კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мегрелишвили. 4. Индивидуальное и типическое в речевом портрете литераторов-представителей русскоязычно литературы в поликультурном социуме современной Грузии . . 2017წ. Хельсинки .

Т. Фагава, Л.С. Милевский , А.А. Золотухин). 4. О природе электрической активности дислокации и аномальное рассеяние электронов в деформированных и облученных образцах Si. . Изд-во ИМЕТ, Москва, «Тезисы докл. III Всесоюзной конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов», . 1975წ. III Всесоюзной конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов», .

T. Eterashvili. 43 Structure of carbon steels strengthened by shock waves in preheated condition ICSMA 9, Haifa, Israel, 1991 . ICSMA 9, Haifa, Israel. 1991წ. Works of ICSMA 9.

ტ. მეგრელიშვილი. 43. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: коммуникативная потребность и языковое сознание – «Русский язык в современном мире». II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი. . 2012წ. .

S. Pagava. 49 th Annual Health Physics Society Meeting. Washington DC, U.S.A., Juny, 2004. . 2004წ. .

Т. Фагава, Чхартишвили Л.С., Беридзе М.Г, Каландадзе И.Г, Бжалава Т.Л., Майсурадзе Н.H. 5. Формирование металлических включений в кристаллах n-Si с помощью протонного облучения и определение их радиуса. . Materialy VII miedzynarodowej naukowipractycznej konferencji “Nauka I Inowacja – 2011”Poland. 2011წ. vol. 15, Fizyka, pp. 25-30, 6.

Т. Цабадзе. 5. Формирование модели технологии автоматизированного проектирования. VII Научно-технический семинар «Математическое обеспечение систем с машинной графикой», г.Тюмень. 1990წ. В кн.: «Тезисы докладов VII научно-технического семинара «Математическое обеспечение систем с машинной графикой».

M. Elizbarashvili. 55Mn Spin Relaxation with the Participation of Mobile Carriers in Doped Perovskites. Ecole Polytechnique Federale (EPEL, Lausanne, Switzerland), “Study of non-common metals of practical interest: ESR investigations”, Workshop. 2004წ. .

D. Natroshvili. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING (IMSE 98).. Houghton, Michigan University, USA. 1998წ. Book of Abstracts, p. 57, p. 98..

მ. სულაძე. 6-35კვ ქსელების შინაგანი გადამეტძაბვებისგან დაცვის ექსპლუატაციის გამოცდილების ანალიზის შედეგები. ექსპრესინფორმაცია. სსრკ ენერგეტიკისა და ელექტრიფიკაციის სამინისტრო. სერია „ხაზები“. მოსკოვი, ინფორმენერგო, გამოშვება II, . 1988წ. 6 გვ.

D. Natroshvili. 6th INTERNATIONAL ISAAC CONGRESS. Middle East Technical University, Ankara (Turkey). 2007წ. Book of Abstracts, METU, Ankara, p. 90; pp. 90-91.

ე. მიმინოშვილი. 7. Peradze T.A., Gorgadze K.M, Miminoshvili. E.B. Serdobintsev V.A. Arabajian N.L. Berberashvili T.M. Shape memory effect in BT-22 titanium alloy after isothermal treatment under the load. . Sixth internacional conference “Materials and Coantings for Extreme Perfomances: Investigations, Appli-cations, Ecologically Safe Technologies for Their Production and Utilization” . 2010წ. Big Yalta, Ponizovka Crimea, Ukraine. 20-24 September, P. 245.

D. Natroshvili. 79-th ANNUAL MEETING of the INTERNATIONAL ASSOCIATION of APPLIED MATHEMATICS and MECHANICS (GAMM) . Bremen University, Germany. 2008წ. .

D. Natroshvili. 8 TAGUNG, UBER PROBLEME UND METHODEN DER MATHEMATISCHE PHYSIK. Karl-Marx-Stadt, Germany, . 1983წ. Book of Abstracts, p. 37. .

D. Natroshvili. 9 TAGUNG, UBER PROBLEME UND METHODEN DER MATHEMATISCHE PHYSIK. Karl-Marx-Stadt, Germany. 1988წ. Book of Abstracts, p. 30.

G. Nabakhtiani, N.Zakariadze, N. Gagelidze, L. Amiranashvili, T. Tsigroshvili. 9th International FZK/TNO Conference on Soil-Water Systems. . 2005წ. Bordeaux, France .

მ. მარდაშოვა. ??. Moscow State University of Civil Engineering. წ. International Conference - "Underground spaces: Economy and Environment" & of the ISRM Regional Symposium - "Rock mechanics for Underground Environment".

Ц. Цанава. ????. International Conference “Variable Exponent Analysis”. 2007წ. .

A. Chanishvili, G. Chilaia, G. Petriashvili, R.Barberi, R.Bartolino, M.Giocondo. A cholesteric mixture sensitive to solar UV B irradiation. 7-th European Conf. on LC, Jaca, Spain, 2003.. 2003წ. P150.

T. Jangveladze, D. Gordeziani, T. Korshiya. A Class of Nonlinear Diffusion Equation. ICM, Warshaw, Sec. 11: part. diff. eq. IX, (in Russian). 1983წ. p.17.