კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Sakvarelidze, გიორგაძე ირაკლი. მაღალი სიმტკიცის მოდიფიცირებული ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები . სეისმომედეგი მშენებლობის ევროპის XIVკონფერენცია ქალაქი ორჰიდი, მაკედონია. 2010წ. ახალი მასალები და ტექნოლოგიები სეისმომედეგ მშენებლობაში, კონფერენციის მასალების კრებული, 815–816.

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის აუზის თანამედროვე მდგომარეობა. ხელოვნების და მეცნიერების საერთაშორისო ჟურნალი. 2016წ. .

თ. სუპატაშვილი. მდინარე დურუჯის ეკოლოგიური პრობლემები. XVIII საერთაშორისო კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა, ბიოლოგიური და ეკოლოგიური მეცნიერებები და ინჟინერია. 2016წ. გარემოს დაცვა, ბიოლოგიური და ეკოლოგიური მეცნიერებები და ინჟინერია.

ვ. დათაშვილი. მეცნიერულ–ტექნიკური სიახლის ეფექტიანობის განსაზღვრისათვის. მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. კონფერენციის მოხსენების თეზისეი.

T. Xoxobashvili. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი - რუსეთის შემდეგი პანდორას ყუთი. შვეიცარია (ბერნი). ICP - კონფლიქტების მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის ინსტიტუტი. 2016წ. .

M. Vanishvili, ჟღენტი კახაბერ. მიგრაციული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პარადიგმული ძვრები XXI საუკუნის ეკონომიკურ თეორიაში"/ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 202-205.

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთლის მოღვაწეობის ისტორიიდან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში.. საფრანგეთში საქართველოს საელჩოსა და Inalco-ს (აღმოსავლური ცივილიზაციებისა და ენების ეროვნული ინსტიტუტის) მიერ. 2018წ. .

მ. ხარხელი. მომსახურების სფეროში ინოვაციების მენეჯმენტის თავისებურებები. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference. 2016წ. კონფერენციის მასალები.

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების თავისებურებანი დსთ-ს ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”საზოგადოება და ეკონომიკა”. წ. ეკონომიკური რეფორმები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში. ქ.მოსკოვი.

M. Berishvili, ს. ბახუტაშვილი და სხვა. მოსწავლეთა წიგნიერების შეფასების პროგრამა (PISA). საგანმანათლებლო კონფერენცია, ათენი. ორგანიზატორი:OECD. 2017წ. .

მ. ჯიქია. მოხსენება ლინგვისტიკაში: „საერო-სლავური სიტყვა Луна (მთვარე) კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიაში, მისი ეტიმოლოგია და სიმბოლოები. აზეირბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ინტერკულტურული დიალოგი: ლინგვისტიკური, პედაგოგიური და ლიტერატურული განზომილებანი“.

რ. თაბუკაშვილი, Чиквинидзе И.. მოხსენება: ”Специфика отраслевого перевода и контекстуальный эквивалент”. II Международная научно-практическая конференция и научно-методический семинар на тему: «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе». წ. .

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული საწარმოორობოტის მართვატექნიკური მხედველობის მეშვეობით.. საქ მეცნ. აკად. ელიაშვილის სახ. მართ.სისტ. ინსტიტუტი საერთაშორის ო სამეცნ. კონფერენცია ,,მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" . 2004წ. მოხსენებათა კრებული.

ა. ბეჟანიშვილი. მსოფლიო XVII კონგრესი შრომის უსაფრთხოებაში, საქართველოში შრომის დაცვის საკანონმდებლო აქტები. ქ.ორლანდო, აშშ . . 2005წ. .

О. Нахуцришвили. მსხვილი საზოგადოებრივი შენობების და მათი კომპლექსების არქიტექტურულ-გეგმარებითი გადაწყვეტის საკითხები ფეხმავლებისა და ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციასთან დაკავშირებით. მოსკოვის არქიტექტურის ინსტიტუტი. XXIV სამეცნიერო კონფერენცია . 1967წ. .

З. Гвишиани. მყარი ნატანის მარეგულირებელი გამჭოლი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ახალგაზრდა მეცნიერთა დარგობრივი კონფერენცია. 1989წ. ახალგაზრდა მეცნიერთა დარგობრივი კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ალმა-ატა, გვ.50..

რ. მიშველაძე. მწერალი და ეპოქა, მოხსენება, . მწერალთა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე. 15 გვ. კუნძული როდოსი, საბერძნეთი,. 2006წ. .

თ.ძაძამია, შ.პეტრიაშვილი, ზ.კაკულია. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის წითელმიწა ნიადაგების ბიორემედიაცია.(ინგლისურ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "გეოლოგიის პრობლემები კავკასიაში ", . 2010წ. თეზისები,გვ.27-28, თბილისი.

Н. . ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის კრიმინალისტიკური ასპექტები. ქ. ერევანი -ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის სისხლის -სამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და კრიმინალისტიკური ასპექტები . 2016წ. ,,კანონის დამცველი'' - სამეცნიერო -მეთოდური ჟურნალი, #2.

რ. ჩიხლაძე, პ.ბონდარენკო, ო.ემილიანოვი, კ.ბაკარიანი. ნაწილობრივი განმუხტვით დიელექტრიკული ბარიერის ზედაპირზე წარმოწმნილი მუხტების განაწილების შესწავლა. რუსეთი სანკტ-პეტერბურგი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენცია ,, დიელექტრიკიების ფიზიკა-2008''. გვ3.