მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. შენგელია, ეკატერინე შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი. მერიდიანი. 2015წ. თბილისი.

რ. შენგელია, ეკატერინე შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (მეორე გადამუშავებული გამოცემა). მერიდიანი. 2017წ. თბილისი.

კ. ჩიხლაძე. საპროცესო შეთანხმება საქართველოში და საზღვარგარეთ . . 2017წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, დუნდუა ა, პაპასკირი მ.. სარელსო წრედების დიაგნოსტიკისათვის კონტროლირებადი ელემენტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული # 4 , თბილისი.. 2006წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, ხითარიშვილი გ.. სარელსო წრედების მუშაობაზე კლიმატური პირობების გავლენის გამოკვლევა.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული # 7(379), თბილისი. 1991წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. სარელსო წრედწბის ელემენტების მდგომარეობის განმსაზღვრელი ავტომატური სადიაგნოსტიკო სისტემები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა. თბილისი, სტუ. თეზისები.. 2002წ. .

მ. ხარატიშვილი. სარეჟისორო ექსპლიკაციის ფორმები. . 2000წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, გურგენიძე მ., ელიზბარაშვილი მ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობათა საექსპლოატაციო საიმედოობის გაზრდის შესახებ.. სტუ-ს შრომების კრებული # 4(415), თბილისი.. 1997წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ანალიზი ამიერკავკასიის რკინიგზის პირობებში. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომები # 7(363), თბილისი. 1990წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, კეშელავა გ., იობიძე დ., კოპლატაძე მ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების პროცესის ოპერატიული მართვის შესახებ. . სამეცნიერო-ტექნიკური და საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”, # 3-4, თბილისი. 2006წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, სუთიძე ლ. , წიქრიძე ლ., ნეფარიძე ი., იობიძე დ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის საველე მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურებისმოდელის შემუშავება მათემატიკური აპარატის გამოყენებით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობ” #2ა. 2007წ. .

. სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები. ”უნივერსალი”. 2009წ. 978-9941-12-498-3. გვ.156.

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები.. "უნივერსალი" . 2009წ. 978-9941-12-498-3. გვ. 156.

პ. ქენქაძე. სარკინიგზო ტრანსპორტზე გადაზიდვითი პროცესის ოპტიმიზაციის თანამედროვე პრობლემები.. თბილისი, გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2007წ.. 2007წ. ISBN978-9941-14-011-2.

ლ. ასლამაზიშვილი. სარწმუნოებისა და მრწამსის პრობლემა ადრეფეოდალური ხანის ქართულ მწერლობაში.. უნივერსალი. 2016წ. 978-9941-20-72.

გ. სურგულაძე, მ. ახობაძე, ზ. ბოსიკაშვილი, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ღვინეფაძე. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი,”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-48-63-5.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი, ლაჭყეპიანი თენგიზი. სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და სასურსათო ბაზრის ფუნქციონირების პერსპექტივები საქართველოში. თბილისი 2008 წ.. 2008წ. .

მ. ვასაძე. სასტუმრო და კვება. შპს "დალმა". 2017წ. 978-9941-27-063-5 .

მ. ვასაძე. სასტუმროს მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-571-1.

ვ. დათაშვილი, ბესი თეთვაძე. სასურსათო პოლიტიკა. ევროპული უნივერსიტეტი. 2013წ. 9789941056055.