მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დვალიშვილი, მ. ტაბატაძე. ქ. თბილისის მცირე მდინარეების თანამედროვე ეკოლოქიმიური მდგომარეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2013წ. .

პ. სიჭინავა. ქ. ფოთთან, მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის კაშხლის ექსპლუატაციის პრობლემები და ღონისძიებები მათ აღმოსაფხვრელად. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. 99940-0-434-4.

ნ. ცანავა. ქალაქის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების დარგთაშორისი მართვა. გამომცემლობა 'საბჭოთა საქართველო", რუსულ ენაზე. 1986წ. Ц0604020101-130/М601(08)86x39-86..

ა. ჯაფარიძე. ქალდეა (საეპისკოპოსოები ლაზიკაში). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-324-4.

. ქალდეა (საეპისკოპოსოები ლაზიკაში). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-324-4.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალები მშვიდობისა და პოლიტიკის სფეროში. უნივერსალი. 2012წ. 978-9941-17-420-2.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალები მშვიდობისა დაპოლიტიკის სფეროში. უნივერსალი. 2012წ. 978-9941-17=742-2.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალთა უფლებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. უნივერსალი. 2009წ. 978-9941-12-598-0.

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე, ლია მელიქიშვილი, ნინო მინდაძე, თამარ ხოხობაშვილი. ქალი დროსა და სივრცეში. მწიგნობარი. 2016წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე, ლია მელიქიშვილი, ნინო მინდაძე, ნანა ბახსოლიანი. ქალი დროსა და სივრცეში. მწიგნობარი. 2016წ. 978-9941-465-37-6.

ხაზარაძე ნანა, მელიქიშვილი ლია, მინდაძე ნინო, ბახსოლიანი ნანა. ქალი დროსა და სივრცეში. მწიგნობარი. 2016წ. 978-9941-465-37-6.

ნ. ხაზარაძე, ლ. მელიქიშვილი, ნ. მინდაძე, თ. ხოხობაშვილი. ქალი დროსა და სივრცეში. მწიგნობარი. 2016წ. .

ნ. ხაზარაძე, ლ.მელიქიშვილი, ნ. მინდაძე. ქალი დროსა და სივრცეში. პალიტრა L. 2016წ. 978-9941-465-37-6.

ნ. ხაზარაძე. ქალის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფების ინტერპრეტაციისათვის. წიგნი: კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური სამყარი. 2012წ. 277-284.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალის უფლებები ქორწინების და განქორწინების შემდეგ მე-15 საუკუნის საქართველოში (მზითვი). . 2016წ. 978-9941-22-725-7.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, წერეთელი ირაკლი. ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის პარამეტრების შერჩევა და ამუშავების დინამიკური რეჟიმის ოპტიმიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2013. 2013წ. 978-9941-20-304-6.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქართველ ქალთა მდგომარეობა 1991-2004 წწ.. უნივერსალი. 2009წ. .

ლ. ასლამაზიშვილი. ქართველი ქალები საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ასპარეზზე 1900-1940 წლებში.. უნივერსალი. 2010წ. 978-9441-11-791-20.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქართველი ქალები ფაშიზმის წინააღმდეგ. უნივერსალი. 2005წ. .

ხ. თოდაძე. ქართული სამხედრო ფორმირებები XIX. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. შN978-9941-20-250-6.