კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3142 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Bzhalava, G. Jandieri, I.N.Jabnidze, N.Kh.Gomidze, V.G. Jandieri. “On the Features of the Angular Spectrum of Scattered Radiation Passing throgh the Turbulent Magnetoplasma”. XXV111th General Assembly of International Union of Radio Science(URSI),New Delhi, India. 2005წ. B02P.5(0292).

რ. გრიგოლია. “On projective MV-algebras”. International Conference on “Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics. წ. August 04 – 13, 2007, Oxford, England.

V. Tarasashvili, A. Purtseladze, I. Chaganava. “Photoinduced anisotropy in seleno-cadmium glass”. SPIE Europe Optical Systems Design 2008 . 2008წ. Conference 7100A.

რ. გრიგოლია. “Projective MV-algebras and their automorphism groups”. International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application”. წ. April 21-25, 1997, Marseille – Lumini, France. (Invited Speaker).

მ. სოსელია. “Some macroeconomical aspects of the corruption . corruption, shadow economy, maxi and transition economics”. 2007.. 2007წ. .

T. Bzhalava, G. Jandieri, M. Shengelia, V.G.Jandieri , Zh.M.Diasamidze, I.B.Shirokov. “Statistical Characteristics of the Angular Spectrum of Scattered Electromagnetic Waves in Nonisotropic Turbulent Collision Magnetized Plasma”. Itnernational Symposium Demeter .CNES.Toulouse. France. . 2006წ. poster: p4.

თ. ქაჯაია. “SUCCESSFUL WORK TEAMS”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: Human Resources Management: Current Trends, Challenges, Inspirations. სლოვაკეთი. 2015.. 2015წ. სლოვაკეთი. 2015.

N. Namoradze. “Switchable Magnetic Properties of Hydrogenated Metal Alloys”. . International Conference on Clean Energy (ICCE-2014). 2015წ. Progress in Clean Energy, v.1, ch. 55. pp 751-761 (2015).

T. Kajaia. “THE ESSENCE OF COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN ORGANIZATION”. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon 2017.. 2017წ. Lisbon 2017..

შ. მეტრეველი. “THE ESSENCE OF COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN ORGANIZATION” . INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon . 2017წ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon .

B. Kotia, V.F Los.. “TO THE THEORY OF TRANCPORT PHENOMENA IM OPEN SYSTEMS”.. The Norvegian Academy of technological Sciences. The Lars Onsager Synpozium.Coumped Trancport Processes and phase Transitions. 1993წ. Trondheim. Norway. ABSTRAQTS.p.89(poster Presentaciom)..

მ. პაპასკირი, Н. Мухигулашвили ,О. Гелашвили,. “Комплекс средств техни-ческого обслуживания «по состоянию . XI междуна-родная научно-практичес-каяконференция «Фунда-ментальные и приклад-ные науки сегодня», «Fundamental and applied sciences today», 05.00.00, spc Academic, 10-11 апреля 2017 г. , North Charleston, USA29406, том 3, ст. 95. 2017წ. .

В. Мосиашвили. “КОРРУПЦИЯ, КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ НАРУШЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА” -. Новосибирского государственного технического университет. Россия. 2016წ. II –Я Международная научно-практическая конференция «Добросовестность в действии: российский и зарубежный опыт» 21-23 апреля 2016 г. Новосибирского государственного технического университет..

М. Цирекидзе, А. Гурчумелия, Т. Цирекидзе, О. Хуцишвили. “Релятивистский расчёт спек-траль¬ных характеристик автоионизационных состояний высокозарядных ионов. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по теории атомов и атомных спектров . 1983წ. Минск, (1983).

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т.. “Триплетные эксиплексы в фотохимических реакциях образования радикалов”, . Сборник тезисов международной научнопрактической конференции „ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ,“ . 2010წ. Грозный, 7-9 октября, (2010).

Т. ქაჯაია. “Уровень жизни, как социально-экономическая категория”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ .Украина. 2016.. 2016წ. Украина. 2016..

E. Alaverdovi. “მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი - რუსეთის შემდეგი პანდორას ყუთი“. საერთაშორისო კონფერენცია, ბერნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბერნი, შვეიცარია. 2016წ. 10-11 თებერვალი.

E. Alaverdovi. “პოლონურ-ქართული ფორუმი“. ვარშავის სახელმწიფო თავდაცვის უნივერსიტეტი, პოლონეთი, ვარშავა,. 2014წ. 23 ივნისი - 10 აგვისტო.

I. Amanatashvili, Varazanashvili O.. ” Preparation and Passing Seimic Information for insurance against Earthquake in Georgia. TELESOL Workshop Telework in government, research, and vocational training., Baku, Azerbaijan,. 2004წ. 128 p.

ბ. იმნაძე. ” კომუნიკაციური ტესტების ადგილი რუსული ენის გაკვეთილებზე” . აზერბაიჯანის უცხო ენათა ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათშორისო დიალოგი: ლინგვისტური,პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი, . წ. აზერბაიჯანის უცხო ენათა ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათშორისო დიალოგი: ლინგვისტური,პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი, (გვ.27-29).