მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ჯაფარიძე. საქართველოს ისტორია საერო და საეკლესიო 100 რუკის მიხედვით. გუმბათი. 2014წ. 978-9941-0-5648-2.

ი. გელენავა, თამაზ ბერაძე, ბეჟან ხორავა, ლია ახალაძე, ჯემალ გამახარია, დაზმირ ჯოჯუა, თეიმურაზ გვანცელაძე, ბეჟან ხორავა და სხვ,. საქართველოს ისტორიის საკითხები. (აფხაზეთი უძველესი დროიდან დღემდე). მერიდიანი. 2007წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები (1970-1990) წიგნი 1. თბილისი. 2004წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები. ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოწყობის ასპექტები. წიგნი III. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2016წ. ISBN 978-9941-22-825-4.

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები. წიგნი IV. საკონსტიტუციო პარადოქსები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2016წ. .

ი. ნონიევი. საქართველოს კაშხლებთან მდებარე ჰიდროელექტროსადგურების უსაფრთხოების შესახებ. ელექტრონული ჟურნალი EOL, ნომერი 5, ივნისი 2011. 5წ. E ISSN 1987 – 8257.

ე. ელიზბარაშვილი. საქართველოს კლიმატური რესურსები. . ზეონი,. 2007წ. 328 გვ..

ა. ლორია, ავტორთა კოლექტივი, რედ. პ. ტურავა. საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი (თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა, ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი). "პეტიტი", თბილისი. 2013წ. .

თ. ჯავახიშვილი. საქართველოს მაგისტრალური ნავთობ- გაზსადენები. მერიდიანი. 2012წ. .

ა. ფურცელაძე. საქართველოს მათემატიკოსთა ძირითადი შედეგები რიცხვთა თეორიაში. თავი VI, გვ. 62-63. თბილისის უნივერსიტეტი. 2000წ. ISBN 99928-77-37-5.

ქ. პავლიაშვილი. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორია (1800-1945).. . 2008წ. .

რ. პატარაია, ო. სოლომონია, ნ. ცაბაძე, მ. დადიანი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი. ენერგეტიკის ინსტიტუტი. 2006წ. .

კ. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. . 2010წ. 340.

ი. იორდანიშვილი, კონსტანტინე იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. უნივერსალი. 2010წ. .

გ. მაღალაშვილი, ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ნ.მირიანაშვილი და სხვ.. საქართველოს მინერალური რესურსები.1 ტ.. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია. 539 გვ.. 2015წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის ნარკვევები (მე-20 - 21-ე საუკუნეები). თბილისი. 2009წ. .

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს პოლიტიკური პარტიები 1921-1925 წლებში. "ინოვაცია". 2009წ. 978-9941-0-0278-9087-5-0.

ე. ბარათაშვილი. საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის კომპლექსური შეფასება. . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამომცემლობა. თბილისი.13 ნ.თ.. 2008წ. .