კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3275 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

К. Горгадзе, Перадзе Т.,, Стаматели Ю.,, Берикашвили Т.,, Челидзе Т.,, Перадзе Х, Арабаджян Н.. Эффект памяти формы в сплавах системы Ti-Ta.. XLIV Mеждународная конференция "Актуальные проблемы прочности" . 2005. Вологда, РФ. . 2005წ. 2005. Вологда, РФ. Тезисы докладов. ст. 175..

перадзе Т., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Перадзе Х., Арабаджиан Н.. Эффект памяти формы в срлавах системы Ti-Ta . XLIV Международная конференция"Актуальные проблемы прочности.Вологда,РФ.. 2005წ. Тезисы докладов,Стр 175.

ნ. ნატროშვილი. эффективность сои в производстве мясных продуктов.. Известия аграрной науки. 2007წ. .

Н. Фокина, Т.Л. Буишвили. Ядерная дипольная релаксация в твердых парамагнетиках при низких температурах . Черноголовка, РФ. 1990წ. Тезисы докладов Y Всесоюзного совещания, с. 30.

ე. შაკიაშვილი. Языковый мир писателя с позиций граматического язикознания и литературоведения. Материалы международной научной конференции, „современные проблемы прикладной лингвистики“, Азербайджан, Баку, . 2012წ. გვ. 151-153.

ნ. ნავაძე, ჯ. იოსებიძე. ავტომობილის საწვავად გაზის გამოყენების ეფექტურობა. ვოლგოგრადის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,მოსკოვის სახელმწიფო საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

დ. კარიაული. ანტიკორუფციული პროგრამა. კაიროს პოლიციის აკადემია. 2002წ. სერთიფიკატი.

. არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული არამდგრადობის კვლევა და მოდელირება. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", . 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", ICT’07, I.

გ. სალუქვაძე. არქიტექტორთა XXI მსოფლიო კონგრესი. ბერლინი. 2002წ. .

ვ. სამხარაძე. არხისმჭრელის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა. მე-VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2016წ. წყალთა მეურნეობის გარემოს დაცვის არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები შრომების კრებული გვ 148-152 .

რ. ჩიხლაძე, ც,გუგავა, კ.ნაცვლიშვილი. ასკანთიხის გამოყენებით ტრანსფორმატორის ნამუშევარი ზეთების აღდგენა. რუსეთი სანკტ-პეტერბურგი. 2010წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ელექტრული იზოლაცია-2010''გვ. 2.

ვ. გელაძე. აღმოსავლეთ საქართველოს წყლის რესურსები. აზიისქვეყნებისწყლისრესურსებისმდგრადიმართვადამთისტბისეკოსისტემებისკონსერვაცია, სომხეთი/ერევანი. 2014წ. .

T. Dzadzamia, ცერცვაძე ლ, ფრონტასიევა მ. . ბაქტერიული გამოტუტვის შესაძლებლობების შესწავლა საქართველოში ღარიბი მადნებიდან, ქანებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ნეიტრონულ-აქტივაციური მეთოდით.. "გარემოს ბუნებრივი და ტექნოგენური რადიონუკლიდებიანი და მძიმე მეტალების ნარჩენების მონიტორინგი". 2000წ. თეზისები, დუბნა, რუსეთი გვ.73.

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინების ხარისხის გაუმჯობესებით ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების შემცირების ხერხი . რუსეთის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ატმოსფერო, სანქტ-პეტერბურგი 2004. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. ბენზინების ხარისხის გაუმჯობესებით ავტოტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვების შემცირების ხერხი . რუსეთის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ატმოსფერო, სანქტ-პეტერბურგი 2004. წ. .

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინის ფილტრები. მწვანე შეხვედრები, საერთაშორისო პარტნიორობის ფორუმი ბუნებისდაცვითი და ენერგიის ტექნოლოგიებზე, პოტსდამი გერმანია 2005. წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი. ბენზინის ფილტრები. მწვანე შეხვედრები, საერთაშორისო პარტნიორობის ფორუმი ბუნებისდაცვითი და ენერგიის ტექნოლოგიებზე, პოტსდამი გერმანია 2005. წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ბეჭდვითი ნაწარმის ბაზრის მდგომარეობა საქართველოში. ჩერნომორსკის(უკრაინა) ეკონომიკისა და ინოვაციების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2016წ. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ. გვ.143-147..

თამილა არნანია–კეპულაძე. ბიზნესის წარმოება საქართველოში: ბიზნეს–გარემო და მეწარმეობა. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines Paris, France. . 2017წ. მოხსენება.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. გაეთიანებული ენერგოსისტემის დღე-ღამური ოპტიმალური რეჟიმის გაანგარიშების პარალელური ალგორითმის შემუშავება. საკავშირო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები "ელექტროენერგეტიკული სისტემების მოდელირება". ბაქო.. 1982წ. გვ.378-379.