მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გელენავა, თამაზ ბერაძე, ბეჟან ხორავა, ლია ახალაძე, ჯემალ გამახარია, დაზმირ ჯოჯუა, თეიმურაზ გვანცელაძე, ბეჟან ხორავა და სხვ,. საქართველოს ისტორიის საკითხები. (აფხაზეთი უძველესი დროიდან დღემდე). მერიდიანი. 2007წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები (1970-1990) წიგნი 1. თბილისი. 2004წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები. ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოწყობის ასპექტები. წიგნი III. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2016წ. ISBN 978-9941-22-825-4.

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები. წიგნი IV. საკონსტიტუციო პარადოქსები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2016წ. .

ი. ნონიევი. საქართველოს კაშხლებთან მდებარე ჰიდროელექტროსადგურების უსაფრთხოების შესახებ. ელექტრონული ჟურნალი EOL, ნომერი 5, ივნისი 2011. 5წ. E ISSN 1987 – 8257.

ე. ელიზბარაშვილი. საქართველოს კლიმატური რესურსები. . ზეონი,. 2007წ. 328 გვ..

ა. ლორია, ავტორთა კოლექტივი, რედ. პ. ტურავა. საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი (თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა, ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი). "პეტიტი", თბილისი. 2013წ. .

თ. ჯავახიშვილი. საქართველოს მაგისტრალური ნავთობ- გაზსადენები. მერიდიანი. 2012წ. .

ა. ფურცელაძე. საქართველოს მათემატიკოსთა ძირითადი შედეგები რიცხვთა თეორიაში. თავი VI, გვ. 62-63. თბილისის უნივერსიტეტი. 2000წ. ISBN 99928-77-37-5.

ქ. პავლიაშვილი. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორია (1800-1945).. . 2008წ. .

რ. პატარაია, ო. სოლომონია, ნ. ცაბაძე, მ. დადიანი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი. ენერგეტიკის ინსტიტუტი. 2006წ. .

კ. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. . 2010წ. 340.

ი. იორდანიშვილი, კონსტანტინე იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. უნივერსალი. 2010წ. .

გ. მაღალაშვილი, ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ნ.მირიანაშვილი და სხვ.. საქართველოს მინერალური რესურსები.1 ტ.. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია. 539 გვ.. 2015წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის ნარკვევები (მე-20 - 21-ე საუკუნეები). თბილისი. 2009წ. .

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს პოლიტიკური პარტიები 1921-1925 წლებში. "ინოვაცია". 2009წ. 978-9941-0-0278-9087-5-0.

ე. ბარათაშვილი. საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის კომპლექსური შეფასება. . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამომცემლობა. თბილისი.13 ნ.თ.. 2008წ. .

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, ბ.ბრეგაძე. საქართველოს რკინიგზის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 381 გვ.. 2013წ. ISBN 978-9941-20-208-7.