მინუსები". სტუ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" 2018წ. 2018წ. .

გ. ჯავახიშვილი. სამფაზა უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობის ელექტრომაგნიტური ვიბროამძრავი სოფლის მეურნეობაში. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-01011-8.

А. Сакварелидзе. სამშენებლო კომპოზიციური მასალების მექანიკის ზოგიერთი ამოცანა. "მეცნიერება". 1998წ. 99928–51–74–0.

მ. შილაკაძე. სამშენებლო მანქანების საიმედოობის საფუძვლები. -214 გვ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. .

ჯ. მაჭავარიანი, კ.ბეთანელი. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყ. პერსპექტივები. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. მეცნიერება. 2004წ. 284-304 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2004წ. 304 გვ..

ჯ. კაკულია. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2004წ. გვ.11-120 .

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2004წ. 27 გვ. .

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი.ცინცაძე, ქ. მხარაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ”მეცნიერება”. 2004წ. B1502010000/M(607)(06) 2004. 304 გვ..

ქ. მახარაძე, კ.ბეთანელი, გ.გობეჩია, მ.ჩიჯავაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . მეცნიერება. 2004წ. .

. სამხრეთ კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი. . 2005წ. .

რ. შენგელია, ეკატერინე შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი. მერიდიანი. 2015წ. თბილისი.

რ. შენგელია, ეკატერინე შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (მეორე გადამუშავებული გამოცემა). მერიდიანი. 2017წ. თბილისი.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმება საქართველოში და საზღვარგარეთ . . 2017წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, დუნდუა ა, პაპასკირი მ.. სარელსო წრედების დიაგნოსტიკისათვის კონტროლირებადი ელემენტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული # 4 , თბილისი.. 2006წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, ხითარიშვილი გ.. სარელსო წრედების მუშაობაზე კლიმატური პირობების გავლენის გამოკვლევა.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული # 7(379), თბილისი. 1991წ. .