კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. მენთეშაშვილი, Ментешашвили В.Н., Геркеули Т.З.. Технология разделения полимерных корпусов твердотопливных ракет в процессе их утилизации. Пятая междунардная конференция – Тезисы докладов. Большая Ялта-Крым. 22-26 сентября 1 с. (397). წ. .

ი. კეცხოველი. Традиционная культура Кавказа и механизм регулирования этносоциума. Международная научная конференция Российская Академия наук, Институт этнологии и антропологии, Москва. 2016წ. .

ი. კეცხოველი. Традиционная культура Кавказа и механизм регулирования этносоциума. Международная научная конференция Российская Академия наук, Институт этнологии и антропологии, Москва. 2016წ. .

ლ. ჩობანიანი. Усиление Сельскохозяйственных информационных систем для совершенствования системы сельскохозяйственных исследований и инноваций. . Региональное совещание по преобразованию и усилению системы сельскохозяйственных исследований и инноваций в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа. . წ. Ташкент, Самарканд..

ზ. ქარუმიძე, გ. თათარაშვილი, მ. ტურძელაძე. Экологическии чистыи пенобетон на местных материалах Грузии. Международная научно-практическая конференция Владикавказскии научныи центр РАН центр географических исследованиию. წ. Сборник трудов .

მ. ტურძელაძე, Г. Татарашвили, З. Карумидзе, И. Гиоргадзе. Экологический чистый пенобетон на местных материалах грузии.. Международная научно-практическая конференция "Опасные природные и техногенические геологические процессы на горных и предгорных территориях Северного Кавказа,организатор - Центр геофизических исследований Владикавказа. 2010წ. ISBN 978-5-904868-04-8, Труды II Межд.научно-техн. конф. стр. 470-473-.

ზ. გასიტაშვილი, А.Прангишвили Т.В. Каишаури Н.Ломинадзе. Экспертная система моделирования на основе сетей Петри. Международная конференция, Варна, . 1990წ. Моделирование оптимизация и контроль биотехнологических систем. .

С. Карипидиси-Карибови, В. Кавтарадзе, Ш. Хурцилава. Электропоезда постоянного тока ЭР2 с импульсным регулированием. IV Международная научно-техническая конференция, г. Новочеркасск. 2003წ. Труды IV Международной научно-технической конференции, 17-19 июня 2003 г. г. Новочеркасск, с.51-53.

ნ. ნავაძე, ო.გელაშვილი, ჯ.იოსებიძე. ავტომობილის საწვავად გაზის გამოყენების ეფექტურობა. ვოლგოგრადის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,მოსკოვის სახელმწიფო საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

Н. Каджаиа. გეოლოგიური გამოკვლევების მონაცემთა საშუალო არითმეტიკული მნიშვნელობის ცდომილების კავშირი მათი განაწილების ცვალებადობასთან (რუსულ ენაზე). აკად. ხაბიბ აბდულაევის დაბადებიდან 95 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები ტ.II/ უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნ. აკადემია. 2007წ. გამომცემლობა "ფან", უზბ. მეცნ. აკად. გვ. 77:79.

ნ. ქაჯაია, ნ.ჩომახიძე, ნ. ჯაფარიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური მონაცემების საშუალოარითმეტიკული მნიშვნელობის ცდომილების კავშირი მათი განაწილების ცვალებადობასთან (რუს. ენაზე). ტაშკენტი. უზბეკრთის რესპუბლიკის მეცნ. აკადემია;. 2007წ. გეოლოგიისა და გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, ტომი 2;გვ 77,78,79,.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. გლობალიზაცია და ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის სფეროში. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი"; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი; შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. #1, გვ. 617-623. ISBN 978-9941-12-842-4.

E. Alaverdovi. დიპლომატიის ხელოვნება. დიპლომატიის ინსტიტუტი „AIRS”, ვორკშოპი, როდოსის კუნძული, საბერძნეთი. 2016წ. 16-20 ოქტომბერი.

M. Tsulukidze. ევროკავშირის ფონდის მიერ ორგანიზებული შავი ზღვისპირა რეგიონის ქვეყნების პარტნიორული სამეცნიერო ფორუმი Black sea Basin ENPCB programme. . . 2013წ. ერევანი, სასტუმრო მარიოტი.

ი. ზაქაიძე, ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობა. ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისია, ევროპის რეგიონალური სამუშაო ჯგუფი, ირიგაციისა და დრენაჟის უკრაინული კომიტეტი, 23-ე ევროპული რეგიონალური კონფერენცია. წ. წინსვლა საკვებისათვის წყლისა და სოფლის განვითარების საკითხებში გვ. 36.

В. Шургая, ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობა. ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისია, ევროპის რეგიონალური სამუშაო ჯგუფი, ირიგაციისა და დრენაჟის უკრაიეროვნული კომიტეტი, 23-ე ევროპული რეგიონალური კონფერენცია . 2009წ. გვ. 36.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ხანგრძლივი ნალექების ზონაში დაშრობითი მელიორაციის საკითხები. საქჰიდროეკოლოგია. 2001წ. საქჰიდროეკოლოგიის საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული გვ.76-78.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კონნტეინებში შეფუთვის ერთგანზომი-ლებიანი ოპტიმიზაციუ-რი ამოცანების ამოხსნის პროგრამული პროდუკტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კონნტეინებში შეფუთვის ერთგანზომი-ლებიანი ოპტიმიზაციუ-რი ამოცანების ამოხსნის პროგრამული პროდუკტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

რ. მიშველაძე. მწერალი და ეპოქა, მოხსენება, . მწერალთა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე. 15 გვ. კუნძული როდოსი, საბერძნეთი,. 2006წ. .