მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1885 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2010წ. 45 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2010წ. 45 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი,. “სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2006წ. 34 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ. კვარაცხელია. “სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2006წ. 34 გვ..

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. “საქართველოს მინერალური წყლების რუკა”, მ. 1:1000000 . . “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი.. 2012წ. .

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი. “საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური რუკა”, მ. 1:1000000. “საქართველოს ეროვნული ატლასი”, საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავები 1, 7). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2011წ. 50 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 7). . 2011წ. 50 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდანია, ო. ფარესიშვილი. “შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2009წ. 26 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. “შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” (თავი 6). . 2009წ. 26 გვ..

რ. შენგელია. ”როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი”. ლ.ქარჩავა.რედაქტორი. . 1993წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ”როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი”. ლ.ქარჩავა.რედაქტორი. . რედაქტორი. 1993წ. .

ბ. მხეიძე. „ რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია“. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 186 გვ.. 2011წ. .

ბ. მხეიძე. „ საქართველოს სასმელ-სამკურნალო და ბალნეოლოგიური ჰიდრომინერალური რესურსების რუკა, მასშტაბი 1:1000000 და თანხმლები განმარტებითი ბარათი . 20 გვ., . 1997წ. .

ვ. დავითაია. „Vakhtang Davitaia. Architect.“ რუსულ და ინგლისურ ენებზე. 2000.. . 2000წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Глубокая поляризационно-голографическая запись при 90° геометрии оптической схемы“. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ.Тбилиси. С. 66-69. 1990წ. УДК 535.51:778.38.

В. Шавердова, В. Степанов , А. Желтов . „К вопросу влияния структурных факторов на фотоанизотропию азокрасителей“. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ.Тбилиси. С.136-141. 1990წ. УДК 535.51:778.38.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Светоиндуцированная анизотропия селено-кадмиевого стекла“. В кн: Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в кондесорованных средах и поляризацилнная голография. “Мецниереба”. Тбилиси. с. 56-58. 1987წ. УДК 535.51:778.38.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили , Д. Леселидзе. „Сенситометрические исследования фотоанизотропии бихромированных трифенилметановых (БТФМ) красителей“. В кн.:Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в кондесорованных средах и поляризационная голография“, „Мецниереба“. Тбилиси. С.46-48. 1987წ. УДК 535.51:778.38.