კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3244 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Прангишвили, З. Гаситашвили, Н. Ломинадзе. Экспертная система моделирования на основе сетей Петри. Моделирование, оптимизация и контроль биотехнологических систем. Международная конференция, Варна. 1990წ. .

ზ. გასიტაშვილი, А.Прангишвили Т.В. Каишаури Н.Ломинадзе. Экспертная система моделирования на основе сетей Петри. Международная конференция, Варна, . 1990წ. Моделирование оптимизация и контроль биотехнологических систем. .

Т. Дадиани. Электрические и опти¬чес¬кие свойства пленок мо-ноантимонида самария. . 1987წ. Тезисы докладов. IV Всесоюзная конференция по физике и химии редко¬зе-мельных полупро-водников. Новосибирск, 9-11 июня 1987 г., с. 154.

Табатадзе Г.. Электрические свойства ряда систем нанокерамических композитов, содержащих карбиды титана. II-th International Conference and Exhibition of the European Ceramic society conference. Krakow. . 0წ. Programme and Book of Abstracts (E-P-02), p.81-84.

М. Церцвадзе. Электронное лицензирование объектов промышленной собственности. VII Международная научная конференция: "Новые информационные технологии и менеджмент качества" (NIT&QM `2010). Турция, г. Анталиа. 2010წ. Материалы конференции.с.191-192.

ო. ლაბაძე, О.С.Лабадзе. Электронное лицензирование объектов промышленной собственности. VII Международная научная конференция: "Новые информационные технологии и менеджмент качества" (NIT&QM `2010).Материалы конференции. ТУРЦИА, г. Анталиа,. 2010წ. с.191-192.

С. Карипидиси-Карибови, В. Кавтарадзе, Ш. Хурцилава. Электропоезда постоянного тока ЭР2 с импульсным регулированием. IV Международная научно-техническая конференция, г. Новочеркасск. 2003წ. Труды IV Международной научно-технической конференции, 17-19 июня 2003 г. г. Новочеркасск, с.51-53.

გ. აგლაძე, Джинчарадзе М., Бакашвили Н.Г., Гвелесиани Г.Д., Кварацхелия Г.Р.. Электрохимическая очистка хромсодержащих сточных вод. Пермь. წ. Экологически чистые технологии покрытия метал лов, обезвреживания и утилизации стоков гальванических производств.

რ. კოკილაშვილი, Плесков Ю.В., Елецкий В.В.. энергетика фотоэмиссии электронов из ртутного электрода в этилен и пропиленгликоли. Тезисы доклодов VI всесоюзного симпозиума ,,Двойной слой и адсорбция на твёрдых электрода". 1981წ. Тарту.

Т. Берикашвили. Эффект памяти формы в многокомпонентных сплавах на основе титана. XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности». 2005წ. XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности», сборник тезисов, Россия, г. Вологда, 2005 г..

Перадзе Т., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Перадзе Х.. Эффект памяти формы в многокомпонентных сплавах на основе титана. XLIV Международная конференция "Актуалные проблемы прочности"вологда, ,РФ.. 2005წ. Тезисы докладов,Стр.202.

К. Горгадзе, Перадзе Т.,, Стаматели Ю.,, Берикашвили Т.,, Челидзе Т.,, Перадзе Х.. Эффект памяти формы в многокомпонентных сплавах на основе титана.. XLIV Mеждународная конференция "Актуальные проблемы прочности". 2005. Вологда, РФ. . 2005წ. 2005. Вологда, РФ. Тезисы докладов. ст.202..

Т. Берикашвили. Эффект памяти формы в сплавах системы Ti-Ta . XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности». 2005წ. XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности», сборник тезисов, Россия, г. Вологда, 2005 г..

К. Горгадзе, Перадзе Т.,, Стаматели Ю.,, Берикашвили Т.,, Челидзе Т.,, Перадзе Х, Арабаджян Н.. Эффект памяти формы в сплавах системы Ti-Ta.. XLIV Mеждународная конференция "Актуальные проблемы прочности" . 2005. Вологда, РФ. . 2005წ. 2005. Вологда, РФ. Тезисы докладов. ст. 175..

перадзе Т., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Перадзе Х., Арабаджиан Н.. Эффект памяти формы в срлавах системы Ti-Ta . XLIV Международная конференция"Актуальные проблемы прочности.Вологда,РФ.. 2005წ. Тезисы докладов,Стр 175.

ნ. ნატროშვილი. эффективность сои в производстве мясных продуктов.. Известия аграрной науки. 2007წ. .

Н. Фокина, Т.Л. Буишвили. Ядерная дипольная релаксация в твердых парамагнетиках при низких температурах . Черноголовка, РФ. 1990წ. Тезисы докладов Y Всесоюзного совещания, с. 30.

ე. შაკიაშვილი. Языковый мир писателя с позиций граматического язикознания и литературоведения. Материалы международной научной конференции, „современные проблемы прикладной лингвистики“, Азербайджан, Баку, . 2012წ. გვ. 151-153.

ნ. ნავაძე, ჯ. იოსებიძე. ავტომობილის საწვავად გაზის გამოყენების ეფექტურობა. ვოლგოგრადის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,მოსკოვის სახელმწიფო საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

დ. კარიაული. ანტიკორუფციული პროგრამა. კაიროს პოლიციის აკადემია. 2002წ. სერთიფიკატი.