მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქინქლაძე. სტატისტიკური კვლევის მეთოდების გამოყენების თავისებურებები სოციალურ სფეროში. უნივერსალი. 2008წ. 149.

მ. ტურძელაძე, ლ.ზუკატიშვილი. სტრუქტურული ფაქტორების გავლენა ბეტონის დეფორმირებასა და რღვევაზე . გამომცემლობა "მომავლიდან". 2009წ. ISBN 978-9941-0-1668-4.

ი. კუტუბიძე. სულიერ ღირებულებათა პრობლემის ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პირობებში. უნივერსალი. 2013წ. .

ე. გვენეტაძე, ა. სიჭინავა. სულორის ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესია. . ცოტნე. 2007წ. 56595959.

ნ. ტყემალაძე. სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემა და მისი თეორიული საფუძვლები.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2013წ. .

. სწავლების მართვის მოდელები და მეთოდები. უნივერსალი. 2007წ. 978-9941-12-358-0.

ჯ. დოჭვირი. სწრაფქმედი ტირისტორული ელექტროამძრავები მოდალური მართვით და დამკვირვებელი მოწყობილობებით. თბ., გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. 99940-14-87-0.

. სხვადასხვა სიმძლავრის ჰიდროაგრეგატის მართვის ალგორითმები და მათი აგების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. № 15, გვერდი 154.

მ. გურამიშვილი. ტაივანის პრობლემის პოლიტიკურ სამართლებრივი ანალიზი. ფორმა. 2017წ. ISBN 978-9941-27-215-8.

მ. გურამიშვილი. ტაივანის საკითხი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა და აშშ-ს დიპლომატიურ ურთიერთობებში. ინოვაცია. 2009წ. ISBN-978-9941-9087-8-1.

ვ. ნანობაშვილი. ტელეკომუნიკაციის სახაზო სიგნალების სინქრონიზება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978–9941–14–670–1.

ს. მიდელაშვილი. ტერიტორიული მთლიანობისა და სეპარატიზმის პრობლემები საქართველოში. . ,,ტექნიკური უნივერტიტეტი”. 2014წ. .

ნ. ცანავა, ომარ შურღაია. ტერიტორიული წარმონაქმნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის შეფასების მეთოდიკა. " უნივერსალი", თბილისი. 2008წ. ISBN978-9941-12-221-4.

დ. კაპანაძე, ზ.ბოსიკაშვილი თ.ჟვანია. ტესტების გენერაციის ავტომატიზება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2009წ. ISBN 978-9941-14-367-0.

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატია და გლობალიზაცია. ევროპული უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-0-990-7.

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატია თანამედროვე საზოგადოების ეკონომიკური საფუძვლები. სტუ–ს გამომცემლობა, თბილისი. 2005წ. 99940-40-85-5.

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია. ტექნოლოგიური პროცესე-ბის მართვის ავტომატიზირებული სისტემის სტრუქტურული და ფუნქციური ორგანიზაციის თავისებუ-რებანი და მისი მათემატიკური მოდელირება. . 2000წ. #5,.

ნ. ხიდირბეგიშვილი. ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფის გზები საბანკო დაკრედიტებაში. . 2017წ. ISBN 978-9941-27-223-3 (PDF).

თ. ბაქანიძე. ტექნოპარკების შექმნის პრობლემები საქართველოში. . 2017წ. 978-9941-27-011-6.

გ. გაფრინდაშვილი. ტიხრული მინანქარი ძვლის ფაიფურის ფუძეზე. საგამომცემლო სახლი, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2015წ. ISBN 978-9941-20-531-6.