კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3153 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мегрелишвили. 28. Творчество М.Ю.Лермонтова в восприятии и оценке грузинской русистики – «Мир М.Ю.Лермонтова». რუსული ლიტერატურის ინსტიტუტი (პუშკინის სახლი), სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - სანკტ-პეტერბურგი. . 2015წ. .

R. Tkhinvaleli, I. Javakhishvili, A.Kvitashvili. 3-rd Patern Recognation Neuron Network with a Preliminari Holografik Transform Operator . Conf. Sistematicssss, Cibernetics and Informaties, Orlando.USA. 2003წ. Proc. Conf. Sistematicssss, Cibernetics and Informaties,. .

Т. Фагава, Л.С. Милевский, А.А. Золотухин. 3. Взаимодействие первичных радиационных дефектов с примесными атомами в кремнии n -типа. Изд-во «ИМЕТ», Москва. 1975წ. «Тезисы докл. III Всесоюзной конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов»,.

Т. Мегрелишвили. 3. Художественная концепция национального в творчестве русскоязычных авторов Грузии – ბელორუსი, მინსკი,. . 2016წ. .

ნ. შავიშვილი, L.Megrelidze. 3. “Peculiarities of the distribution of special complex-climatic parameter in Georgia”. . WCRP OSC Climate Research in Service to Society, Denver, CO.USA. წ. .

A. Kirtadze. 36th Winter School in Abstract Analysis, Lhota nad Rohanovem, Czech Republic, . . 2008წ. .

Т. Мегрелишвили. 37. Русскоязычная поэзия – разновидность культурного репертуара в современной Грузии. – «Русистика: язык, культура, перевод».საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კლიმენტ ოხრიდსკის სახ. სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოფია. ბულგარეთი. . . 2012წ. .

Т. Мегрелишвили. 4. Индивидуальное и типическое в речевом портрете литераторов-представителей русскоязычно литературы в поликультурном социуме современной Грузии . . 2017წ. Хельсинки .

Т. Фагава, Л.С. Милевский , А.А. Золотухин). 4. О природе электрической активности дислокации и аномальное рассеяние электронов в деформированных и облученных образцах Si. . Изд-во ИМЕТ, Москва, «Тезисы докл. III Всесоюзной конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов», . 1975წ. III Всесоюзной конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов», .

T. Eterashvili. 43 Structure of carbon steels strengthened by shock waves in preheated condition ICSMA 9, Haifa, Israel, 1991 . ICSMA 9, Haifa, Israel. 1991წ. Works of ICSMA 9.

ტ. მეგრელიშვილი. 43. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: коммуникативная потребность и языковое сознание – «Русский язык в современном мире». II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი. . 2012წ. .

S. Pagava. 49 th Annual Health Physics Society Meeting. Washington DC, U.S.A., Juny, 2004. . 2004წ. .

Т. Фагава, Чхартишвили Л.С., Беридзе М.Г, Каландадзе И.Г, Бжалава Т.Л., Майсурадзе Н.H. 5. Формирование металлических включений в кристаллах n-Si с помощью протонного облучения и определение их радиуса. . Materialy VII miedzynarodowej naukowipractycznej konferencji “Nauka I Inowacja – 2011”Poland. 2011წ. vol. 15, Fizyka, pp. 25-30, 6.

Т. Цабадзе. 5. Формирование модели технологии автоматизированного проектирования. VII Научно-технический семинар «Математическое обеспечение систем с машинной графикой», г.Тюмень. 1990წ. В кн.: «Тезисы докладов VII научно-технического семинара «Математическое обеспечение систем с машинной графикой».

M. Elizbarashvili. 55Mn Spin Relaxation with the Participation of Mobile Carriers in Doped Perovskites. Ecole Polytechnique Federale (EPEL, Lausanne, Switzerland), “Study of non-common metals of practical interest: ESR investigations”, Workshop. 2004წ. .

D. Natroshvili. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING (IMSE 98).. Houghton, Michigan University, USA. 1998წ. Book of Abstracts, p. 57, p. 98..

მ. სულაძე. 6-35კვ ქსელების შინაგანი გადამეტძაბვებისგან დაცვის ექსპლუატაციის გამოცდილების ანალიზის შედეგები. ექსპრესინფორმაცია. სსრკ ენერგეტიკისა და ელექტრიფიკაციის სამინისტრო. სერია „ხაზები“. მოსკოვი, ინფორმენერგო, გამოშვება II, . 1988წ. 6 გვ.

D. Natroshvili. 6th INTERNATIONAL ISAAC CONGRESS. Middle East Technical University, Ankara (Turkey). 2007წ. Book of Abstracts, METU, Ankara, p. 90; pp. 90-91.

ე. მიმინოშვილი. 7. Peradze T.A., Gorgadze K.M, Miminoshvili. E.B. Serdobintsev V.A. Arabajian N.L. Berberashvili T.M. Shape memory effect in BT-22 titanium alloy after isothermal treatment under the load. . Sixth internacional conference “Materials and Coantings for Extreme Perfomances: Investigations, Appli-cations, Ecologically Safe Technologies for Their Production and Utilization” . 2010წ. Big Yalta, Ponizovka Crimea, Ukraine. 20-24 September, P. 245.

D. Natroshvili. 79-th ANNUAL MEETING of the INTERNATIONAL ASSOCIATION of APPLIED MATHEMATICS and MECHANICS (GAMM) . Bremen University, Germany. 2008წ. .