მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კაკულია. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. გვ.147-192 .

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 22 გვ. .

გ. მაღალაშვილი, ო. ფარესიშვილი, თ. ურუშაძე, ქ. მახარაძე. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 299 გვ..

ქ. მახარაძე, თ.ურუშაძე, რ.ფირცხალავა. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, წყლის რესურსები. . . 2011წ. 56 გვ..

ი. ჟორდანია. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . . 2011წ. 300 გვ. .

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსები. . 2011წ. 212-262გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, რ.ფირცხალავა. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.მიწის რესურსები. . 2011წ. 24-68გვ..

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ჯ.მაჭავარიანი. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.მიწის რესურსები. საქ.ეროვნ.მეცნ.აკადემია; სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 978-9941-0-3496-1.

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ქ.მახარაძე. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.წყლის რესურსები. . 2011წ. 56 გვ..

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ნ.დარახველიძე. სიალონური და მცირევოლფრამიანი კომპოზიციური მასალები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ა. რობიტაშვილი. სიგნალების დამუშავება ინფოსატელეკომუნკაციო სისტემებში. გამომცემლობა "მომავლიდან". 2009წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, კეშელავა გ.. სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების (სცბ) მოწყობილობათა ტექნიკური მომსახურების ტექნოლოგია.. სახელმძღვანელო სარკინიგზო ავტომატიკის სპეციალისტებისათვის. საქართველოს რკინიგზის გამომცემლობა. თბილისი.. 2006წ. .

თ. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., ხუციშვილი ო. და სხვები. . სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-53-6.

ნ. მჭედლიშვილი, გუგუშვილი ა. სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2003წ. .

ვ. სესაძე, ა.გუგუშვილი, ო.ხუციშვილი, ვ.კეკენაძე, ნ.მჭედლიშვილი. სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში.. სტუ. 2003წ. .

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა.. სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის სისტემებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2003წ. ISBN 99940-14-53-6.

შ. ბოსტანაშვილი. სინაგოგებისა და ებრაული სასაფლაოების არქიტექტურა საქართველოში. ნისან ბაბალიკაშვილის სახ. საქ. ებრ. მატერ. კულტურის ფონდი. 1998წ. .

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე ,ნ.სესაძე, ვ.კეკენაძე,გ.ჭიკაძე. სინერგეტიკა არაწრფივი სისტემების სინთეზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 9789941-14-414-1.

ზ. ყიფშიძე, გ. ანანიაშვლი. სინერგეტიკა და მართვის მოდელი რთულ ინფორმაციულ სისტემებში, მართვის თეორია, სინერგეტიკა, ნაწ. 3.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე, ნ. სესაძე, გ.ჭიკაძე, ს.კეკენაძე. სინერგეტიკა დისციპლინათაშორისი კვლევის მეთოდი. . 2017წ. ISBN 978-9941-27-156-4.