მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ელიზბარაშვილი. საქართველოს კლიმატური რესურსები. . ზეონი,. 2007წ. 328 გვ..

ა. ლორია, ავტორთა კოლექტივი, რედ. პ. ტურავა. საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი (თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა, ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი). "პეტიტი", თბილისი. 2013წ. .

თ. ჯავახიშვილი. საქართველოს მაგისტრალური ნავთობ- გაზსადენები. მერიდიანი. 2012წ. .

ა. ფურცელაძე. საქართველოს მათემატიკოსთა ძირითადი შედეგები რიცხვთა თეორიაში. თავი VI, გვ. 62-63. თბილისის უნივერსიტეტი. 2000წ. ISBN 99928-77-37-5.

ქ. პავლიაშვილი. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორია (1800-1945).. . 2008წ. .

რ. პატარაია, ო. სოლომონია, ნ. ცაბაძე, მ. დადიანი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი. ენერგეტიკის ინსტიტუტი. 2006წ. .

კ. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. . 2010წ. 340.

ი. იორდანიშვილი, კონსტანტინე იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. უნივერსალი. 2010წ. .

გ. მაღალაშვილი, ირ.ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ნ.მირიანაშვილი და სხვ.. საქართველოს მინერალური რესურსები.1 ტ.. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია. 539 გვ.. 2015წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის ნარკვევები (მე-20 - 21-ე საუკუნეები). თბილისი. 2009წ. .

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს პოლიტიკური პარტიები 1921-1925 წლებში. "ინოვაცია". 2009წ. 978-9941-0-0278-9087-5-0.

ე. ბარათაშვილი. საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის კომპლექსური შეფასება. . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამომცემლობა. თბილისი.13 ნ.თ.. 2008წ. .

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, ბ.ბრეგაძე. საქართველოს რკინიგზის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 381 გვ.. 2013წ. ISBN 978-9941-20-208-7.

ლ. გრიგალაშვილი. საქართველოს საგადასახადო სისტემის აქტუალური პრობლემები. სტუ II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები; თბ. 2018წ.. 2018წ. .

მ. ვანიშვილი, კიკაჩეიშვილი ნიკოლოზ, ჯუღელი გიორგი. საქართველოს საგადასახდელო ბალანსის სტრუქტურისა და დინამიკის თავისებურებანი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-327-4.

ქ. პავლიაშვილი. საქართველოს საეგზარქოსო (1900-1917წწ.), . . 1995წ. .

მ. ლომთაძე, თეა ბიძინაშვილი. საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ამაღლების გზები და თანამედროვეობა. თბილისი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9960-1.

თ. ბიძინაშვილი, მალხაზ ლომთაძე. საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ამაღლების გზები და თანამედროვეობა. თბილისი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9960-1.