კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Берикашвили. Эффект памяти формы в сплавах системы Ti-Ta . XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности». 2005წ. XLIV международная конференция «Актуальные проблемы прочности», сборник тезисов, Россия, г. Вологда, 2005 г..

К. Горгадзе, Перадзе Т.,, Стаматели Ю.,, Берикашвили Т.,, Челидзе Т.,, Перадзе Х, Арабаджян Н.. Эффект памяти формы в сплавах системы Ti-Ta.. XLIV Mеждународная конференция "Актуальные проблемы прочности" . 2005. Вологда, РФ. . 2005წ. 2005. Вологда, РФ. Тезисы докладов. ст. 175..

перадзе Т., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Перадзе Х., Арабаджиан Н.. Эффект памяти формы в срлавах системы Ti-Ta . XLIV Международная конференция"Актуальные проблемы прочности.Вологда,РФ.. 2005წ. Тезисы докладов,Стр 175.

ნ. ნატროშვილი. эффективность сои в производстве мясных продуктов.. Известия аграрной науки. 2007წ. .

Н. Фокина, Т.Л. Буишвили. Ядерная дипольная релаксация в твердых парамагнетиках при низких температурах . Черноголовка, РФ. 1990წ. Тезисы докладов Y Всесоюзного совещания, с. 30.

ე. შაკიაშვილი. Языковый мир писателя с позиций граматического язикознания и литературоведения. Материалы международной научной конференции, „современные проблемы прикладной лингвистики“, Азербайджан, Баку, . 2012წ. გვ. 151-153.

ნ. ნავაძე, ჯ. იოსებიძე. ავტომობილის საწვავად გაზის გამოყენების ეფექტურობა. ვოლგოგრადის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,მოსკოვის სახელმწიფო საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

დ. კარიაული. ანტიკორუფციული პროგრამა. კაიროს პოლიციის აკადემია. 2002წ. სერთიფიკატი.

. არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული არამდგრადობის კვლევა და მოდელირება. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", . 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", ICT’07, I.

გ. სალუქვაძე. არქიტექტორთა XXI მსოფლიო კონგრესი. ბერლინი. 2002წ. .

ვ. სამხარაძე. არხისმჭრელის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა. მე-VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2016წ. წყალთა მეურნეობის გარემოს დაცვის არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები შრომების კრებული გვ 148-152 .

რ. ჩიხლაძე, ც,გუგავა, კ.ნაცვლიშვილი. ასკანთიხის გამოყენებით ტრანსფორმატორის ნამუშევარი ზეთების აღდგენა. რუსეთი სანკტ-პეტერბურგი. 2010წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ელექტრული იზოლაცია-2010''გვ. 2.

ვ. გელაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს წყლის რესურსები. აზიისქვეყნებისწყლისრესურსებისმდგრადიმართვადამთისტბისეკოსისტემებისკონსერვაცია, სომხეთი/ერევანი. 2014წ. .

T. Dzadzamia, ცერცვაძე ლ, ფრონტასიევა მ. . ბაქტერიული გამოტუტვის შესაძლებლობების შესწავლა საქართველოში ღარიბი მადნებიდან, ქანებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ნეიტრონულ-აქტივაციური მეთოდით.. "გარემოს ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდებიანი და მძიმე მეტალების ნარჩენების მონიტორინგი". 2000წ. თეზისები, დუბნა, რუსეთი გვ.73.

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინების ხარისხის გაუმჯობესებით ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების შემცირების ხერხი . რუსეთის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ატმოსფერო, სანქტ-პეტერბურგი 2004. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. ბენზინების ხარისხის გაუმჯობესებით ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების შემცირების ხერხი . რუსეთის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ატმოსფერო, სანქტ-პეტერბურგი 2004. წ. .

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინის ფილტრები. მწვანე შეხვედრები, საერთაშორისო პარტნიორობის ფორუმი ბუნებისდაცვითი და ენერგიის ტექნოლოგიებზე, პოტსდამი გერმანია 2005. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. ბენზინის ფილტრები. მწვანე შეხვედრები, საერთაშორისო პარტნიორობის ფორუმი ბუნებისდაცვითი და ენერგიის ტექნოლოგიებზე, პოტსდამი გერმანია 2005. წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ბეჭდვითი ნაწარმის ბაზრის მდგომარეობა საქართველოში. ჩერნომორსკის(უკრაინა) ეკონომიკისა და ინოვაციების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2016წ. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ. გვ.143-147..

თამილა არნანია–კეპულაძე. ბიზნესის წარმოება საქართველოში: ბიზნეს–გარემო და მეწარმეობა. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines Paris, France. . 2017წ. მოხსენება.