მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქუთათელაძე. უალკოჰოლო და დაბალალკოჰოლური სასმელები. მონოგრაფია, თბილისი. 2009წ. .

ვ. სადრაძე. ურეკის არქეოლოგიური ძეგლები. „ენა და კულტურა“. 2005წ. უაკ (UDC) 902/904 (479.22) ს 154 ISBN 99940-0-060-8.

ბ. ჭურჭელაური, ნ.მურღულია. თ. მაღრაძე. ურღვევი კონტროლის მეთოდის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი . ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2014წ. .

ბ. ჭურჭელაური, ნ. მურღულია თ. მაღრაძე ზ. ჭურჭელაური. ურღვევი კონტროლის მეთოდის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი . ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2014წ. ISSN1 512-3936, . #3(34).

ბ. ჭურჭელაური, ნ. მურღულია ბ. ჭურჭელაური თ. მაღრაძე ზ. ჭურჭელაური. ურღვევი კონტროლის მეთოდის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი . ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2014წ. ISSN1 512-3936, . #3(34).

ბ. ჭურჭელაური, ნ. მურღულია თ. მაღრაძე ზ. ჭურჭელაური. ურღვევი კონტროლის მეთოდის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი . ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2014წ. ISSN1 1512-3936 #3 (34) .

ი. ქართველიშვილი. უსადენო ქსელების უსაფრთხოების მხარდამჭერი ავტომატიზებული სისტემის აგება. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2014 წ.. 2014წ. .

ნ. რატიანი. უსაფრთხოების დარღვევის ფსიქოლოგიური ფაქტორები სამთო მრეწველობაში. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2011წ. .

ი. ჩხეტია, თ. ჩხეტია, ნ. ჭითანავა, მ. ბერაძე, ა. კეზევაძე. უფლებები ჯამრთელობის დაცვის სფეროში. ასოციაცია გვახსოვდეს ჰიპოკრატე. 2011წ. .

თ. სანიკიძე. უფლისციხე (ისტორია, არქიტექტურა).. . 2002წ. 252 გვ.+80 ტაბულა (გრაფიკა, ფოტო).

მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი. უცხოეთის ქვეყნების ეროვნული საინოვაციო სისტემები . ტექინფორმი. 2009წ. ISBN 978-99928-995-8-8.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი. უცხოეთის ქვეყნების ეროვნული საინოვაციო სისტემები. ტექინფორმი. 2009წ. ISBN 978-99928-995-8-8.

ა. ჯაფარიძე. უწმიდესი ილია II და წმიდა სინოდი არასწორი ისტორიოგრაფიული თეორიების შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ნ. ნეფარიძე, ე. ჩხაიძე დ.ხარაძე. უჯერი ბმების შემცველი პოლიმერები, მათი სინთეზი, თვისებები და გამოყენება. . 2017წ. .

ე. ჩხაიძე, ნ. ნეფარიძე, დ.ხარაძე. უჯერი ბმების შემცველი პოლიმერები, მათი სინთეზი, თვისებები და გამოყენება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. ISBN 978-9941-20-853-9.

ა. ბურჯალიანი. ფ.ვ.ი.შელინგის ფილოსოფიური შეხედულებები.თბილისი 2009 წ.. უნივერსალი. 2009წ. ISBN 978-9941-12-746-5.

ტ. კვიციანი. ფერდოს მდგრადობა და ზვავისებრი ნაკადები. გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".. 2000წ. 99928-78-88-6.

ნ. ბაღათურია. ფერმერულ მეურნეობისათვის ეთეროვანი ზეთების მიღების ტექნოლოგია. . 2004წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ფერმერულ მეურნეობისათვის ეთეროვანი ზეთების მიღების ტექნოლოგია. მონოგრაფია. 2004წ. .

გ. ჩიხლაძე, ი. კალანდაძე. ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა და პროფორიენტაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-591-9.