კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Kirtadze. 36th Winter School in Abstract Analysis, Lhota nad Rohanovem, Czech Republic, . . 2008წ. .

Т. Мегрелишвили. 37. Русскоязычная поэзия – разновидность культурного репертуара в современной Грузии. – «Русистика: язык, культура, перевод».საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კლიმენტ ოხრიდსკის სახ. სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოფია. ბულგარეთი. . . 2012წ. .

Т. Мегрелишвили. 4. Индивидуальное и типическое в речевом портрете литераторов-представителей русскоязычно литературы в поликультурном социуме современной Грузии . . 2017წ. Хельсинки .

Т. Фагава, Л.С. Милевский , А.А. Золотухин). 4. О природе электрической активности дислокации и аномальное рассеяние электронов в деформированных и облученных образцах Si. . Изд-во ИМЕТ, Москва, «Тезисы докл. III Всесоюзной конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов», . 1975წ. III Всесоюзной конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов», .

T. Eterashvili. 43 Structure of carbon steels strengthened by shock waves in preheated condition ICSMA 9, Haifa, Israel, 1991 . ICSMA 9, Haifa, Israel. 1991წ. Works of ICSMA 9.

ტ. მეგრელიშვილი. 43. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: коммуникативная потребность и языковое сознание – «Русский язык в современном мире». II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი. . 2012წ. .

S. . 49 th Annual Health Physics Society Meeting. Washington DC, U.S.A., Juny, 2004. . 2004წ. .

Т. Фагава, Чхартишвили Л.С., Беридзе М.Г, Каландадзе И.Г, Бжалава Т.Л., Майсурадзе Н.H. 5. Формирование металлических включений в кристаллах n-Si с помощью протонного облучения и определение их радиуса. . Materialy VII miedzynarodowej naukowipractycznej konferencji “Nauka I Inowacja – 2011”Poland. 2011წ. vol. 15, Fizyka, pp. 25-30, 6.

Т. Цабадзе. 5. Формирование модели технологии автоматизированного проектирования. VII Научно-технический семинар «Математическое обеспечение систем с машинной графикой», г.Тюмень. 1990წ. В кн.: «Тезисы докладов VII научно-технического семинара «Математическое обеспечение систем с машинной графикой».

D. Natroshvili. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING (IMSE 98).. Houghton, Michigan University, USA. 1998წ. Book of Abstracts, p. 57, p. 98..

D. Natroshvili. 6th INTERNATIONAL ISAAC CONGRESS. Middle East Technical University, Ankara (Turkey). 2007წ. Book of Abstracts, METU, Ankara, p. 90; pp. 90-91.

ე. მიმინოშვილი. 7. Peradze T.A., Gorgadze K.M, Miminoshvili. E.B. Serdobintsev V.A. Arabajian N.L. Berberashvili T.M. Shape memory effect in BT-22 titanium alloy after isothermal treatment under the load. . Sixth internacional conference “Materials and Coantings for Extreme Perfomances: Investigations, Appli-cations, Ecologically Safe Technologies for Their Production and Utilization” . 2010წ. Big Yalta, Ponizovka Crimea, Ukraine. 20-24 September, P. 245.

D. Natroshvili. 79-th ANNUAL MEETING of the INTERNATIONAL ASSOCIATION of APPLIED MATHEMATICS and MECHANICS (GAMM) . Bremen University, Germany. 2008წ. .

D. Natroshvili. 8 TAGUNG, UBER PROBLEME UND METHODEN DER MATHEMATISCHE PHYSIK. Karl-Marx-Stadt, Germany, . 1983წ. Book of Abstracts, p. 37. .

D. Natroshvili. 9 TAGUNG, UBER PROBLEME UND METHODEN DER MATHEMATISCHE PHYSIK. Karl-Marx-Stadt, Germany. 1988წ. Book of Abstracts, p. 30.

G. Nabakhtiani, N.Zakariadze, N. Gagelidze, L. Amiranashvili, T. Tsigroshvili. 9th International FZK/TNO Conference on Soil-Water Systems. . 2005წ. Bordeaux, France .

მ. მარდაშოვა. ??. Moscow State University of Civil Engineering. წ. International Conference - "Underground spaces: Economy and Environment" & of the ISRM Regional Symposium - "Rock mechanics for Underground Environment".

T. Jangveladze, D. Gordeziani, T. Korshiya. A Class of Nonlinear Diffusion Equation. ICM, Warshaw, Sec. 11: part. diff. eq. IX, (in Russian). 1983წ. p.17.

J. Vardzelasvili. A heterogenic unite of Interpersonal communication in social networks. საერთაშორისო სიმპოზიუმი“Culture Dialoge of the Silk Road Countries” ათა თურქის უნივერსიტეტი, ერზრუმი, თურქეთი. 2016წ. //საერთაშორისო სიმპოზიუმის “Culture Dialoge of the Silk Road Countries” ; გვ..

Sh. Tserodze, J. Santiago Prowald, M. Nikoladze. A mechanical support frame for space reflector and method of deployment of the same. 37th ESA Antenna Workshop “Workshop on Large Deployable Antennas”. 15 - 17 November. 2016წ. Conference Proceedings/Electronic Resource.