კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3259 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ლაბაძე, О.С.Лабадзе. Электронное лицензирование объектов промышленной собственности. VII Международная научная конференция: "Новые информационные технологии и менеджмент качества" (NIT&QM `2010).Материалы конференции. ТУРЦИА, г. Анталиа,. 2010წ. с.191-192.

С. Карипидиси-Карибови, В. Кавтарадзе, Ш. Хурцилава. Электропоезда постоянного тока ЭР2 с импульсным регулированием. IV Международная научно-техническая конференция, г. Новочеркасск. 2003წ. Труды IV Международной научно-технической конференции, 17-19 июня 2003 г. г. Новочеркасск, с.51-53.

Джинчарадзе М., Бакашвили Н.Г., Гвелесиани Г.Д., Кварацхелия Г.Р.. Электрохимическая очистка хромсодержащих сточных вод. Пермь. წ. Экологически чистые технологии покрытия метал лов, обезвреживания и утилизации стоков гальванических производств.

რ. კოკილაშვილი, Плесков Ю.В., Елецкий В.В.. энергетика фотоэмиссии электронов из ртутного электрода в этилен и пропиленгликоли. Тезисы доклодов VI всесоюзного симпозиума ,,Двойной слой и адсорбция на твёрдых электрода". 1981წ. Тарту.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, ნ.არაბიძე, ზ.ლომსაძე. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛО _И ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ სითბო-სიცივით მომარაგების ენერგო დამზოგი თბური ტუმბოების სისტემები. МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ " ЭНЕРГОЕФФЕКТИВНОСТЬ-ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА ". საერთაშორისო რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "ენერგოეფექტურობა უზბეკეთის ენერგეტიკის განვითარების საფუძველი" თის. 2018წ. Г .ТАШКЕНТ გვ.141-150.

Т. Берикашвили. Эффект памяти формы в многокомпонентных сплавах на основе титана. XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности». 2005წ. XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности», сборник тезисов, Россия, г. Вологда, 2005 г..

Перадзе Т., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Перадзе Х.. Эффект памяти формы в многокомпонентных сплавах на основе титана. XLIV Международная конференция "Актуалные проблемы прочности"вологда, ,РФ.. 2005წ. Тезисы докладов,Стр.202.

К. Горгадзе, Перадзе Т.,, Стаматели Ю.,, Берикашвили Т.,, Челидзе Т.,, Перадзе Х.. Эффект памяти формы в многокомпонентных сплавах на основе титана.. XLIV Mеждународная конференция "Актуальные проблемы прочности". 2005. Вологда, РФ. . 2005წ. 2005. Вологда, РФ. Тезисы докладов. ст.202..

Т. Берикашвили. Эффект памяти формы в сплавах системы Ti-Ta . XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности». 2005წ. XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности», сборник тезисов, Россия, г. Вологда, 2005 г..

К. Горгадзе, Перадзе Т.,, Стаматели Ю.,, Берикашвили Т.,, Челидзе Т.,, Перадзе Х, Арабаджян Н.. Эффект памяти формы в сплавах системы Ti-Ta.. XLIV Mеждународная конференция "Актуальные проблемы прочности" . 2005. Вологда, РФ. . 2005წ. 2005. Вологда, РФ. Тезисы докладов. ст. 175..

перадзе Т., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Перадзе Х., Арабаджиан Н.. Эффект памяти формы в срлавах системы Ti-Ta . XLIV Международная конференция"Актуальные проблемы прочности.Вологда,РФ.. 2005წ. Тезисы докладов,Стр 175.

ნ. ნატროშვილი. эффективность сои в производстве мясных продуктов.. Известия аграрной науки. 2007წ. .

Н. Фокина, Т.Л. Буишвили. Ядерная дипольная релаксация в твердых парамагнетиках при низких температурах . Черноголовка, РФ. 1990წ. Тезисы докладов Y Всесоюзного совещания, с. 30.

ე. შაკიაშვილი. Языковый мир писателя с позиций граматического язикознания и литературоведения. Материалы международной научной конференции, „современные проблемы прикладной лингвистики“, Азербайджан, Баку, . 2012წ. გვ. 151-153.

ნ. ნავაძე, ჯ. იოსებიძე. ავტომობილის საწვავად გაზის გამოყენების ეფექტურობა. ვოლგოგრადის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,მოსკოვის სახელმწიფო საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

დ. კარიაული. ანტიკორუფციული პროგრამა. კაიროს პოლიციის აკადემია. 2002წ. სერთიფიკატი.

. არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული არამდგრადობის კვლევა და მოდელირება. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", . 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", ICT’07, I.

გ. სალუქვაძე. არქიტექტორთა XXI მსოფლიო კონგრესი. ბერლინი. 2002წ. .

ვ. სამხარაძე. არხისმჭრელის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა. მე-VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2016წ. წყალთა მეურნეობის გარემოს დაცვის არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები შრომების კრებული გვ 148-152 .

რ. ჩიხლაძე, ც,გუგავა, კ.ნაცვლიშვილი. ასკანთიხის გამოყენებით ტრანსფორმატორის ნამუშევარი ზეთების აღდგენა. რუსეთი სანკტ-პეტერბურგი. 2010წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ელექტრული იზოლაცია-2010''გვ. 2.