მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები.. "უნივერსალი" . 2009წ. 978-9941-12-498-3. გვ. 156.

პ. ქენქაძე. სარკინიგზო ტრანსპორტზე გადაზიდვითი პროცესის ოპტიმიზაციის თანამედროვე პრობლემები.. თბილისი, გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2007წ.. 2007წ. ISBN978-9941-14-011-2.

ლ. ასლამაზიშვილი. სარწმუნოებისა და მრწამსის პრობლემა ადრეფეოდალური ხანის ქართულ მწერლობაში.. უნივერსალი. 2016წ. 978-9941-20-72.

გ. სურგულაძე, მ. ახობაძე, ზ. ბოსიკაშვილი, გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ღვინეფაძე. სასამართლო საქმეთა წარმოების ქსელური მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი,”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. ISBN 99940-48-63-5.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი, ლაჭყეპიანი თენგიზი. სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და სასურსათო ბაზრის ფუნქციონირების პერსპექტივები საქართველოში. თბილისი 2008 წ.. 2008წ. .

მ. ვასაძე. სასტუმრო და კვება. შპს "დალმა". 2017წ. 978-9941-27-063-5 .

მ. ვასაძე. სასტუმროს მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-571-1.

ვ. დათაშვილი, ბესი თეთვაძე. სასურსათო პოლიტიკა. ევროპული უნივერსიტეტი. 2013წ. 9789941056055.

ნ. ვანიშვილი. სასურსათო უსაფრთხოების მაკროეკონომიკური რეგულირება საქართველოში. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა". 2013წ. 978-9941-0-4200-9.

ლ. ცქვიტინიძე. სატრანსპორტო გვირაბების NATM-ით დაპროექტების მათემატიკური მოდელი. სტუ შრომები N3 (415) 1997 გვ.55-58. 1997წ. .

ლ. ცქვიტინიძე. სატრანსპორტო გვირაბების NATM-ით დაპროექტების მათემატიკური მოდელი. სტუ შრომები N3 (415) 1997 გვ.55-58. 1997წ. .

ლ. ბოცვაძე, ვლ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი , დ. შარაბიძე. სატრანსპორტო და სასაწყობო სისტემების ლოგისტიკის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარედაქციო–საგამომცემლო საბჭოს მიერ დამტკიცებულია მონოგრაფიად 27.16.2016 წ. ოქმი N 3, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-9941-20-758-7, 567 გვ .

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე , ო. გელაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური და ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემები. წიგნი I. საწარმოო და განაწილების ლოგისტიკა. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“, თბილისი. 2014წ. ISBN 978-9941-0-6291-9, ISBN 978-9941-0-6292-6, გვ. 570.

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე, ო. გელაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური და ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემები. წიგნი II. ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემების ლოგისტიკა. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“, თბილისი. 2014წ. ISBN 978-9941-0-6291-9, ISBN 978-9941-0-6292-6, 628 გვ.

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე , ო. გელაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკუ–რი და ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემები. წიგნი III. სასაწყობო და საპორტო ლოგისტიკა. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“, თბილისი. 2014წ. ISBN 978-9941-0-6291-9, ISBN 978-9941-0-6478-4, 480 გვ.

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების მართვისა და დაგეგმარების კომპიუტერული ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 99940-57-66-9.

ფრანგიშვილი არჩილ. სატრანსპორტო ნაკადების მართვისა და დაგეგმარების კომპიუტერული ტექნოლოგიები. . 0წ. .

ინგა აბულაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, ზურაბ გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების მართვისა და დაგეგმარების კომპიუტერული ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 99940-57-66-9.

არჩილ ფრანგიშვილი, ზურაბ გასიტაშვილი, ინგა აბულაძე. სატრანსპორტო ნაკადების მართვისა და დაგეგმარების კომპიუტერული ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 99940-57-66-9.

ზ. ბოგველიშვილი. სატრანსპორტო საშუალებათა შერესორების პნევმატიკურ სისტემებში მიმდინარე თბოგადაცემის და ცვლადი მასის თერმოდინამიკური პროცესების თეორია. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 115 გვ. 2007წ. ISBN 99940-57-56-1.