კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გურამიშვილი. Русская языковая личность: концепты „вера“, „надежда“, „любовь“ в зеркалесемиотики грузинского языкового мышления при обучении РКИ. Международная конференция „Русский язык и культура“ в зеркале перевода. Салоники, Греция . 2010წ. Стр 324-329 .

Т. Мегрелишвили. Русский литературный канон в зеркале современности . . 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. Русский литературный канон в зеркале современности . - «Русская классическая литература сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры» საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბულგარული ლიტერატურის ინსტიტუტი. სოფია, ბულგარეთი. 2013წ. .

ტ. მეგრელიშვილი, მ.ჩხეიძის თანაავტორობით. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: коммуникативная потребность и языковое сознание . Русский язык в современном мире» (რუსული ენა თანამედროვე სამყაროში). II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოსკოვი-ათენა. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (МГУ), სალონიკი, საბერძნეთი, . 2011წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: вопросы эффективности обучения – “Acta Rossica Tyrnaviensis II”. Zbornik Studii Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave. “Tribun EU”. . 2016წ. .

Т. Мегрелишвили. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: вопросы эффективности обучения – “Acta Rossica Tyrnaviensis II”. Zbornik Studii Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave. “Tribun EU”-ს გამომცემლობა. 625 გვ.- გვ. 258-265 (ზ.გურამიშვილის თანაავტორობით).. . 2016წ. .

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით). Русскоязычная литература Грузии: проблемы дифференциации и методологии исследования . ICLA-ს I მსოფლიო კონგრესი. დაუგავპილსი (ლატვია). 2013წ. .

Т. Мегрелишвили, ი.მოდებაძის თანაავტორობით. Русскоязычная литература Грузии: проблемы дифференциации и методологии исследования – ICLA-ს I მსოფლიო კონგრესი. . 2013წ. .

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная поэзия – разновидность культурного репертуара в современной Грузии. Русистика: язык, культура, перевод». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კლიმენტ ოხრიდსკის სახ. სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოფია. ბულგარეთი. . 2011წ. .

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси 1918-1921 гг.: из фондов Парламентской библиотеки Грузии . "Памяти Вадима Вацуро - 80", международная научная конференция, ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), СПб. 2015წ. .

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси как явление современного межкультурного дискурса . «Сравнительное литературоведение: стереотипы в литературах и культурах». III კონპარატივისტების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბაქო, . 2008წ. .

T. Khachidze, Сhikovani R.I., Khachidze N.I.. Сounter of quantity of natural gas on the basis of thermometric sensor of consumption.. International Workshop IWRFRI-2000.. 2000წ. Book of Abstracts International Workshop IWRFRI-2000, 29-31 May, Sanct-Petersburg, Russia, p.118.

. СЕВАНО-АКЕРИНСКАЯ ОФИОЛИТОВАЯ ЗОНА. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК. УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ ИМ. АКАДЕМИКА А.Н. ЗАВАРИЦКОГО . 2006წ. 12 Чтения памяти А. Н. Заварицкого (ОФИОЛИТИ) (стр. 252-253).

. СЕВАНО-АКЕРИНСКАЯ ОФИОЛИТОВАЯ ЗОНА. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК. УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ ИМ. АКАДЕМИКА А.Н. ЗАВАРИЦКОГО . 2006წ. 12 Чтения памяти А. Н. Заварицкого (ОФИОЛИТИ) (стр. 252-253).

Т. Мегрелишвили. Семантика и функционирование базового концепта Кавказ в творчестве М.Ю.Лермонтова . «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике». МАПРЯЛ-ის X საერთაშორისო სამეცნიერო ციმპოზიუმი. ბულგარეთი, ველიკო ტირნოვო, წმ. კირილა და მეფოდიის ველიკო ტირნოვის სახელმწიპო უნივერსიტეტი, . 2010წ. .

Т. Мегрелишвили. Семантика и функционирование базового концепта Кавказ в творчестве М.Ю.Лермонтова - «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике». საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. ბულგარეთი, ველიკო ტირნოვო, წმ. კირილა და მეფოდიის ველიკო ტირნოვის სახელმწიპო უნივერსიტეტი, . . 2010წ. .

Т. Мегрелишвили. Семантика мифа о русской литературе: Б.Акунин, проект «Новый детектив». «Кризис литературоцентризма: утрата идентичности и новые возможности» საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი. კრასნოიარსკი, რუსეთი, . 2013წ. .

Г. Лежава, З. Берикишвили. Семантическая теория и две составляющие информации.. . 2004წ. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики», РСРЕ-2004. Тбилиси,.

ზ. გასიტაშვილი, И. А.Степановская З. Цвераидзе В.Г.Чачанидзе. Сетевое моделирование параллельных вычислительных процессов в языковой системе GPSS-FORTRAN.. Бескиди, Подоланки, Чехословакия . 1989წ. 2-й Североморавский симпозиум социалистических стран «Имитация Систем». .

М. Мацаберидзе, Л. Гвердцители, Шавтваладзе М.В.. Синтез и строение координационных соединений микроэлементов с амидами пиридинкарбоновых кислот.. Бухара. 1986წ. Тез. докл. IV Всесоюзного совещания по кристаллохимии неорганических и координационных соединений. изд. Наука. – С.70..