მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გუბელაძე. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და სასოფლო სამეურნეო მართვა. მონორაფია, თბილისი , 150 გვ. . 2016წ. .

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და სასოფლო სამეურნეო მართვა. მონოგრაფია, თბილისი , 150 გვ.. 2016წ. .

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა და სამართლებრივი ფაქტორის გავლენა მის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”, 2008. – 240 გვ.. 2008წ. ISBN 978-9941-0-0638–8.

ა. კურატაშვილი. სოციალური მიზნის ფილოსოფია. პრინციპულად ახალი მეცნიერული მიმართულება _ ჭეშმარიტად ადამიანური საზოგადოებისა და სახელმ-წიფოს ფორმირებისა და ფუნქციონირების ამოსავალი თეორიული საფუძველი . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-2-3.

ი. კუტუბიძე. სოციალური პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები გარდამავალ პერიოდში. უნივერსალი. 2003წ. .

ბ. ჭურჭელაური, ვაზაგაშვილი, მეტრეველი. სპეციალური ნაკეთობების ვიბრაციული და სხვა დინამიკური ზემოქმედებისაგან დაცვის საშუალებების დამუშავება (მონოგრაფია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. მეტრეველი, ჭურჭელაური , ვაზაგაშვილი. სპეციალური ნაკეთობების ვიბრაციული და სხვა დინამიკური ზემოქმედებისაგან დაცვის საშუალებების დამუშავება. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

ნ. ჯიბლაძე, ა.თოფჩიშვილი. სტატიკური ოპტიმიზაციის რიცხვითი მეთოდები. თბილისი: მართვის სისტემების გამომცემლობა. 2001წ. ISBN 99928-0-224-3.

შ. მეტრეველი. სტატისტიკური აღრიცხვის პრობლემები საქართველოს ტურიზმში. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2012წ. ISBN 978-9941-17-707-1.

რ. ქინქლაძე. სტატისტიკური კვლევის მეთოდების გამოყენების თავისებურებები სოციალურ სფეროში. უნივერსალი. 2008წ. 149.

მ. ტურძელაძე, ლ.ზუკატიშვილი. სტრუქტურული ფაქტორების გავლენა ბეტონის დეფორმირებასა და რღვევაზე . გამომცემლობა "მომავლიდან". 2009წ. ISBN 978-9941-0-1668-4.

ი. კუტუბიძე. სულიერ ღირებულებათა პრობლემის ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პირობებში. უნივერსალი. 2013წ. .

ე. გვენეტაძე, ა. სიჭინავა. სულორის ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესია. . ცოტნე. 2007წ. 56595959.

ნ. ტყემალაძე. სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემა და მისი თეორიული საფუძვლები.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2013წ. .

. სწავლების მართვის მოდელები და მეთოდები. უნივერსალი. 2007წ. 978-9941-12-358-0.

ჯ. დოჭვირი. სწრაფქმედი ტირისტორული ელექტროამძრავები მოდალური მართვით და დამკვირვებელი მოწყობილობებით. თბ., გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. 99940-14-87-0.

. სხვადასხვა სიმძლავრის ჰიდროაგრეგატის მართვის ალგორითმები და მათი აგების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. № 15, გვერდი 154.

მ. გურამიშვილი. ტაივანის პრობლემის პოლიტიკურ სამართლებრივი ანალიზი. ფორმა. 2017წ. ISBN 978-9941-27-215-8.

მ. გურამიშვილი. ტაივანის საკითხი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა და აშშ-ს დიპლომატიურ ურთიერთობებში. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9087-8-1.

ვ. ნანობაშვილი. ტელეკომუნიკაციის სახაზო სიგნალების სინქრონიზება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978–9941–14–670–1.