მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მუხიგულაშვილი. სარელსო წრედწბის ელემენტების მდგომარეობის განმსაზღვრელი ავტომატური სადიაგნოსტიკო სისტემები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა. თბილისი, სტუ. თეზისები.. 2002წ. .

მ. ხარატიშვილი. სარეჟისორო ექსპლიკაციის ფორმები. . 2000წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, გურგენიძე მ., ელიზბარაშვილი მ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობათა საექსპლოატაციო საიმედოობის გაზრდის შესახებ.. სტუ-ს შრომების კრებული # 4(415), თბილისი.. 1997წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ანალიზი ამიერკავკასიის რკინიგზის პირობებში. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომები # 7(363), თბილისი. 1990წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, კეშელავა გ., იობიძე დ., კოპლატაძე მ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების პროცესის ოპერატიული მართვის შესახებ. . სამეცნიერო-ტექნიკური და საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”, # 3-4, თბილისი. 2006წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, სუთიძე ლ. , წიქრიძე ლ., ნეფარიძე ი., იობიძე დ.. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის საველე მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურებისმოდელის შემუშავება მათემატიკური აპარატის გამოყენებით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობ” #2ა. 2007წ. .

. სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები. ”უნივერსალი”. 2009წ. 978-9941-12-498-3. გვ.156.

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები.. "უნივერსალი" . 2009წ. 978-9941-12-498-3. გვ. 156.

პ. ქენქაძე. სარკინიგზო ტრანსპორტზე გადაზიდვითი პროცესის ოპტიმიზაციის თანამედროვე პრობლემები.. თბილისი, გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2007წ.. 2007წ. ISBN978-9941-14-011-2.

ლ. ასლამაზიშვილი. სარწმუნოებისა და მრწამსის პრობლემა ადრეფეოდალური ხანის ქართულ მწერლობაში.. უნივერსალი. 2016წ. 978-9941-20-72.

გ. სურგულაძე, მ. ახობაძე, ზ. ბოსიკაშვილი, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ღვინეფაძე. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი,”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-48-63-5.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი, ლაჭყეპიანი თენგიზი. სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და სასურსათო ბაზრის ფუნქციონირების პერსპექტივები საქართველოში. თბილისი 2008 წ.. 2008წ. .

მ. ვასაძე. სასტუმრო და კვება. შპს "დალმა". 2017წ. 978-9941-27-063-5 .

მ. ვასაძე. სასტუმროს მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-571-1.

ვ. დათაშვილი, ბესი თეთვაძე. სასურსათო პოლიტიკა. ევროპული უნივერსიტეტი. 2013წ. 9789941056055.

ნ. ვანიშვილი. სასურსათო უსაფრთხოების მაკროეკონომიკური რეგულირება საქართველოში. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა". 2013წ. 978-9941-0-4200-9.

ლ. ცქვიტინიძე. სატრანსპორტო გვირაბების NATM-ით დაპროექტების მათემატიკური მოდელი. სტუ შრომები N3 (415) 1997 გვ.55-58. 1997წ. .

ლ. ცქვიტინიძე. სატრანსპორტო გვირაბების NATM-ით დაპროექტების მათემატიკური მოდელი. სტუ შრომები N3 (415) 1997 გვ.55-58. 1997წ. .

ლ. ბოცვაძე, ვლ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი , დ. შარაბიძე. სატრანსპორტო და სასაწყობო სისტემების ლოგისტიკის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარედაქციო–საგამომცემლო საბჭოს მიერ დამტკიცებულია მონოგრაფიად 27.16.2016 წ. ოქმი N 3, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-9941-20-758-7, 567 გვ .

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე , ო. გელაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური და ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემები. წიგნი I. საწარმოო და განაწილების ლოგისტიკა. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“, თბილისი. 2014წ. ISBN 978-9941-0-6291-9, ISBN 978-9941-0-6292-6, გვ. 570.