კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3259 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. გელაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს წყლის რესურსები. აზიისქვეყნებისწყლისრესურსებისმდგრადიმართვადამთისტბისეკოსისტემებისკონსერვაცია, სომხეთი/ერევანი. 2014წ. .

T. Dzadzamia, ცერცვაძე ლ, ფრონტასიევა მ. . ბაქტერიული გამოტუტვის შესაძლებლობების შესწავლა საქართველოში ღარიბი მადნებიდან, ქანებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ნეიტრონულ-აქტივაციური მეთოდით.. "გარემოს ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდებიანი და მძიმე მეტალების ნარჩენების მონიტორინგი". 2000წ. თეზისები, დუბნა, რუსეთი გვ.73.

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინების ხარისხის გაუმჯობესებით ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების შემცირების ხერხი . რუსეთის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ატმოსფერო, სანქტ-პეტერბურგი 2004. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. ბენზინების ხარისხის გაუმჯობესებით ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების შემცირების ხერხი . რუსეთის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ატმოსფერო, სანქტ-პეტერბურგი 2004. წ. .

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინის ფილტრები. მწვანე შეხვედრები, საერთაშორისო პარტნიორობის ფორუმი ბუნებისდაცვითი და ენერგიის ტექნოლოგიებზე, პოტსდამი გერმანია 2005. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. ბენზინის ფილტრები. მწვანე შეხვედრები, საერთაშორისო პარტნიორობის ფორუმი ბუნებისდაცვითი და ენერგიის ტექნოლოგიებზე, პოტსდამი გერმანია 2005. წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ბეჭდვითი ნაწარმის ბაზრის მდგომარეობა საქართველოში. ჩერნომორსკის(უკრაინა) ეკონომიკისა და ინოვაციების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2016წ. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ. გვ.143-147..

თამილა არნანია–კეპულაძე. ბიზნესის წარმოება საქართველოში: ბიზნეს–გარემო და მეწარმეობა. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines Paris, France. . 2017წ. მოხსენება.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. გაეთიანებული ენერგოსისტემის დღე-ღამური ოპტიმალური რეჟიმის გაანგარიშების პარალელური ალგორითმის შემუშავება. საკავშირო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები "ელექტროენერგეტიკული სისტემების მოდელირება". ბაქო.. 1982წ. გვ.378-379.

З. Гвишиани. გამაწონასწორებელი ქანობის ცვალებადობა დროის მიხედვით. საკავშირო სამეცნიერო კონფერენცია. 1989წ. საკავშირო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. მოსკოვი, გვ. 207-208. .

ნ. ნავაძე. განათლების სისტემის რეფორმის ეფექტურობა საქართველოს ტექნიკური პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებში.. ისრაელი, არიელის უნივერსიტეტი. სამარიის მხარე.. 0წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. გვერდები 169-172.

Т. Мелкадзе. განათლების სფეროში საგანგებო სიტუაციების რისკის შემცირების სტრატეგია საქართველოში. „განათლების სფეროში ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში საგანგებო სიტუაციების რისკის შემცირება, "გაეროს" მიერ ორგანიზებული. 2013წ. .

G. Mikiashvili. გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში (საქართველოს მაგალითზე). მსოფლიო კონგრესი "ბიზნესის საერთაშორისო ქსელი– სოციალური და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობისათვის. ბერლინი, გერმანია.. 1997წ. .

დ. ტაბატაძე, ი. ღუდუშაური, მ. ყალაბეგაშვილი. გარსების მექანიკის შესახებ ცვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში.. საერთაშორისო მოხსენებათა თესისები. ყაზანი.. წ. საერთაშორისო მოხსენებათა თესისები. .

ვ. გელაძე. გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემ აწყლის რესურსების მდგრადი მართვისათვის. საინჟინრო გეომატიკის მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია, იტალია/რომი. 2016წ. .

Н. Каджаиа. გეოლოგიური გამოკვლევების მონაცემთა საშუალო არითმეტიკული მნიშვნელობის ცდომილების კავშირი მათი განაწილების ცვალებადობასთან (რუსულ ენაზე). აკად. ხაბიბ აბდულაევის დაბადებიდან 95 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები ტ.II/ უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნ. აკადემია. 2007წ. გამომცემლობა "ფან", უზბ. მეცნ. აკად. გვ. 77:79.

ნ. ქაჯაია, ნ.ჩომახიძე, ნ. ჯაფარიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური მონაცემების საშუალოარითმეტიკული მნიშვნელობის ცდომილების კავშირი მათი განაწილების ცვალებადობასთან (რუს. ენაზე). ტაშკენტი. უზბეკრთის რესპუბლიკის მეცნ. აკადემია;. 2007წ. გეოლოგიისა და გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, ტომი 2;გვ 77,78,79,.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. გლობალიზაცია და ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის სფეროში. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი"; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი; შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. #1, გვ. 617-623. ISBN 978-9941-12-842-4.

ქ. ქოქრაშვილი. გლობალური პროცესები და საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა. საერთაშორისო კონფერენცია (დუბაი). 2016წ. .

ლ. ჩხენკელი. დამოუკიდებელი მუშაობის საკითხები არაფილოლოგი სტუდენტების რუსულის, როგორც უცხო ენის შესწავლისას. კულტურულ ურთიერთობათა დიალოგი: ლინგვისტიკური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი, ბაქო. აზერბაიჯანის ენათა ინსტიტუტი.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები; 174–176.