მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გრიგალაშვილი. საქართველოს საგადასახადო სისტემის აქტუალური პრობლემები. სტუ II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები; თბ. 2018წ.. 2018წ. .

მ. ვანიშვილი, კიკაჩეიშვილი ნიკოლოზ, ჯუღელი გიორგი. საქართველოს საგადასახდელო ბალანსის სტრუქტურისა და დინამიკის თავისებურებანი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-327-4.

ქ. პავლიაშვილი. საქართველოს საეგზარქოსო (1900-1917წწ.), . . 1995წ. .

მ. ლომთაძე, თეა ბიძინაშვილი. საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ამაღლების გზები და თანამედროვეობა. თბილისი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9960-1.

თ. ბიძინაშვილი, მალხაზ ლომთაძე. საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ამაღლების გზები და თანამედროვეობა. თბილისი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9960-1.

ნ. ჯორჯიკია. საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარება 1926-1937 წლებში... "ჯეო არტი". 2008წ. 978-9941-0-0278-6.

ქ. პავლიაშვილი. საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა (1917 წ.),ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები,#17. . 2018წ. .

მ. სვანიძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს სამხედრო ეკონომიკის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. გამომცემლობა "სახლი” ტექნიკური უნივერსიტეტი ; 195 გვერდი. 2011წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, მ. სვანიძე. საქართველოს სამხედრო ეკონომიკის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. . 2011წ. 9789941034923. 196 გვ..

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო დოქტრინის საფუძვლები. . 2006წ. 1059 გვ..

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო სტრატეგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. 105 გვ..

მ. ვართანოვი. საქართველოს სარწყავი სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია თანამედროვე მოთხონების გათვალისწინებით . სტუ. 2016წ. .

მ. ვანიშვილი. საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების საშინაო და საგარეო ეკონომიკური ასპექტები: თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა". 2003წ. 5-89512-198-5.

ი. კვესელავა. საქართველოს სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური პარადიგმები და დილემები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2014წ. ISBN 978-9941-22-294-8.

გ. დოხნაძე, ლ.დოხნაძე. საქართველოს სახელმწიფოებრივი პრობლემები სამხედრო გეოგრაფიაში. თბილისის უნივესიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. 40გვ. 2005.

დ. კარიაული. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის შექმნისა და განვითარების ისტორია (1921-1960წწ.) . ქ. თბილისი. 2003წ. .

ნ. ჭითანავა. საქართველოს სოფლის მეურნეობა: ტრანსფორმაცია, პრობლემები, პერსპექტივები . თბ. 2015., 160 გვ.. 2015წ. .

მ. ვართანოვი, ე.კეჩხოშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ინტენსიფიკაციის ეკონომიკური ასპექტები. სტუ. 2016წ. 978-9941-0-9314-2.

კეჩხოშვილი ერეკლე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ინტენსიფიკაციის ეკონომიკური ასპექტები. სტუ. 2016წ. 978-9941-0-9314-2.

ლ. ასლამაზიშვილი. საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური განვითარება მე-15 - მე-18 საუკუნეში. . უნივერსალი. 2007წ. .