მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე, ნ. ვანიშვილი. სასურსათო უსაფრთხოების მაკროეკონომიკური რეგულირება საქართველოში. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა". 2013წ. 978-9941-0-4200-9.

ლ. ცქვიტინიძე. სატრანსპორტო გვირაბების NATM-ით დაპროექტების მათემატიკური მოდელი. სტუ შრომები N3 (415) 1997 გვ.55-58. 1997წ. .

ლ. ცქვიტინიძე. სატრანსპორტო გვირაბების NATM-ით დაპროექტების მათემატიკური მოდელი. სტუ შრომები N3 (415) 1997 გვ.55-58. 1997წ. .

ლ. ბოცვაძე, ვლ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი , დ. შარაბიძე. სატრანსპორტო და სასაწყობო სისტემების ლოგისტიკის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარედაქციო–საგამომცემლო საბჭოს მიერ დამტკიცებულია მონოგრაფიად 27.16.2016 წ. ოქმი N 3, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. ISBN 978-9941-20-758-7, 567 გვ .

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე , ო. გელაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური და ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემები. წიგნი I. საწარმოო და განაწილების ლოგისტიკა. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“, თბილისი. 2014წ. ISBN 978-9941-0-6291-9, ISBN 978-9941-0-6292-6, გვ. 570.

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე, ო. გელაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკური და ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემები. წიგნი II. ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემების ლოგისტიკა. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“, თბილისი. 2014წ. ISBN 978-9941-0-6291-9, ISBN 978-9941-0-6292-6, 628 გვ.

ლ. ბოცვაძე, კ. ერაძე , ო. გელაშვილი, ვლ. ბოცვაძე. სატრანსპორტო ლოგისტიკუ–რი და ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემები. წიგნი III. სასაწყობო და საპორტო ლოგისტიკა. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საგამომცემლო სახლი „უნივერსალი“, თბილისი. 2014წ. ISBN 978-9941-0-6291-9, ISBN 978-9941-0-6478-4, 480 გვ.

ი. აბულაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების მართვისა და დაგეგმარების კომპიუტერული ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 99940-57-66-9.

ფრანგიშვილი არჩილ. სატრანსპორტო ნაკადების მართვისა და დაგეგმარების კომპიუტერული ტექნოლოგიები. . 0წ. .

ინგა აბულაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, ზურაბ გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების მართვისა და დაგეგმარების კომპიუტერული ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 99940-57-66-9.

არჩილ ფრანგიშვილი, ზურაბ გასიტაშვილი, ინგა აბულაძე. სატრანსპორტო ნაკადების მართვისა და დაგეგმარების კომპიუტერული ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 99940-57-66-9.

ზ. ბოგველიშვილი. სატრანსპორტო საშუალებათა შერესორების პნევმატიკურ სისტემებში მიმდინარე თბოგადაცემის და ცვლადი მასის თერმოდინამიკური პროცესების თეორია. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 115 გვ. 2007წ. ISBN 99940-57-56-1.

თ. ჩანტლაძე. საუბარი რიცხვებზე.. ”უნივერსალი”. 2007წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი. საუბრები მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ. თბილისი: საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი». 2009წ. .

ნ. გომართელი. საფრანგეთის სამეფო კარის პიკანტური ისტორიები. . 2006წ. .

ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი, ლ. ქაჯაია. საქართველის ზრდასრული მოსახლეობის განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები. ცნობარი გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტების ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტი (IIZ DVV). ინსტიტუტი ტექინფორმი. 2003წ. .

ნ. სონღულაშვილი. საქართველო და დასავლეთი ურთიერთობის ძირითადი შტრიხები 1991-2000. უნივერსალი. 2014წ. ISBN/ISSN.

დ. იაკობიძე. საქართველო და მსოფლიო ფინასური კრიზისი. . თბილისი. 2009წ. .

გ. ანანიაშვილი. საქართველო და რუსეთი ბორის გოდუნოვიდან ბორის ელცინამდე და ვ. პუტინამდე (ქართულ და რუსულ ენებზე). გამომცემლობა "რეპროგრატიული ცენტრი-97", თბილისი, 280 გვ.. 2007წ. .