კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2998 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ცერცვაძე, პეტრიაშვილი შ.. მადნეულის საბადოს მინერალური რესურსების რაციონალური ათვისების პერსპექტივები გალებების წარმომქმნელი მიკროორგანიზმების გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"მინერალური ნედლეულის რესურსების ათვისების ეკოლოგიურ-ეკონომიური პრობლემები"პერმი, რუსეთი. წ. .

ნ. ბუჩუკური, მ. მჭედლიშვილი, დ. ბასილაია. მანგანუმ-გუმბრინიანი კატალიზატორის გამოცდა სამრეწველო პირობებში. ანტ საკავშირო ყაზანი. წ. თეზისები, 26.

ნ. ბუჩუკური, ნ. გრძელიშვილი, ზ. ბარდაჩიძე. მანგანუმშემცველი კატალიზატორის ფორმირების კვლევა აირების გოგირდორგანული ნაერთებისაგან გაწმენდისათვის. ანტ საკავშირო, ყაზანი. წ. თეზისები, 27-28 გვ..

M. Shavlakadze. მანგანუმშემცველი ხელოვნური მინაკრისტალური მასალების საფუძველზე წყალხსნადი და უბალასტო მიკროსასუქების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა.. ქიმიის, ბიოლოგიისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონფერენცია IC BEC 2013. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია. 2013წ. ვენეცია, იტალია.

A. Sakvarelidze, გიორგაძე ირაკლი. მაღალი სიმტკიცის მოდიფიცირებული ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები . სეისმომედეგი მშენებლობის ევროპის XIVკონფერენცია ქალაქი ორჰიდი, მაკედონია. 2010წ. ახალი მასალები და ტექნოლოგიები სეისმომედეგ მშენებლობაში, კონფერენციის მასალების კრებული, 815–816.

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის აუზის თანამედროვე მდგომარეობა. ხელოვნების და მეცნიერების საერთაშორისო ჟურნალი. 2016წ. .

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ეკოლოგიური პრობლემები. XVIII საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა, ბიოლოგიური და ეკოლოგიური მეცნიერებები და ინჟინერია. 2016წ. გარემოს დაცვა, ბიოლოგიური და ეკოლოგიური მეცნიერებები და ინჟინერია.

ვ. დათაშვილი. მეცნიერულ–ტექნიკური სიახლის ეფექტიანობის განსაზღვრისათვის. მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. კონფერენციის მოხსენების თეზისეი.

T. Xoxobashvili. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი - რუსეთის შემდეგი პანდორას ყუთი. შვეიცარია (ბერნი). ICP - კონფლიქტების მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის ინსტიტუტი. 2016წ. .

M. Vanishvili, ჟღენტი კახაბერ. მიგრაციული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პარადიგმული ძვრები XXI საუკუნის ეკონომიკურ თეორიაში"/ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 202-205.

მ. ხარხელი. მომსახურების სფეროში ინოვაციების მენეჯმენტის თავისებურებები. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference. 2016წ. კონფერენციის მასალები.

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების თავისებურებანი დსთ-ს ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”საზოგადოება და ეკონომიკა”. წ. ეკონომიკური რეფორმები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში. ქ.მოსკოვი.

M. Berishvili, ს. ბახუტაშვილი და სხვა. მოსწავლეთა წიგნიერების შეფასების პროგრამა (PISA). საგანმანათლებლო კონფერენცია, ათენი. ორგანიზატორი:OECD. 2017წ. .

მ. ჯიქია. მოხსენება ლინგვისტიკაში: „საერო-სლავური სიტყვა Луна (მთვარე) კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიაში, მისი ეტიმოლოგია და სიმბოლოები. აზეირბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ინტერკულტურული დიალოგი: ლინგვისტიკური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი“.

რ. თაბუკაშვილი, Чиквинидзе И.. მოხსენება: ”Специфика отраслевого перевода и контекстуальный эквивалент”. II Международная научно-практическая конференция и научно-методический семинар на тему: «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе». წ. .

ა. ბეჟანიშვილი. მსოფლიო XVII კონგრესი შრომის უსაფრთხოებაში, საქართველოში შრომის დაცვის საკანონმდებლო აქტები. ქ.ორლანდო, აშშ . . 2005წ. .

რ. მიშველაძე. მწერალი და ეპოქა, მოხსენება, . მწერალთა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე. 15 გვ. კუნძული როდოსი, საბერძნეთი,. 2006წ. .

თ.ძაძამია, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის წითელმიწა ნიადაგების ბიორემედიაცია.(ინგლისურ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "გეოლოგიის პრობლემები კავკასიაში ", . 2010წ. თეზისები,გვ.27-28, თბილისი.

Н. . ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის კრიმინალისტიკური ასპექტები. ქ. ერევანი -ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის სისხლის -სამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და კრიმინალისტიკური ასპექტები . 2016წ. ,,კანონის დამცველი'' - სამეცნიერო -მეთოდური ჟურნალი, #2.

რ. ჩიხლაძე, პ.ბონდარენკო, ო.ემილიანოვი, კ.ბაკარიანი. ნაწილობრივი განმუხტვით დიელექტრიკული ბარიერის ზედაპირზე წარმოწმნილი მუხტების განაწილების შესწავლა. რუსეთი სანკტ-პეტერბურგი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენცია ,, დიელექტრიკიების ფიზიკა-2008''. გვ3.