კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. გაეთიანებული ენერგოსისტემის დღე-ღამური ოპტიმალური რეჟიმის გაანგარიშების პარალელური ალგორითმის შემუშავება. საკავშირო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები "ელექტროენერგეტიკული სისტემების მოდელირება". ბაქო.. 1982წ. გვ.378-379.

З. Гвишиани. გამაწონასწორებელი ქანობის ცვალებადობა დროის მიხედვით. საკავშირო სამეცნიერო კონფერენცია. 1989წ. საკავშირო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. მოსკოვი, გვ. 207-208. .

ნ. ნავაძე. განათლების სისტემის რეფორმის ეფექტურობა საქართველოს ტექნიკური პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებში.. ისრაელი, არიელის უნივერსიტეტი. სამარიის მხარე.. 0წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. გვერდები 169-172.

Т. Мелкадзе. განათლების სფეროში საგანგებო სიტუაციების რისკის შემცირების სტრატეგია საქართველოში. „განათლების სფეროში ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში საგანგებო სიტუაციების რისკის შემცირება, "გაეროს" მიერ ორგანიზებული. 2013წ. .

G. Mikiashvili. გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში (საქართველოს მაგალითზე). მსოფლიო კონგრესი "ბიზნესის საერთაშორისო ქსელი– სოციალური და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობისათვის. ბერლინი, გერმანია.. 1997წ. .

დ. ტაბატაძე, ი. ღუდუშაური, მ. ყალაბეგაშვილი. გარსების მექანიკის შესახებ ცვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში.. საერთაშორისო მოხსენებათა თესისები. ყაზანი.. წ. საერთაშორისო მოხსენებათა თესისები. .

ვ. გელაძე. გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემ აწყლის რესურსების მდგრადი მართვისათვის. საინჟინრო გეომატიკის მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია, იტალია/რომი. 2016წ. .

Н. Каджаиа. გეოლოგიური გამოკვლევების მონაცემთა საშუალო არითმეტიკული მნიშვნელობის ცდომილების კავშირი მათი განაწილების ცვალებადობასთან (რუსულ ენაზე). აკად. ხაბიბ აბდულაევის დაბადებიდან 95 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები ტ.II/ უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნ. აკადემია. 2007წ. გამომცემლობა "ფან", უზბ. მეცნ. აკად. გვ. 77:79.

ნ. ქაჯაია, ნ.ჩომახიძე, ნ. ჯაფარიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური მონაცემების საშუალოარითმეტიკული მნიშვნელობის ცდომილების კავშირი მათი განაწილების ცვალებადობასთან (რუს. ენაზე). ტაშკენტი. უზბეკრთის რესპუბლიკის მეცნ. აკადემია;. 2007წ. გეოლოგიისა და გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, ტომი 2;გვ 77,78,79,.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. გლობალიზაცია და ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის სფეროში. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი"; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი; შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. #1, გვ. 617-623. ISBN 978-9941-12-842-4.

ქ. ქოქრაშვილი. გლობალური პროცესები და საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა. საერთაშორისო კონფერენცია (დუბაი). 2016წ. .

ლ. ჩხენკელი. დამოუკიდებელი მუშაობის საკითხები არაფილოლოგი სტუდენტების რუსულის, როგორც უცხო ენის შესწავლისას. კულტურულ ურთიერთობათა დიალოგი: ლინგვისტიკური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი, ბაქო. აზერბაიჯანის ენათა ინსტიტუტი.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები; 174–176.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული განვითარების ტენდენციები პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში და დემოგრაფიული პოლიტიკა. მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო ასოციაცია და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია. წ. პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის პრობლემები. ქ.მოსკოვი.

Ф. Дидебашвили. დემოკრატია და სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის სპეციფიკური კრიტერიუმები. .რუსულ-ქართული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ,,ადამიანი”, სანკტ–პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის, სანკტ-პეტერბურგის ფილოსოფიური საზოგადოების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,პოსტ–საბჭოთა სივრცის ადამიანი“. 2005წ. №3, გვ.227–235 .

E. Alaverdov. დიპლომატიის ხელოვნება. დიპლომატიის ინსტიტუტი „AIRS”, ვორკშოპი, როდოსის კუნძული, საბერძნეთი. 2016წ. 16-20 ოქტომბერი.

მ. ხარხელი. დროის მენეჯმენტის სრულყოფის გზები ორგანიზაციაში. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference. 2016წ. კონფერენციის მასალები.

M. Tsulukidze. ევროკავშირის ფონდის მიერ ორგანიზებული შავი ზღვისპირა რეგიონის ქვეყნების პარტნიორული სამეცნიერო ფორუმი Black sea Basin ENPCB programme. . . 2013წ. ერევანი, სასტუმრო მარიოტი.

მ. გაბუნია, შ.ძამუკაშვილი. ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოების ყოველწლიური მე–15 საერთაშორსო კონფერენცია (კრიმინოლოგიის თეორიული , ეპისტემოლოგიური და მეთოდოლოგიური განვითარება). ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოება. 2015წ. მოხსენება თემაზე: 1195 - CRIMINOLOGY DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN GEORGIA (კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში), კონფერენციის მასალათა კრებული. https://www.esc-eurocrim.org/images/esc/files/Eurocrim2015_Book_Of_Abstracts.pdf p. 828 .

დ. კარიაული. ევროპული სამართლის ჰარმონიზაცია. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა. 2004წ. სერთიფიკატი.