მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მიდელაშვილი. ტერიტორიული მთლიანობისა და სეპარატიზმის პრობლემები საქართველოში. . ,,ტექნიკური უნივერტიტეტი”. 2014წ. .

ნ. ცანავა, ომარ შურღაია. ტერიტორიული წარმონაქმნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის შეფასების მეთოდიკა. " უნივერსალი", თბილისი. 2008წ. ISBN978-9941-12-221-4.

დ. კაპანაძე, ზ.ბოსიკაშვილი თ.ჟვანია. ტესტების გენერაციის ავტომატიზება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2009წ. ISBN 978-9941-14-367-0.

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატია და გლობალიზაცია. ევროპული უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-0-990-7.

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატია თანამედროვე საზოგადოების ეკონომიკური საფუძვლები. სტუ–ს გამომცემლობა, თბილისი. 2005წ. 99940-40-85-5.

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია. ტექნოლოგიური პროცესე-ბის მართვის ავტომატიზირებული სისტემის სტრუქტურული და ფუნქციური ორგანიზაციის თავისებუ-რებანი და მისი მათემატიკური მოდელირება. . 2000წ. #5,.

ნ. ხიდირბეგიშვილი. ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფის გზები საბანკო დაკრედიტებაში. . 2017წ. ISBN 978-9941-27-223-3 (PDF).

თ. ბაქანიძე. ტექნოპარკების შექმნის პრობლემები საქართველოში. . 2017წ. 978-9941-27-011-6.

გ. გაფრინდაშვილი. ტიხრული მინანქარი ძვლის ფაიფურის ფუძეზე. საგამომცემლო სახლი, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2015წ. ISBN 978-9941-20-531-6.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. ტოპინამბური (მითი და რეალობა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. 978-9941-20-571-9.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწიბაძე,ნ.ჩიგოგიძე,რ.სხილაძე,ჟ.გაბრიჭიძე,გ.სულაქველიძე. ტოპინამბური(მითი და რეალობა). სტუ-ის "საგამომცებლო სახლი". 2015წ. 978-9941-20-572-9.

დ. თავხელიძე, მ.შილაკაძე. ტრიბოტექნიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. .

მ. ცინცაძე, ლ. ნოზაძე, თ. ლაჭყეპიანი. ტურიზმი. თბილისი 2008 წ.. 2008წ. .

მ. მეტრეველი. ტურიზმის ბიზნესი. ფავორიტი პრინტი. 2011წ. 978-9941-0-3281-3.

მ. მეტრეველი. ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა. ფავორიტი პრინტი. 2011წ. 978-9941-0-3280-6.

მ. მეტრეველი. ტურიზმის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი. ფოტონი. 2006წ. 99940-0-984-2.

ზ. ქარუმიძე. ტუფი და ტუფის ნარჩენები ბეტონის წარმოებაში. . 2010წ. ISBN978-9941-0-2716-1 გვ.126.

მ. ტურძელაძე, ზ.ქარუმიძე. ტუფი და ტუფის ნარჩენები მსუბუქი ბეტონის წარმოებაში. საგამომცემლო სახლი "ჩოხი". 2010წ. ISBN 978-9941-0-2716-1.

თ. მჭედლიშვილი, ზ.ბალამწარაშვილი, გ. კოკაია, პ. დუნდუა, ზ. ჩიტიძე. . ტყეკაფითი სამუშაოების მანქანები და ტექნოლოგია მთიან პირობებში. . სმეელ ინსტიტუტი. 2008წ. ISNB 99928-76-73-5.

ც. ოშაყმაშვილი, მ.ხოსიტაშვილი; ო.გოცირიძე და სხვ.. ტყემლის წვენი დამისი გამოყენება თაფლის ღვინის წარმოებაში. გამომცემლობა "ჩოხი " . 2016წ. 978-9941-27-126-7.