კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Vanishvili, ჟღენტი კახაბერ. მიგრაციული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პარადიგმული ძვრები XXI საუკუნის ეკონომიკურ თეორიაში"/ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 202-205.

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთლის მოღვაწეობის ისტორიიდან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში.. საფრანგეთში საქართველოს საელჩოსა და Inalco-ს (აღმოსავლური ცივილიზაციებისა და ენების ეროვნული ინსტიტუტის) მიერ. 2018წ. .

მ. ხარხელი. მომსახურების სფეროში ინოვაციების მენეჯმენტის თავისებურებები. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference. 2016წ. კონფერენციის მასალები.

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების თავისებურებანი დსთ-ს ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”საზოგადოება და ეკონომიკა”. წ. ეკონომიკური რეფორმები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში. ქ.მოსკოვი.

M. Berishvili, ს. ბახუტაშვილი და სხვა. მოსწავლეთა წიგნიერების შეფასების პროგრამა (PISA). საგანმანათლებლო კონფერენცია, ათენი. ორგანიზატორი:OECD. 2017წ. .

მ. ჯიქია. მოხსენება ლინგვისტიკაში: „საერო-სლავური სიტყვა Луна (მთვარე) კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიაში, მისი ეტიმოლოგია და სიმბოლოები. აზეირბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ინტერკულტურული დიალოგი: ლინგვისტიკური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი“.

რ. თაბუკაშვილი, Чиквинидзе И.. მოხსენება: ”Специфика отраслевого перевода и контекстуальный эквивалент”. II Международная научно-практическая конференция и научно-методический семинар на тему: «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе». წ. .

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული საწარმოორობოტის მართვატექნიკური მხედველობის მეშვეობით.. საქ მეცნ. აკად. ელიაშვილის სახ. მართ.სისტ. ინსტიტუტი საერთაშორის ო სამეცნ. კონფერენცია ,,მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" . 2004წ. მოხსენებათა კრებული.

ა. ბეჟანიშვილი. მსოფლიო XVII კონგრესი შრომის უსაფრთხოებაში, საქართველოში შრომის დაცვის საკანონმდებლო აქტები. ქ.ორლანდო, აშშ . . 2005წ. .

О. Нахуцришвили. მსხვილი საზოგადოებრივი შენობების და მათი კომპლექსების არქიტექტურულ-გეგმარებითი გადაწყვეტის საკითხები ფეხმავლებისა და ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციასთან დაკავშირებით. მოსკოვის არქიტექტურის ინსტიტუტი. XXIV სამეცნიერო კონფერენცია . 1967წ. .

З. Гвишиани. მყარი ნატანის მარეგულირებელი გამჭოლი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ახალგაზრდა მეცნიერთა დარგობრივი კონფერენცია. 1989წ. ახალგაზრდა მეცნიერთა დარგობრივი კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ალმა-ატა, გვ.50..

რ. მიშველაძე. მწერალი და ეპოქა, მოხსენება, . მწერალთა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე. 15 გვ. კუნძული როდოსი, საბერძნეთი,. 2006წ. .

თ.ძაძამია, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის წითელმიწა ნიადაგების ბიორემედიაცია.(ინგლისურ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "გეოლოგიის პრობლემები კავკასიაში ", . 2010წ. თეზისები,გვ.27-28, თბილისი.

Н. . ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის კრიმინალისტიკური ასპექტები. ქ. ერევანი -ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის სისხლის -სამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და კრიმინალისტიკური ასპექტები . 2016წ. ,,კანონის დამცველი'' - სამეცნიერო -მეთოდური ჟურნალი, #2.

რ. ჩიხლაძე, პ.ბონდარენკო, ო.ემილიანოვი, კ.ბაკარიანი. ნაწილობრივი განმუხტვით დიელექტრიკული ბარიერის ზედაპირზე წარმოწმნილი მუხტების განაწილების შესწავლა. რუსეთი სანკტ-პეტერბურგი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენცია ,, დიელექტრიკიების ფიზიკა-2008''. გვ3.

M. Shavlakadze. ნიადაგში არსებული პესტიციდების კვლევა QUECHERS მეთოდის გამოყენებით. 29-ე კონგრესი პოლონეთის საზოგადოება ნიადაგმცოდნეობა “ნიადაგის რესურსები და მათი მდგრადი განვითარება”. 2015წ. ვროცლავი, პოლონეთი.

T. Xoxobashvili. პატარა ქვეყნების პოლიტიკა. საბერძნეთი (კრეტა). საერთაშორისო სტუდენტები თავისუფლებისათვის. 2016წ. .

მ. შავლაყაძე. პესტიციდების მიკრობიოლოგიური დეგრადაცია ნიადაგში. ICASE 2016: მე-18-ე საერთაშორისო კონფერენცია სასოფლო-სამეურნეო და ბიოლოგიურ ინჟინერიაში. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია. 2016წ. ციურიხი, შვეიცარია.

ე. ხახუტაშვილი. პიარ ინოვაციები ტურიზმის ბიზნესში. ტურიზმი,ეკონომიკა და ბიზნესი;შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი(ბათუმი) სოციალურ მეცნიერებატა,ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი;ბიზნესის სკოლა;აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი;შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ტრაპიზონი,თურქეთი). წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია;649-651გვ.გამომცემლობა .

გ. ლობჟანიძე. პიტერ მალანჩუკის კონცეფცია და მუნიციპალური სამართალი. უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი, ქ. კიევი. 2017წ. უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქ. კიევი, 2017, გვ 10.