მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2232 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. წიკლაური, ანტონ ინგოროყვა. ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

ნ. მახვილაძე, ლ. შენგელია, ნ. ჩხაიძე. ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენება საფეიქრო მრეწველობაში. საინფორ. ფურცელი, სერია `სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია~, # 3, ტექინფორმი. 1990წ. .

ლ. შენგელია, ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე. ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენება საფეიქრო მრეწველობაში. საინფორ. ფურცელი, სერია `სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია~, #3, ტექინფორმი. 1990წ. .

ნ. ნეფარიძე, რ.ქაცარავა, დ. ხარაძე, გ. ჯოხაძე. ფუნქციური პოლიმერები და მათი გამოყენება სამეცნიერო კვლევებში, ტექნოლოგიებსა და ბიომედიცინაში. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-721-0.

რ. ქაცარავა. ფუნქციური პოლიმერები და მათი გამოყენება კვლევებში, ტექნოლოგიებსა და ბიომედიცინაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 167 გვ.. 2009წ. .

გ. ჯოხაძე, რ.ქაცარავა, დ.ხარაძე, ნ.ნეფარიძე. ფუნქციური პოლიმერები და მათი გამოყენება სამეცნიერო კვლევებში, ტექნოლოგიებსა და ბიომედიცინაში . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-721-0.

null, რ.ქაცარავა, დ.ხარაძე,ნ.ნეფარიძე. ფუნქციური პოლიმერები და მათი გამოყენება სამეცნიერო კვლევებში, ტექნოლოგიებსა და ბიომედიცინაში . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ნ. დვალიშვილი, მ. ტაბატაძე. ქ. თბილისის მცირე მდინარეების თანამედროვე ეკოლოქიმიური მდგომარეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2013წ. .

პ. სიჭინავა. ქ. ფოთთან, მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის კაშხლის ექსპლუატაციის პრობლემები და ღონისძიებები მათ აღმოსაფხვრელად. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. 99940-0-434-4.

ნ. ცანავა. ქალაქის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების დარგთაშორისი მართვა. გამომცემლობა 'საბჭოთა საქართველო", რუსულ ენაზე. 1986წ. Ц0604020101-130/М601(08)86x39-86..

ა. ჯაფარიძე. ქალდეა (საეპისკოპოსოები ლაზიკაში). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-324-4.

. ქალდეა (საეპისკოპოსოები ლაზიკაში). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-324-4.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალები მშვიდობისა და პოლიტიკის სფეროში. უნივერსალი. 2012წ. 978-9941-17-420-2.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალები მშვიდობისა დაპოლიტიკის სფეროში. უნივერსალი. 2012წ. 978-9941-17=742-2.

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალთა უფლებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. უნივერსალი. 2009წ. 978-9941-12-598-0.

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე, ლია მელიქიშვილი, ნინო მინდაძე, თამარ ხოხობაშვილი. ქალი დროსა და სივრცეში. მწიგნობარი. 2016წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე, ლია მელიქიშვილი, ნინო მინდაძე, ნანა ბახსოლიანი. ქალი დროსა და სივრცეში. მწიგნობარი. 2016წ. 978-9941-465-37-6.

ხაზარაძე ნანა, მელიქიშვილი ლია, მინდაძე ნინო, ბახსოლიანი ნანა. ქალი დროსა და სივრცეში. მწიგნობარი. 2016წ. 978-9941-465-37-6.

ნ. ხაზარაძე, ლ. მელიქიშვილი, ნ. მინდაძე, თ. ხოხობაშვილი. ქალი დროსა და სივრცეში. მწიგნობარი. 2016წ. .