მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სესაძე, ნ.მაღლაკელიძე, ნ.სესაძე, გ.ჭიკაძე, ს.კეკენაძე., გ.ჭიკაძე, ს.კეკენაძე. სინერგეტიკა, დისციპლინათაშორისი კვლევის მეთოდი. . . 2017წ. .

ვ. სესაძე, ა.კეკენაძე, გ.ჭიკაძე, ნ.სესაძე. სინერგეტიკა, ეკონომიკური პროცესების კვლევა. . 2013წ. ISBNB978-9941-0-5364-1.

ზ. გასიტაშვილი, მ.მაცაბერიძე, ი.გორგიძე, გ.ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 186 გვ. . 2009წ. .

მ. მაცაბერიძე, ზ. გასიტაშვილი, ივ. გორგიძე, გ. ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები.. . 2009წ. თბილისი, 189 გვ. 2009 წ..

ვ. კვირიკაშვილი, ოთარ გამყრელიძე. სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები. თბილისი, ,,ბონაკაუზა". 2013წ. .

ვ. კვირიკაშვილი, ოთარ გამყრელიძე. სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები. თბილისი, ,,ბონაკაუზა". 2013წ. .

თ. დარსანია. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის მცდელობისათვის. "უნივერსალი". 2017წ. .

. სიცოცხლე ფიზიკის თვალსაზრისით და სიცოცხლის ადგილი სამყაროში. ,,საქართველო”, თბილისი. 2001წ. გვ.165.

ვ. შუბითიძე. სომხური იმპერიალიზმი და კოლონიალიზმი. ალილო. 2011წ. .

ვ. სონღულაშვილი. სონღულაშვილები. უნივერსალი. 2007წ. ISBN/ISSN.

ე. გვენეტაძე, სოლომონ ყუბანეიშვილი. სოფელ მუხაყრუას//მუხაღრუას ეკლესიების ისტორიიდან. მერიდიანი. 2015წ. ISBN 978-9942-10-990-4.

დ. გუბელაძე. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და სასოფლო სამეურნეო მართვა. მონორაფია, თბილისი , 150 გვ. . 2016წ. .

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და სასოფლო სამეურნეო მართვა. მონოგრაფია, თბილისი , 150 გვ.. 2016წ. .

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა და სამართლებრივი ფაქტორის გავლენა მის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”, 2008. – 240 გვ.. 2008წ. ISBN 978-9941-0-0638–8.

ა. კურატაშვილი. სოციალური მიზნის ფილოსოფია. პრინციპულად ახალი მეცნიერული მიმართულება _ ჭეშმარიტად ადამიანური საზოგადოებისა და სახელმ-წიფოს ფორმირებისა და ფუნქციონირების ამოსავალი თეორიული საფუძველი . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-2-3.

ი. კუტუბიძე. სოციალური პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები გარდამავალ პერიოდში. უნივერსალი. 2003წ. .

ბ. ჭურჭელაური, ვაზაგაშვილი, მეტრეველი. სპეციალური ნაკეთობების ვიბრაციული და სხვა დინამიკური ზემოქმედებისაგან დაცვის საშუალებების დამუშავება (მონოგრაფია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. მეტრეველი, ჭურჭელაური , ვაზაგაშვილი. სპეციალური ნაკეთობების ვიბრაციული და სხვა დინამიკური ზემოქმედებისაგან დაცვის საშუალებების დამუშავება. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

ნ. ჯიბლაძე, ა.თოფჩიშვილი. სტატიკური ოპტიმიზაციის რიცხვითი მეთოდები. თბილისი: მართვის სისტემების გამომცემლობა. 2001წ. ISBN 99928-0-224-3.

შ. მეტრეველი. სტატისტიკური აღრიცხვის პრობლემები საქართველოს ტურიზმში. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2012წ. ISBN 978-9941-17-707-1.