კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3244 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ж. Вардзелашвили. კონცეპტის ინტერპრატიული ველი როგორც ნანომასშტაბური კვლევის ობიექტი.. Минский государственный лингвистический университет. II Международная научная конференция. 2009წ. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. Минск., 2009, ნაწილი I, გვ. 36-39..

M. Vanishvili, ზეიკიძე ვაჟა. კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის სრულყოფა საქართველოში. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია „უკრაინა - ევროკავშირი. თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი"/ჩერნიგოვის ნაციონალური ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების კოლექცია 2 ნაწილად. ნაწილი 2: საზოგადოებრივი პრობლემები, გვ. 128-130.

ვ. შუბითიძე. კულტურათა და ცივლიზაციათა დიალოგის პოლიფონიური მოდელი. რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდი. 2016წ. .

Ж. Вардзелашвили. ლექსიკური ერთეული როგორც კულტურით მარკირებული ცნებათა სისტემა. Congresso Internacional “ La lengua y literature rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectives” Cranada. 2007წ. .

M. Vanishvili, ჯორბენაძე ზურაბ. ლიბერალური იმიგრაციული პოლიტიკის უპირატესობა საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მიგრაციული პროცესები: ტრენდები, გამოწვევები, პერსპექტივები"/ყაზანის ფედერალური უნივერსიტეტი. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, გვ.74-77 .

E. Alaverdovi. ლიბერთი ქონ - საერთაშორისო კონფერენცია ვოკქშოპი . სამართლის ფაკულტეტი, ჩარლზის უნივერსიტეტი, პრაღა, . 2017წ. .

Ж. Вардзелашвили. ლინგვო-ცნებითი კომპონენტი მეორეული ენობრივი პიროვნების ჩამოყალიბებაში. Дагестанский государственный университет, Международная научно-практическая конференция Культура русской речи в условиях многоязычия». 2013წ. Материалы международной научно-практической конференции «Культура русской речи в условиях многоязычия». გვ. 65-68.

ლ. ცერცვაძე, პეტრიაშვილი შ.. მადნეულის საბადოს მინერალური რესურსების რაციონალური ათვისების პერსპექტივები გალებების წარმომქმნელი მიკროორგანიზმების გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"მინერალური ნედლეულის რესურსების ათვისების ეკოლოგიურ-ეკონომიური პრობლემები"პერმი, რუსეთი. წ. .

ნ. ბუჩუკური, მ. მჭედლიშვილი, დ. ბასილაია. მანგანუმ-გუმბრინიანი კატალიზატორის გამოცდა სამრეწველო პირობებში. ანტ საკავშირო ყაზანი. წ. თეზისები, 26.

ნ. ბუჩუკური, ნ. გრძელიშვილი, ზ. ბარდაჩიძე. მანგანუმშემცველი კატალიზატორის ფორმირების კვლევა აირების გოგირდორგანული ნაერთებისაგან გაწმენდისათვის. ანტ საკავშირო, ყაზანი. წ. თეზისები, 27-28 გვ..

M. Shavlakadze. მანგანუმშემცველი ხელოვნური მინაკრისტალური მასალების საფუძველზე წყალხსნადი და უბალასტო მიკროსასუქების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა.. ქიმიის, ბიოლოგიისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონფერენცია IC BEC 2013. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია. 2013წ. ვენეცია, იტალია.

A. Sakvarelidze, გიორგაძე ირაკლი. მაღალი სიმტკიცის მოდიფიცირებული ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები . სეისმომედეგი მშენებლობის ევროპის XIVკონფერენცია ქალაქი ორჰიდი, მაკედონია. 2010წ. ახალი მასალები და ტექნოლოგიები სეისმომედეგ მშენებლობაში, კონფერენციის მასალების კრებული, 815–816.

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის აუზის თანამედროვე მდგომარეობა. ხელოვნების და მეცნიერების საერთაშორისო ჟურნალი. 2016წ. .

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ეკოლოგიური პრობლემები. XVIII საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა, ბიოლოგიური და ეკოლოგიური მეცნიერებები და ინჟინერია. 2016წ. გარემოს დაცვა, ბიოლოგიური და ეკოლოგიური მეცნიერებები და ინჟინერია.

ვ. დათაშვილი. მეცნიერულ–ტექნიკური სიახლის ეფექტიანობის განსაზღვრისათვის. მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. კონფერენციის მოხსენების თეზისეი.

T. Xoxobashvili. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი - რუსეთის შემდეგი პანდორას ყუთი. შვეიცარია (ბერნი). ICP - კონფლიქტების მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის ინსტიტუტი. 2016წ. .

M. Vanishvili, ჟღენტი კახაბერ. მიგრაციული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პარადიგმული ძვრები XXI საუკუნის ეკონომიკურ თეორიაში"/ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 202-205.

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთლის მოღვაწეობის ისტორიიდან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში.. საფრანგეთში საქართველოს საელჩოსა და Inalco-ს (აღმოსავლური ცივილიზაციებისა და ენების ეროვნული ინსტიტუტის) მიერ. 2018წ. .

მ. ხარხელი. მომსახურების სფეროში ინოვაციების მენეჯმენტის თავისებურებები. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference. 2016წ. კონფერენციის მასალები.

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების თავისებურებანი დსთ-ს ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”საზოგადოება და ეკონომიკა”. წ. ეკონომიკური რეფორმები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში. ქ.მოსკოვი.