კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2998 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Sakvarelidze, ოკუჯავა ლევან, გიორგაძე ირაკლი, ლოლაძე ლევან, ჩიჩალაძე ზურაბ. თვითშემჭიდროებადი ბეტონის უპირატესობები და მისი გამოყენება საქართველოში. არქიტექტურისა და მშენებლობის პრობლემები / ერევნის არქიტექტურისა და მშენებლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ერევნის არქიტექტურისა და მშენებლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაცნე, #(15/2), 311–316.

მ. ორმოცაძე, მუჯირი ლევან, კალატოზიშვილი დოდო, ხომასურიძე მ.. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. Сборник трудов международной научной конференции . 2009წ. “Проблемы безопасности продовольствия”.

ნ. ლაზვიაშვილი. ინოვაციური მეწარმეობა და რისკები. კონფ."ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი", შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ტრაპიზონი, თურქეთი), 5–6 ივნისი. 2010წ. შრომების კრებული, გვ.624–627.

დ. კარიაული. ინტერპოლი. ქ. ლიონი, საფრანგეთი. 2004წ. სერთიფიკატი.

რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი როლი ტურიზმის ბიზნესში. . 2010წ. ტურიზმი: ეკონომიკას და ბიზნესი.თურქეთი, ტრაპიზონი. გვ. 652.

რ. ქუთათელაძე, ანა ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი როლი ტურიზმის ბიზნესში. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი"შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. გამომცემლობა"უნივერსალი".

რ. ცხვედაძე, ი. ღუდუშაური. კლასიკური დრეკადობის თეორიის დაკანონების მცდარი ცნების "სუფთა ღუნვა" შესახებ მართკუთხა ფილების უნვაზე გაანგარიშების შემთხვევაში. (რუსულ ენაზე).. საერთაშორისო მოხსენებათა თესისები. ყაზანი. 26-30. წ. ყაზანი. 26-30.

ი. ზაქაიძე, ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობა. ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისია, ევროპის რეგიონალური სამუშაო ჯგუფი, ირიგაციისა და დრენაჟის უკრაინული კომიტეტი, 23-ე ევროპული რეგიონალური კონფერენცია. წ. წინსვლა საკვებისათვის წყლისა და სოფლის განვითარების საკითხებში გვ. 36.

В. Шургая, ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობა. ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისია, ევროპის რეგიონალური სამუშაო ჯგუფი, ირიგაციისა და დრენაჟის უკრაიეროვნული კომიტეტი, 23-ე ევროპული რეგიონალური კონფერენცია. ქ.ლვოვი. 2009წ. გვ. 36.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ხანგრძლივი ნალექების ზონაში დაშრობითი მელიორაციის საკითხები. საქჰიდროეკოლოგია. 2001წ. საქჰიდროეკოლოგიის საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული გვ.76-78.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კონნტეინებში შეფუთვის ერთგანზომი-ლებიანი ოპტიმიზაციუ-რი ამოცანების ამოხსნის პროგრამული პროდუკტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კონნტეინებში შეფუთვის ერთგანზომი-ლებიანი ოპტიმიზაციუ-რი ამოცანების ამოხსნის პროგრამული პროდუკტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

M. Datashvili. კონსალტინგური საქმიანობის ეფექტიანობის მართვის თეორიული საფუძვლები . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქ.სიდე. 0წ. 2016.

Ж. Вардзелашвили. კონცეპტის ინტერპრატიული ველი როგორც ნანომასშტაბური კვლევის ობიექტი.. Минский государственный лингвистический университет. II Международная научная конференция. 2009წ. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. Минск., 2009, ნაწილი I, გვ. 36-39..

M. Vanishvili, ზეიკიძე ვაჟა. კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის სრულყოფა საქართველოში. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია „უკრაინა - ევროკავშირი. თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი"/ჩერნიგოვის ნაციონალური ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების კოლექცია 2 ნაწილად. ნაწილი 2: საზოგადოებრივი პრობლემები, გვ. 128-130.

ვ. შუბითიძე. კულტურათა და ცივლიზაციათა დიალოგის პოლიფონიური მოდელი. რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდი. 2016წ. .

Ж. Вардзелашвили. ლექსიკური ერთეული როგორც კულტურით მარკირებული ცნებათა სისტემა. Congresso Internacional “ La lengua y literature rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectives” Cranada. 2007წ. .

M. Vanishvili, ჯორბენაძე ზურაბ. ლიბერალური იმიგრაციული პოლიტიკის უპირატესობა საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მიგრაციული პროცესები: ტრენდები, გამოწვევები, პერსპექტივები"/ყაზანის ფედერალური უნივერსიტეტი. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, გვ.74-77 .

E. Alaverdovi. ლიბერთი ქონ - საერთაშორისო კონფერენცია ვოკქშოპი . სამართლის ფაკულტეტი, ჩარლზის უნივერსიტეტი, პრაღა, . 2017წ. .

Ж. Вардзелашвили. ლინგვო-ცნებითი კომპონენტი მეორეული ენობრივი პიროვნების ჩამოყალიბებაში. Дагестанский государственный университет, Международная научно-практическая конференция Культура русской речи в условиях многоязычия». 2013წ. Материалы международной научно-практической конференции «Культура русской речи в условиях многоязычия». გვ. 65-68.