კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3265 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების თავისებურებანი დსთ-ს ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”საზოგადოება და ეკონომიკა”. წ. ეკონომიკური რეფორმები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში. ქ.მოსკოვი.

M. Berishvili, ს. ბახუტაშვილი და სხვა. მოსწავლეთა წიგნიერების შეფასების პროგრამა (PISA). საგანმანათლებლო კონფერენცია, ათენი. ორგანიზატორი:OECD. 2017წ. .

მ. ჯიქია. მოხსენება ლინგვისტიკაში: „საერო-სლავური სიტყვა Луна (მთვარე) კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიაში, მისი ეტიმოლოგია და სიმბოლოები. აზეირბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ინტერკულტურული დიალოგი: ლინგვისტიკური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი“.

რ. თაბუკაშვილი, Чиквинидзе И.. მოხსენება: ”Специфика отраслевого перевода и контекстуальный эквивалент”. II Международная научно-практическая конференция и научно-методический семинар на тему: «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе». წ. .

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული საწარმოორობოტის მართვატექნიკური მხედველობის მეშვეობით.. საქ მეცნ. აკად. ელიაშვილის სახ. მართ.სისტ. ინსტიტუტი საერთაშორის ო სამეცნ. კონფერენცია ,,მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" . 2004წ. მოხსენებათა კრებული.

ა. ბეჟანიშვილი. მსოფლიო XVII კონგრესი შრომის უსაფრთხოებაში, საქართველოში შრომის დაცვის საკანონმდებლო აქტები. ქ.ორლანდო, აშშ . . 2005წ. .

О. Нахуцришвили. მსხვილი საზოგადოებრივი შენობების და მათი კომპლექსების არქიტექტურულ-გეგმარებითი გადაწყვეტის საკითხები ფეხმავლებისა და ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციასთან დაკავშირებით. მოსკოვის არქიტექტურის ინსტიტუტი. XXIV სამეცნიერო კონფერენცია . 1967წ. .

З. Гвишиани. მყარი ნატანის მარეგულირებელი გამჭოლი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ახალგაზრდა მეცნიერთა დარგობრივი კონფერენცია. 1989წ. ახალგაზრდა მეცნიერთა დარგობრივი კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ალმა-ატა, გვ.50..

რ. მიშველაძე. მწერალი და ეპოქა, მოხსენება, . მწერალთა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე. 15 გვ. კუნძული როდოსი, საბერძნეთი,. 2006წ. .

თ.ძაძამია, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის წითელმიწა ნიადაგების ბიორემედიაცია.(ინგლისურ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "გეოლოგიის პრობლემები კავკასიაში ", . 2010წ. თეზისები,გვ.27-28, თბილისი.

Н. . ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის კრიმინალისტიკური ასპექტები. ქ. ერევანი -ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის სისხლის -სამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და კრიმინალისტიკური ასპექტები . 2016წ. ,,კანონის დამცველი'' - სამეცნიერო -მეთოდური ჟურნალი, #2.

რ. ჩიხლაძე, პ.ბონდარენკო, ო.ემილიანოვი, კ.ბაკარიანი. ნაწილობრივი განმუხტვით დიელექტრიკული ბარიერის ზედაპირზე წარმოწმნილი მუხტების განაწილების შესწავლა. რუსეთი სანკტ-პეტერბურგი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენცია ,, დიელექტრიკიების ფიზიკა-2008''. გვ3.

M. Shavlakadze. ნიადაგში არსებული პესტიციდების კვლევა QUECHERS მეთოდის გამოყენებით. 29-ე კონგრესი პოლონეთის საზოგადოება ნიადაგმცოდნეობა “ნიადაგის რესურსები და მათი მდგრადი განვითარება”. 2015წ. ვროცლავი, პოლონეთი.

T. Xoxobashvili. პატარა ქვეყნების პოლიტიკა. საბერძნეთი (კრეტა). საერთაშორისო სტუდენტები თავისუფლებისათვის. 2016წ. .

მ. შავლაყაძე. პესტიციდების მიკრობიოლოგიური დეგრადაცია ნიადაგში. ICASE 2016: მე-18-ე საერთაშორისო კონფერენცია სასოფლო-სამეურნეო და ბიოლოგიურ ინჟინერიაში. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია. 2016წ. ციურიხი, შვეიცარია.

ე. ხახუტაშვილი. პიარ ინოვაციები ტურიზმის ბიზნესში. ტურიზმი,ეკონომიკა და ბიზნესი;შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი(ბათუმი) სოციალურ მეცნიერებატა,ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი;ბიზნესის სკოლა;აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი;შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ტრაპიზონი,თურქეთი). წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია;649-651გვ.გამომცემლობა .

გ. ლობჟანიძე. პიტერ მალანჩუკის კონცეფცია და მუნიციპალური სამართალი. უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი, ქ. კიევი. 2017წ. უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქ. კიევი, 2017, გვ 10.

რ. ცხვედაძე. პრიზმული ძელების გრეხის სივრცითი ამოცანის ზუსტი გადაწყვეტა. (რუსულ ენაზე).. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.. წ. მოხსენებათა თეზისები, ყაზანი. 26-30.

რ. მიშველაძე. რა გველის გლობალურ სოფელში, . საერთაშორისო კოლოკვიუმი ,,გლობალიზაცია და კულტურა’’, 2 გვ. რუმინეთი, . 2006წ. .

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. რამდენიმე პოზიტიური ასპექტი ტურიზმის საერთაშორისი ბაზარზე. . ბაზარზე. მათეა ბელას უნივერსიტეტის კონფერენცია ბასნა ბისტრიცა. სლოვაკეთი. 2014წ. .