მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე. საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარებისა და რეგულირების ინფორმაციული ანალიზი. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს ანგარიში, ტექინფორმი. 1995წ. .

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი ლ. შენგელია, ნ. ჩხაიძე. საქართველოში ნატურალური აბრეშუმის წარმოების მდგომარეობის და მისი განვითარების პერსპექტივის საინფორმაციო ანალიზი და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. სამეცნიერო-კვლევითი თემის ანგარიში, ტექინფორმი. 1991წ. .

ნ. ბეგლარაშვილი. საქართველოში საავტომობილო გვირაბების ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. ISBN 978-9941-0-0412-4.

. საქართველოში საავტომობილო გვირაბების ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება. 2009 წელი. 2009წ. .

ე. ბარათაშვილი. საქართველოში საინვესტიციო გარემოს სრულყოფის პრინციპი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი.12 ნ.თ.. 2009წ. .

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. საქართველოში სეტყვასთან და ზვავებთან ბრძოლის სამუშაოთა განახლების საკითხისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის. 2013წ. ISBN978-9941-.-6156-1.

თ. შუბლაძე, ნ. წიგნაძე. საქართველოში შესაძლო მიწისძვრების შედეგების პროგნოზი. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი. 2011წ. ISBN 978-9941-0-2606-5.

თ. მელქაძე, null, შუბლაძე თენგიზ, წიგნაძე ნოდარ. საქართველოში შესაძლო მიწისძვრების შედეგების პროგნოზი. სტუ-ს ნაგებობების,სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის გამოცემა. 2010წ. ISBN 978-9941-0-2606-5.

შუბლაძე თენგიზ, წიგნაძე ნოდარ. საქართველოში შესაძლო მიწისძვრების შედეგების პროგნოზი. . 2010წ. .

თ. დარსაველიძე. საშემოდგომო რაფსის საზეთედ წარმოების საფუძვლები. . 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალების წარმოების ტექნოლოგიის კვლევა და სრულყოფა. . 2006წ. 660 გვ..