კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3033 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. ტყემალი - ქართული სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების საწებელი. საერთაშორისო კონფერენცია ”ფუნქციონალური პროდუქტები”, რუსეთი, ქ. მოსკოვი. წ. .

ნ. ფიფია. უსაფრთხოება თავისუფლების წინააღმდეგ, მონაცემთა დაცვის პერსპექტივიდან. ინტერნეტკონფერენცია, სან სებასტიანი (ესპანეთი). 2015წ. .

ნ. ჩხარტიშვილი, ნ. ებელაშვილი, მ. ქურიძე. ფლავანოიდები, არაფლავანოიდები და სენსორული მაჩვენებლები ადგილობრივი ჯიშებიდან დამზადებულ პოლიფენოლებით კონცენტრირებულ წითელ ღვინოებში . ამერიკის შეერთებული შტატების მევენახე-მეღვინეთა კავშირი. 2011წ. .

M. Vanishvili, ფარულავა დათა. ფულის დროითი ღირებულების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები განვითარებად ქვეყნებში. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია „უკრაინა - ევროკავშირი. თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი"/ჩერნიგოვის ნაციონალური ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების კოლექცია 2 ნაწილად. ნაწილი 1: ეკონომიკის თანამედროვე პრიორიტეტები, ინჟინერინგი და ტექნოლოგიები, გვ. 29-31.

ბ. იმნაძე. ფუნქციონალური გრამატიკა და მისი როლი უცხო ენების სწავლების პროცესში". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ლინგვისტიკისა და ენების სწავლების აქტუალური პრობლემები". ბაქო. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ლინგვისტიკისა და ენების სწავლების აქტუალური პრობლემები".

ლ. ინწკირველი. ქ. თბილისის ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობის დამოკიდებულება ბუნებრივ და ანთროპოგენულ ფაქტორებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰაერი-2007“/ასოციაცია . 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული „ჰაერი-2007“, გვ.64-66.

გ. სუპატაშვილი. ქ. თბილისის თქეში წვიმის ნიავრების გავლენა მდ. მტკვრის ქიმიურ შედგენილობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „წყლის რესურსები“. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული „წყლის რესურსები“, გვ. 37-39 .

თ. დავითაია. ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ტერიტორიაზე ქყლის სისტემის ეკოქიმიური მდგომარეობის კვლევა. ეკოლოგიური თანასწორობა/ლენინგრადის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, გვ. 48-50 .

ნ. ნასყიდაშვილი. ქ. თბილისში მავნე და სათბურის აირებისემისია მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების ადგილებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰაერი-2010/ასოციაცია . 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული „ჰაერი-2010“.

თ. სუპატაშვილი. ღვარცოფული ნატანის შესწავლა და მისი გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გაზრდის მიზნით. XII საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა, ბიოლოგიური და ეკოლოგიური მეცნიერებები და ინჟინერია“ . 2014წ. გვ. 533-534.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. შემოქმედი ადამიანი-თვითმზარდი ღირებულება-14-15/10-2016 წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC-2016-სტუ.. სტუ. 2016წ. .

მ. სოსელია. შერეული ეკონომიკის არსის გაგებისათვის. “Shadow economical and social economical consequences of corruption, tax evasion and property right violation”. 2008.. 2008წ. .

გ. ყურაშვილი, ნ. ჭანტურია, დ. ბიბიჩაძე. შინამეურნეობათა საშემნახველო-საინვესტიციო ფუნქციები. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია, . 2014წ. სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესებში“. ჟ. „მოამბე“.

M. Vanishvili, ხაჭაპურიძე დავით. შრომითი მიგრაციის აქტუალური პრობლემები საქართველოში. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პარადიგმული ძვრები XXI საუკუნის ეკონომიკურ თეორიაში"/ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 238-241.

M. Vanishvili, ხაჭაპურიძე დავით. შრომითი მიგრაციისა და ფულადი გზავნილების თავისებურებანი საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფინანსების განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები თანამედროვე მსოფლიოში"/პოლტავის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 80-82.

. ჩამონადენის რისკ-ფაქტორების შეფასება და მართვა მათი შედეგების შესამცირერბლად. ბუნებრივი კატასტროფები და წყლის დაცვა. წ. ერევანი.

გ. ლობჟანიძე, დ. ლობჟანიძე. ცივი ომის სამართლებრივი შედეგი. უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი, ქ. კიევი. 2015წ. უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი,კიევი, გვ 11.

ნ. ცანავა. წარმოების( კორპორაციის) მარტვის სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ეკონომიკისა და ინოვაციების შავიზღვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დ საქართველოს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის საეთაშორისო კონფერენცია- " ბიზნესს სტრუქტურების ინტეგრცია:სტრატეგიები და ტექნოლოგიები". 2017წ. მოხსენებების კრებული,თბილისი-ოდესა, გვ.199-203.

ნ. ქაჯაია, შ. გეგია, ნ. ჯაფარიძე. წიაღისეულის რესურსების მართვის საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯებესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. დაინტერესებულ მხარეებს შორის დიალოგისა და საქართველოს მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა/CENN- შესაბამისობის სამეურვეო საბჭო, თბილისი. წ. კონფერენციის პროგრამა.

დ.კერესელიძე. წყალდიდობები და მასთან დაკავშირებული რისკები და შეუსაბამობები. საერთაშორისო კონფერენცია შეუსაბამობებისათვის გადაწყვეტილების მიღების პრობელემები. წ. ალუშტა.