კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჟორდანია, Кевхишвили..Г., Лория Д.. Роторная машина для непрерывного литья хрупких сплавов . Международная научно-техническая конференция «Теория и практика сталеплавильных процессов». წ. Днепропетровск, Сборник докладов, 6.

Т. Мегрелишвили. Русская классика в современной русскоязычной литературе Грузии . МАПРЯЛ-ის XIII მსოფლიო კონგრესი. «Мир русского слова и русское слово в мире». . 2015წ. ესპანეთი, გრანადა.

Т. Мегрелишвили. Русская литература Грузии: актуальные проблемы исследования (к постановке вопроса) . «Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве». ლიტერატურათმცოდნეობის III მსოფლიო კონგრესი. რუსეთი. სანკტ-პეტერბურგი, . 2008წ. .

Т. Мегрелишвили. Русская литература как объект изучения в группах студентов специализации «Переводчик» в ГТУ: pro et contra . Русский язык и культура в зеркале перевода». I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სალომიკი, საბერძნეთი, Sitonia Porto Kalas, . 2008წ. .

З. Гурамишвили. Русская литература как объект изучения в группах студентов специализации «переводчик» ГТУ: PRDET CONTRA. Международная конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода» , Салоники, Греция,. 2008წ. стр 134-141.

Т. Мегрелишвили. Русская языковая личность: концепты «вера», «надежда», «любовь» в зеркале семиотики грузинского языкового мышления при обучении РКИ . “Русский язык и культура в зеркале перевода”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სალონიკი. საბერძნეთი, . 2010წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Русская языковая личность: концепты «вера», «надежда», «любовь» в зеркале семиотики грузинского языкового мышления при обучении РКИ - Русский язык и культура в зеркале перевода. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. -სალონიკი. საბერძნეთი, . . 2010წ. .

ზ. გურამიშვილი. Русская языковая личность: концепты „вера“, „надежда“, „любовь“ в зеркалесемиотики грузинского языкового мышления при обучении РКИ. Международная конференция „Русский язык и культура“ в зеркале перевода. Салоники, Греция . 2010წ. Стр 324-329 .

Т. Мегрелишвили. Русский литературный канон в зеркале современности . . 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. Русский литературный канон в зеркале современности . - «Русская классическая литература сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры» საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბულგარული ლიტერატურის ინსტიტუტი. სოფია, ბულგარეთი. 2013წ. .

ტ. მეგრელიშვილი, მ.ჩხეიძის თანაავტორობით. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: коммуникативная потребность и языковое сознание . Русский язык в современном мире» (რუსული ენა თანამედროვე სამყაროში). II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოსკოვი-ათენა. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (МГУ), სალონიკი, საბერძნეთი, . 2011წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: вопросы эффективности обучения – “Acta Rossica Tyrnaviensis II”. Zbornik Studii Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave. “Tribun EU”. . 2016წ. .

Т. Мегрелишвили. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: вопросы эффективности обучения – “Acta Rossica Tyrnaviensis II”. Zbornik Studii Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave. “Tribun EU”-ს გამომცემლობა. 625 გვ.- გვ. 258-265 (ზ.გურამიშვილის თანაავტორობით).. . 2016წ. .

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით). Русскоязычная литература Грузии: проблемы дифференциации и методологии исследования . ICLA-ს I მსოფლიო კონგრესი. დაუგავპილსი (ლატვია). 2013წ. .

Т. Мегрелишвили, ი.მოდებაძის თანაავტორობით. Русскоязычная литература Грузии: проблемы дифференциации и методологии исследования – ICLA-ს I მსოფლიო კონგრესი. . 2013წ. .

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная поэзия – разновидность культурного репертуара в современной Грузии. Русистика: язык, культура, перевод». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კლიმენტ ოხრიდსკის სახ. სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოფია. ბულგარეთი. . 2011წ. .

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси 1918-1921 гг.: из фондов Парламентской библиотеки Грузии . "Памяти Вадима Вацуро - 80", международная научная конференция, ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), СПб. 2015წ. .

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси как явление современного межкультурного дискурса . «Сравнительное литературоведение: стереотипы в литературах и культурах». III კონპარატივისტების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბაქო, . 2008წ. .

T. Khachidze, Сhikovani R.I., Khachidze N.I.. Сounter of quantity of natural gas on the basis of thermometric sensor of consumption.. International Workshop IWRFRI-2000.. 2000წ. Book of Abstracts International Workshop IWRFRI-2000, 29-31 May, Sanct-Petersburg, Russia, p.118.

. СЕВАНО-АКЕРИНСКАЯ ОФИОЛИТОВАЯ ЗОНА. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК. УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ ИМ. АКАДЕМИКА А.Н. ЗАВАРИЦКОГО . 2006წ. 12 Чтения памяти А. Н. Заварицкого (ОФИОЛИТИ) (стр. 252-253).