კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2998 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. გლობალიზაცია და ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის სფეროში. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი"; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი; შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. #1, გვ. 617-623. ISBN 978-9941-12-842-4.

ლ. ჩხენკელი. დამოუკიდებელი მუშაობის საკითხები არაფილოლოგი სტუდენტების რუსულის, როგორც უცხო ენის შესწავლისას. კულტურულ ურთიერთობათა დიალოგი: ლინგვისტიკური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი, ბაქო. აზერბაიჯანის ენათა ინსტიტუტი.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები; 174–176.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული განვითარების ტენდენციები პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში და დემოგრაფიული პოლიტიკა. მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო ასოციაცია და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია. წ. პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის პრობლემები. ქ.მოსკოვი.

Ф. Дидебашвили. დემოკრატია და სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის სპეციფიკური კრიტერიუმები. .რუსულ-ქართული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ,,ადამიანი”, სანკტ–პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის, სანკტ-პეტერბურგის ფილოსოფიური საზოგადოების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,პოსტ–საბჭოთა სივრცის ადამიანი“. 2005წ. №3, გვ.227–235 .

E. Alaverdovi. დიპლომატიის ხელოვნება. დიპლომატიის ინსტიტუტი „AIRS”, ვორკშოპი, როდოსის კუნძული, საბერძნეთი. 2016წ. 16-20 ოქტომბერი.

მ. ხარხელი. დროის მენეჯმენტის სრულყოფის გზები ორგანიზაციაში. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference. 2016წ. კონფერენციის მასალები.

M. Tsulukidze. ევროკავშირის ფონდის მიერ ორგანიზებული შავი ზღვისპირა რეგიონის ქვეყნების პარტნიორული სამეცნიერო ფორუმი Black sea Basin ENPCB programme. . . 2013წ. ერევანი, სასტუმრო მარიოტი.

მ. გაბუნია, შ.ძამუკაშვილი. ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოების ყოველწლიური მე–15 საერთაშორსო კონფერენცია (კრიმინოლოგიის თეორიული , ეპისტემოლოგიური და მეთოდოლოგიური განვითარება). ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოება. 2015წ. მოხსენება თემაზე: 1195 - CRIMINOLOGY DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN GEORGIA (კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში), კონფერენციის მასალათა კრებული. https://www.esc-eurocrim.org/images/esc/files/Eurocrim2015_Book_Of_Abstracts.pdf p. 828 .

დ. კარიაული. ევროპული სამართლის ჰარმონიზაცია. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა. 2004წ. სერთიფიკატი.

M. Vasadze. ეკონომიკური განვითარების მეორე საერთაშორისო კონფერენცია- “ New Trends in Hospitality Industry and Georgia”. ICDE . 2016წ. თესალონიკი, საბერძნეთი, 10-12 ივნისი, 2016. vol.6.no.6 pp.83-88.

ქ. ქუთათელაძე. ეკონომიკური მოწყობის ზოგიერთი ეთიკური საკითხი. Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching Un. Black Sea Research Inst. of Econ. and Innovation. International Scientific- Pract. Conf. “Integration of Business Structures: Strategies and Technologies”. . 2017წ. Tbilisi-Odessa, 2017.

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. ენერგოეფექტიანობის გამოწვევები საქართველოში. განჯის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 5 გვერდი.

Е. . ექსპერტთა დიალოგი, მრგვალი მაგიდა. „რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგება„ საერთაშორისო კონფერენცია, მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

რ. ჩიხლაძე, კ.ნაცვლიშვილი. ზედაპირული პოტენციალის განაწილების გამზომი. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,, ელექტრული იზოლაცია-2010'' გვ.2. 2010წ. რუსეთი სანკ-პეტერბურგი.

რ. ჩიხლაძე, ქ. ჩიხლაძე. ზეთის დაძველების პროდუქტების გავლენა ახალი ზეთის დიელექტრიკულ მახასიათებლებზე. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,,დიელექტრიკების ფიზიკა ( დიელექტრიკები-2014) ''გვ.3,. 2014წ. რუსეთი სანკ-პეტერბურგი.

ქ. ჩიხლაძე, შ. ნაჭყებია, რ.ჩიხლაძე. ზეთის დაძველების პროდუქტებისი გავლენა ახალი ზეთის დიელექტრიკულ მახასიათებლებზე. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,, დიელექტრიკების ფიზიკა ( დიელექტრიკი . 2014წ. რუსეთი სანკ-პეტერბურგი .

ნ. ვაშაყმაძე. თავისუფალი იოდის შემცველობის გამოკვლევა კურორტ შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში . საერთაშორისო კონფერენცია ატმოსფერო 2010, სანქტ-პეტერბურგი, 2010. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. თავისუფალი იოდის შემცველობის გამოკვლევა კურორტ შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში . საერთაშორისო კონფერენცია ატმოსფერო 2010, სანქტ-პეტერბურგი, 2010. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონიდან მავნე და სითბური გაზების ემისია . საერთაშორისო კონფერენცია ატმოსფერო 2010, სანქტ-პეტერბურგი, 2010. წ. .