მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჟორდანია. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . . 2011წ. 300 გვ. .

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2011წ. 212-262გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, რ.ფირცხალავა. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.მიწის რესურსები. . 2011წ. 24-68გვ..

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ჯ.მაჭავარიანი. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.მიწის რესურსები. საქ.ეროვნ.მეცნ.აკადემია; სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 978-9941-0-3496-1.

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ქ.მახარაძე. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.წყლის რესურსები. . 2011წ. 56 გვ..

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ნ.დარახველიძე. სიალონური და მცირევოლფრამიანი კომპოზიციური მასალები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ა. რობიტაშვილი. სიგნალების დამუშავება ინფოსატელეკომუნკაციო სისტემებში. გამომცემლობა "მომავლიდან". 2009წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, კეშელავა გ.. სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების (სცბ) მოწყობილობათა ტექნიკური მომსახურების ტექნოლოგია.. სახელმძღვანელო სარკინიგზო ავტომატიკის სპეციალისტებისათვის. საქართველოს რკინიგზის გამომცემლობა. თბილისი.. 2006წ. .

თ. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., ხუციშვილი ო. და სხვები. . სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-53-6.

ნ. მჭედლიშვილი, გუგუშვილი ა. სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2003წ. .

ვ. სესაძე, ა.გუგუშვილი, ო.ხუციშვილი, ვ.კეკენაძე, ნ.მჭედლიშვილი. სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში.. სტუ. 2003წ. .

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა.. სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2003წ. ISBN 99940-14-53-6.

შ. ბოსტანაშვილი. სინაგოგებისა და ებრაული სასაფლაოების არქიტექტურა საქართველოში. ნისან ბაბალიკაშვილის სახ. საქ. ებრ. მატერ. კულტურის ფონდი. 1998წ. .

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე ,ნ.სესაძე, ვ.კეკენაძე,გ.ჭიკაძე. სინერგეტიკა არაწრფივი სისტემების სინთეზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 9789941-14-414-1.

ზ. ყიფშიძე, გ. ანანიაშვლი. სინერგეტიკა და მართვის მოდელი რთულ ინფორმაციულ სისტემებში, მართვის თეორია, სინერგეტიკა, ნაწ. 3.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე, ნ. სესაძე, გ.ჭიკაძე, ს.კეკენაძე. სინერგეტიკა დისციპლინათაშორისი კვლევის მეთოდი. . 2017წ. ISBN 978-9941-27-156-4.

ვ. სესაძე, ნ.მაღლაკელიძე, ნ.სესაძე, გ.ჭიკაძე, ს.კეკენაძე., გ.ჭიკაძე, ს.კეკენაძე. სინერგეტიკა, დისციპლინათაშორისი კვლევის მეთოდი. . . 2017წ. .

ვ. სესაძე, ა.კეკენაძე, გ.ჭიკაძე, ნ.სესაძე. სინერგეტიკა, ეკონომიკური პროცესების კვლევა. . 2013წ. ISBNB978-9941-0-5364-1.

ზ. გასიტაშვილი, მ.მაცაბერიძე, ი.გორგიძე, გ.ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 186 გვ. . 2009წ. .

მ. მაცაბერიძე, ზ. გასიტაშვილი, ივ. გორგიძე, გ. ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები.. . 2009წ. თბილისი, 189 გვ. 2009 წ..