კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3227 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. , მ. კირილოვი, ნ. ნატროშვილი. ექსტრუდირებული მარცვლეულის გამოყენება კომბიკორმასტერტერის შემადგენლობაში. მოხსენებავასხნილი . 1988წ. #7.

М. , მ.კირილოვი, ნ.ნატროშვილი. ექსტრუდირებული მარცვლეულის გამოყენება კომბიკორმასტერტერის შემადგენლობაში ხბოს გამოზრდის სისტემაში. მოხსენება ვასხნილი . 1988წ. #7.

რ. ჩიხლაძე, კ.ნაცვლიშვილი. ზედაპირული პოტენციალის განაწილების გამზომი. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,, ელექტრული იზოლაცია-2010'' გვ.2. 2010წ. რუსეთი სანკ-პეტერბურგი.

რ. ჩიხლაძე, ქ. ჩიხლაძე. ზეთის დაძველების პროდუქტების გავლენა ახალი ზეთის დიელექტრიკულ მახასიათებლებზე. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,,დიელექტრიკების ფიზიკა ( დიელექტრიკები-2014) ''გვ.3,. 2014წ. რუსეთი სანკ-პეტერბურგი.

ქ. ჩიხლაძე, შ. ნაჭყებია, რ.ჩიხლაძე. ზეთის დაძველების პროდუქტებისი გავლენა ახალი ზეთის დიელექტრიკულ მახასიათებლებზე. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,, დიელექტრიკების ფიზიკა ( დიელექტრიკი . 2014წ. რუსეთი სანკ-პეტერბურგი .

ნ. ვაშაყმაძე. თავისუფალი იოდის შემცველობის გამოკვლევა კურორტ შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში . საერთაშორისო კონფერენცია ატმოსფერო 2010, სანქტ-პეტერბურგი, 2010. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. თავისუფალი იოდის შემცველობის გამოკვლევა კურორტ შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში . საერთაშორისო კონფერენცია ატმოსფერო 2010, სანქტ-პეტერბურგი, 2010. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონიდან მავნე და სითბური გაზების ემისია . საერთაშორისო კონფერენცია ატმოსფერო 2010, სანქტ-პეტერბურგი, 2010. წ. .

A. Sakvarelidze, ოკუჯავა ლევან, გიორგაძე ირაკლი, ლოლაძე ლევან, ჩიჩალაძე ზურაბ. თვითშემჭიდროებადი ბეტონის უპირატესობები და მისი გამოყენება საქართველოში. არქიტექტურისა და მშენებლობის პრობლემები / ერევნის არქიტექტურისა და მშენებლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ერევნის არქიტექტურისა და მშენებლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაცნე, #(15/2), 311–316.

მ. ორმოცაძე, მუჯირი ლევან, კალატოზიშვილი დოდო, ხომასურიძე მ.. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. Сборник трудов международной научной конференции . 2009წ. “Проблемы безопасности продовольствия”.

ნ. ლაზვიაშვილი. ინოვაციური მეწარმეობა და რისკები. კონფ."ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი", შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ტრაპიზონი, თურქეთი), 5–6 ივნისი. 2010წ. შრომების კრებული, გვ.624–627.

დ. კარიაული. ინტერპოლი. ქ. ლიონი, საფრანგეთი. 2004წ. სერთიფიკატი.

რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი როლი ტურიზმის ბიზნესში. . 2010წ. ტურიზმი: ეკონომიკას და ბიზნესი.თურქეთი, ტრაპიზონი. გვ. 652.

რ. ქუთათელაძე, ანა ბოლქვაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი როლი ტურიზმის ბიზნესში. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი"შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. გამომცემლობა"უნივერსალი".

ვ. გელაძე. კახეთის მდინარეების წყლის რესურსებისა და მყარი ნატანის მართვის პრობლემები. თანამედროვეგლობალურიცვლილებებისგეო-დაბუნებრივიდაეკონომიკურისისტემებისადაპტაციისპრობლემები. აზერბაიჯანი/ბაქო. 2015წ. .

რ. ცხვედაძე, ი. ღუდუშაური. კლასიკური დრეკადობის თეორიის დაკანონების მცდარი ცნების "სუფთა ღუნვა" შესახებ მართკუთხა ფილების უნვაზე გაანგარიშების შემთხვევაში. (რუსულ ენაზე).. საერთაშორისო მოხსენებათა თესისები. ყაზანი. 26-30. წ. ყაზანი. 26-30.

ი. ზაქაიძე, ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობა. ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისია, ევროპის რეგიონალური სამუშაო ჯგუფი, ირიგაციისა და დრენაჟის უკრაინული კომიტეტი, 23-ე ევროპული რეგიონალური კონფერენცია. წ. წინსვლა საკვებისათვის წყლისა და სოფლის განვითარების საკითხებში გვ. 36.

В. Шургая, ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობა. ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისია, ევროპის რეგიონალური სამუშაო ჯგუფი, ირიგაციისა და დრენაჟის უკრაიეროვნული კომიტეტი, 23-ე ევროპული რეგიონალური კონფერენცია. ქ.ლვოვი. 2009წ. გვ. 36.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ხანგრძლივი ნალექების ზონაში დაშრობითი მელიორაციის საკითხები. საქჰიდროეკოლოგია. 2001წ. საქჰიდროეკოლოგიის საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული გვ.76-78.

М. , მ. კირილოვი, ნ.გოლევა, ნ.ნატროშვილი. კომბიკორმასტარტერი ექსტრუდირებული მარცვლით ხბოების გამოსაზრდელად. სამეცნ.ნაშრ. საკავშირო კონფერენცია "საკვების რაციონალური წარ-მოება და გამოყენება მეცხოველეობაში" მოსკოვი. ულიანოვსკის . 1988წ. .