მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. პავლიაშვილი. 16. წმ.ნინოს ბოდბეს დედათა მონასტრის იღუმენია ნინო ვაჩნაძე და მისი ცხოვრება-მოღვაწეობის ეპოქა (19 ს-ის 70-იანი-20 ს-ია 20-იანი წწ.),თსუ,საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები,#2. . 2011წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 17. რუსული მართლმადიდებლური გლობალიზაცია და საეკლესიო დიპლომატია,კრ.ქართული დიპლომატია,წელიწდეული,#14. . 2011წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 19. რუსეთის რელიგიურ-პოლიტიკური ინტერესები ათონზე და “ივირონთან” ურთიერთობის ფრაგმენტები (11-19 სს.),თსუ,კრ.ქრისტიანობის კვლევები,#6. . 2011წ. .

Т. Мегрелишвили, მთავ. რედაქტორი ი.კისელიოვა. 2. Лермонтовский словарь . «Индрикс». 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. 2. Русский язык в многоречном культурном пространстве (The Russian language in the multi-language social and cultural environment) . –ეკატერინბურგი, ურალის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 2. ნეგატიური პროცესები პოსტ-საბჭოთა ეპოქის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში (სქიზმის პროვოკაცია),გრ.რობაქიძის სახ,უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრ.“კავკასიის პრობლემები-წარსული,აწმყო,მომავალი“,. . 2009წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, პროექტის მენეჯერი ნ მუხიგულაშვილი. 2. სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ახალი თაობის ავტომატური საინფორმაციო სადიაგნოსტიკო სისტემები. . ISTC-ს პროექტი №GG-1607. 2009წ. .

ვ. მაღრაძე. 2. ,,ქართველური გვარსახელები და მათი ურთიერთმიმართება". ,,ქართული ენა". 2006წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 20. ერთი საკითხი ისტორიის თეოლოგიიდან -ღვთისმოშიში და უღმერთო ხელისუფლება,თსუ,კრ.ქრისტიანობის კვლევები,#3. . 2009წ. .

ა. ჭაფოძე, მ. სანიკიძე, ვ. გოგილაშვილი, კ. ჩხიკვაძე, ლ. ფილიპენკო, ნ. წიგნაძე, სირაძე ნუგზარი, ოდიშვილი კონსტანტინე. 2010 წლის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ანგარიში. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. 2012 წლის სისტემური ცვლილებების ზეგავლენა პოლიტიკის შემუშავების პროცესში საზოგადოებრივი ჩართულობის შესაძლებლობის დინამიკაზე. . 2014წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 21. მებრძოლი ათეიზმი - „კულტურული რევოლუციის“ საფუძველი (საბჭოთა იმპერიის მაგალითზე),თსუ,კრ.ქრისტიანობის კვლევები,#2. . 2009წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 22. ისტორიული ცნობები „ივირონის“ უძრავი ქონების დაბრუნებისათვის ბრძოლაზე(19 ს.),კრ.უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა,თბ.,. . 2011წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 22. ისტორიული ცნობები „ივირონის“ უძრავი ქონების დაბრუნებისათვის ბრძოლაზე(19 ს.),კრ.უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა,თბ.,. . 2009წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 24. ბოდბეს ეპარქიის უძრავი ქონების ექსპროპრიაცია-სეკულარიზაციის მიზეზები და შედეგები,თსუ,საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები,#3. . 2011წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 25. Three state systems and problems of Georgian Orthodox Family in thinking of Georgian Bishops,jour.”ovidius”,Constanta(Romania),. . 2011წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 26. ათეისტური მოძრაობის თავისებურებები 20 ს-ის 20-იანი წლების საქართველოში,თსუ,ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები,თბ.,. . 2011წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 27. ბოდბეს ეპარქია რუსეთის საეკლესიო რეფორმამდე და მის შემდგომ (18-19 სს-ის მიჯნა),ჟურ.საისტორიო მოამბე,#79-80,თბ.,. . 2009წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 28. Stages of Georgian political-culturul messianizm,jour.Pro Georgia,#22-23,Warsaw(Poland),. . 2014წ. .

ქ. პავლიაშვილი. 29. Перспективные предложения Патриархии Грузии по проблемам образования в условиях глобализации,сбор.научные и технологические инновации в образования,Баку. . 2012წ. .