კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3259 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბერიძე, ნ. ჭანტურია, ტ. ლიპაი. Решение гендерных проблем - залог социально-экономического развития страны.. VI Международной научно-практической конференции «Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики» г. Белгород. 2014წ. გვ. 69-72.

Т. Гвелесиани. Решение трехмерной задачи о нестационарном движении жидкости в открытых длинных приз-матических водоемах с наклонными береговыми склонами. Динамика и термика рек, водохранилищ и прибеж. зоны морей". . 2004წ. Тезисы труд. VI конф. "Динамика и термика рек, водохранилищ и прибеж. зоны морей". Москва,Pоссия, с.35-37.

Ш. Андгуладзе, Мчедлишвили Г.С., Бутулашвили Т.Л., Андгуладзе Н.Ш., Андгуладзе Л.Ш.. Решение экологических проблем при добычи и переработки медьсодержащих сульфидных руд. Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр. 2014წ. ISBN 978-5-209-06059-8 Материалы Х111 Международной конференции Москва(Россия)-Грузия(Тбилиси) ст.300-311.

თ. კაჭარავა. Роль Биологических Особенностей Цитрусовых в Проблеме их Устойчивого Использования в Грузии. Institute of Genetics of the Uzbekistan National Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan. 2011წ. International Scientific Conference “Conservation and Sustainable Use Biodiversity of fruit crops and their wild relatives'’, .

ი. ჯაგოდნიშვილი. Роль ассертивности в информационном поведении члена современного общества. азербайджанский университет язиков. 2010წ. межкультурный диалог:лингвистические,педагогические и литературные измерения, стр.35.

ნ. შონია, შენგელია ნანა. Роль медиасредств в процессе финансового образования общества . ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ „ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ“.. 2017წ. კიევი, უკრაინა.

К. Shengelia. Роль прямых иностранных инвестиций и тенденции развития экономики Грузии . Аналiтичний центр "Нова Елономiка ". 2016წ. Киiв . 27-29 май. Ст.15-18ю.

ი. ჟორდანია, გივი ქევხიშვილი, დ.ლორია. Роторная машина для непрерыв-ного литья хрупких сплавов . Сборник докладов XIV Международной научно-технической конференции «Теория и практика сталеплавиль-ных процессов». Днепропетровск, 13-15 сентября 2010 г.. 2010წ. 6 стр.

ი. ჟორდანია, Кевхишвили..Г., Лория Д.. Роторная машина для непрерывного литья хрупких сплавов . Международная научно-техническая конференция «Теория и практика сталеплавильных процессов». წ. Днепропетровск, Сборник докладов, 6.

Т. Мегрелишвили. Русская классика в современной русскоязычной литературе Грузии . МАПРЯЛ-ის XIII მსოფლიო კონგრესი. «Мир русского слова и русское слово в мире». . 2015წ. ესპანეთი, გრანადა.

Т. Мегрелишвили. Русская литература Грузии: актуальные проблемы исследования (к постановке вопроса) . «Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве». ლიტერატურათმცოდნეობის III მსოფლიო კონგრესი. რუსეთი. სანკტ-პეტერბურგი, . 2008წ. .

Т. Мегрелишвили. Русская литература как объект изучения в группах студентов специализации «Переводчик» в ГТУ: pro et contra . Русский язык и культура в зеркале перевода». I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სალომიკი, საბერძნეთი, Sitonia Porto Kalas, . 2008წ. .

З. Гурамишвили. Русская литература как объект изучения в группах студентов специализации «переводчик» ГТУ: PRDET CONTRA. Международная конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода» , Салоники, Греция,. 2008წ. стр 134-141.

Т. Мегрелишвили. Русская языковая личность: концепты «вера», «надежда», «любовь» в зеркале семиотики грузинского языкового мышления при обучении РКИ . “Русский язык и культура в зеркале перевода”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სალონიკი. საბერძნეთი, . 2010წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Русская языковая личность: концепты «вера», «надежда», «любовь» в зеркале семиотики грузинского языкового мышления при обучении РКИ - Русский язык и культура в зеркале перевода. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. -სალონიკი. საბერძნეთი, . . 2010წ. .

ზ. გურამიშვილი. Русская языковая личность: концепты „вера“, „надежда“, „любовь“ в зеркалесемиотики грузинского языкового мышления при обучении РКИ. Международная конференция „Русский язык и культура“ в зеркале перевода. Салоники, Греция . 2010წ. Стр 324-329 .

Т. Мегрелишвили. Русский литературный канон в зеркале современности . . 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. Русский литературный канон в зеркале современности . - «Русская классическая литература сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры» საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბულგარული ლიტერატურის ინსტიტუტი. სოფია, ბულგარეთი. 2013წ. .

ტ. მეგრელიშვილი, მ.ჩხეიძის თანაავტორობით. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: коммуникативная потребность и языковое сознание . Русский язык в современном мире» (რუსული ენა თანამედროვე სამყაროში). II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოსკოვი-ათენა. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (МГУ), სალონიკი, საბერძნეთი, . 2011წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: вопросы эффективности обучения – “Acta Rossica Tyrnaviensis II”. Zbornik Studii Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave. “Tribun EU”. . 2016წ. .