კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3142 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ქუთათელაძე. ეკონომიკური მოწყობის ზოგიერთი ეთიკური საკითხი. Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching Un. Black Sea Research Inst. of Econ. and Innovation. International Scientific- Pract. Conf. “Integration of Business Structures: Strategies and Technologies”. . 2017წ. Tbilisi-Odessa, 2017.

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. ენერგოეფექტიანობის გამოწვევები საქართველოში. განჯის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 5 გვერდი.

Е. . ექსპერტთა დიალოგი, მრგვალი მაგიდა. „რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგება„ საერთაშორისო კონფერენცია, მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

М. , მ. კირილოვი, ნ. ნატროშვილი. ექსტრუდირებული მარცვლეულის გამოყენება კომბიკორმასტერტერის შემადგენლობაში. მოხსენებავასხნილი . 1988წ. #7.

М. , მ.კირილოვი, ნ.ნატროშვილი. ექსტრუდირებული მარცვლეულის გამოყენება კომბიკორმასტერტერის შემადგენლობაში ხბოს გამოზრდის სისტემაში. მოხსენება ვასხნილი . 1988წ. #7.

რ. ჩიხლაძე, კ.ნაცვლიშვილი. ზედაპირული პოტენციალის განაწილების გამზომი. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,, ელექტრული იზოლაცია-2010'' გვ.2. 2010წ. რუსეთი სანკ-პეტერბურგი.

რ. ჩიხლაძე, ქ. ჩიხლაძე. ზეთის დაძველების პროდუქტების გავლენა ახალი ზეთის დიელექტრიკულ მახასიათებლებზე. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,,დიელექტრიკების ფიზიკა ( დიელექტრიკები-2014) ''გვ.3,. 2014წ. რუსეთი სანკ-პეტერბურგი.

ქ. ჩიხლაძე, შ. ნაჭყებია, რ.ჩიხლაძე. ზეთის დაძველების პროდუქტებისი გავლენა ახალი ზეთის დიელექტრიკულ მახასიათებლებზე. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,, დიელექტრიკების ფიზიკა ( დიელექტრიკი . 2014წ. რუსეთი სანკ-პეტერბურგი .

ნ. ვაშაყმაძე. თავისუფალი იოდის შემცველობის გამოკვლევა კურორტ შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში . საერთაშორისო კონფერენცია ატმოსფერო 2010, სანქტ-პეტერბურგი, 2010. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. თავისუფალი იოდის შემცველობის გამოკვლევა კურორტ შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში . საერთაშორისო კონფერენცია ატმოსფერო 2010, სანქტ-პეტერბურგი, 2010. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონიდან მავნე და სითბური გაზების ემისია . საერთაშორისო კონფერენცია ატმოსფერო 2010, სანქტ-პეტერბურგი, 2010. წ. .

A. Sakvarelidze, ოკუჯავა ლევან, გიორგაძე ირაკლი, ლოლაძე ლევან, ჩიჩალაძე ზურაბ. თვითშემჭიდროებადი ბეტონის უპირატესობები და მისი გამოყენება საქართველოში. არქიტექტურისა და მშენებლობის პრობლემები / ერევნის არქიტექტურისა და მშენებლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ერევნის არქიტექტურისა და მშენებლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაცნე, #(15/2), 311–316.

მ. ორმოცაძე, მუჯირი ლევან, კალატოზიშვილი დოდო, ხომასურიძე მ.. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. Сборник трудов международной научной конференции . 2009წ. “Проблемы безопасности продовольствия”.

ნ. ლაზვიაშვილი. ინოვაციური მეწარმეობა და რისკები. კონფ."ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი", შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ტრაპიზონი, თურქეთი), 5–6 ივნისი. 2010წ. შრომების კრებული, გვ.624–627.

დ. კარიაული. ინტერპოლი. ქ. ლიონი, საფრანგეთი. 2004წ. სერთიფიკატი.

რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი როლი ტურიზმის ბიზნესში. . 2010წ. ტურიზმი: ეკონომიკას და ბიზნესი.თურქეთი, ტრაპიზონი. გვ. 652.

რ. ქუთათელაძე, ანა ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი როლი ტურიზმის ბიზნესში. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი"შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. გამომცემლობა"უნივერსალი".

ვ. გელაძე. კახეთის მდინარეების წყლის რესურსებისა და მყარი ნატანის მართვის პრობლემები. თანამედროვეგლობალურიცვლილებებისგეო-დაბუნებრივიდაეკონომიკურისისტემებისადაპტაციისპრობლემები. აზერბაიჯანი/ბაქო. 2015წ. .

რ. ცხვედაძე, ი. ღუდუშაური. კლასიკური დრეკადობის თეორიის დაკანონების მცდარი ცნების "სუფთა ღუნვა" შესახებ მართკუთხა ფილების უნვაზე გაანგარიშების შემთხვევაში. (რუსულ ენაზე).. საერთაშორისო მოხსენებათა თესისები. ყაზანი. 26-30. წ. ყაზანი. 26-30.

ი. ზაქაიძე, ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობა. ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისია, ევროპის რეგიონალური სამუშაო ჯგუფი, ირიგაციისა და დრენაჟის უკრაინული კომიტეტი, 23-ე ევროპული რეგიონალური კონფერენცია. წ. წინსვლა საკვებისათვის წყლისა და სოფლის განვითარების საკითხებში გვ. 36.